anna_kaya_foto_andy_prhat
Foto: Andy Prhat
Krönika

Först måste frågorna få svar

KRÖNIKA Först då, när jag är någorlunda nöjd med svaren, är jag redo att ställa frågan om vilka appar och program som passar för nyanlända elever, skriver läraren och skolutvecklaren Anna Kaya i en krönika. 

”Anna, kan du tipsa om några appar och program som passar för nyanlända elever?” Det är en fråga jag ofta får och en fråga jag försöker undvika att svara på. För vad kan jag egentligen svara? Det beror ju på …

Jag har under många år undervisat nyanlända elever som inte bara ska lära sig ett nytt språk utan även utveckla kunskaper på sitt nya språk. Det är, som ni förstår, en stor utmaning både för mina elever och för mig som lärare. Jag har vid åtskilliga tillfällen funderat över hur digitala verktyg kan bidra till att min undervisning blir mer effektiv och på så sätt mer gynnsam för elevernas språk- och kunskapsutveckling. Men för att kunna välja rätt verktyg måste jag veta vad jag vill att eleverna ska få ökade möjligheter att öva på och utveckla. Så vad är det egentligen som gynnar elevernas språk- och kunskapsutveckling?

För det första måste eleverna få stora möjligheter att använda sitt nya språk för att lära sig språket. Att lyssna och läsa räcker inte och därför är ökad muntlig interaktion och stort talutrymme väldigt viktigt. Vilka digitala verktyg kan jag välja som främjar detta? Och är jag helt säker på att de digitala verktyg jag väljer skapar bättre förutsättningar för eleverna att interagera muntligt än de analoga? 

För det andra är det oerhört viktigt att vi i undervisningen utgår ifrån elevernas förkunskaper och förförståelse. Vilka digitala verktyg kan jag använda för att ta reda på detta? När det gäller just nyanlända elever är det dessutom av yttersta vikt att vi ser deras flerspråkighet som en tillgång och att vi använder elevernas modersmål som en resurs. Vilka digitala verktyg kan eleverna använda för att använda alla sina språk som resurs i lärandet? På vilket sätt kan digitala verktyg bidra till att jag kan dra nytta av elevernas modersmål som resurs i undervisningen? Vilka digitala verktyg kan jag använda i undervisningen för att mina nyanlända elever ska kunna visa kunskaper och förståelse på modersmålet om deras svenska språk inte räcker till?

För det tredje är det väldigt viktigt att vi har höga förväntningar på våra elever och att de nyanlända eleverna utmanas i sitt lärande på samma sätt som alla andra elever. Men hur skapar man kognitivt krävande uppgifter på en språkligt enkel nivå? Och vilka digitala verktyg kan underlätta i det arbetet? Att undervisningen erbjuder stöttning och att undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov vet vi är nödvändigt. På vilket sätt kan digitala verktyg hjälpa oss i det arbetet och således bidra till ökad motivation, ökat lärande samt att undervisningen känns mer meningsfull? 

Att lära sig ett nytt språk innebär att man måste få använda språket i många olika sammanhang och på många olika sätt. Repetition är nödvändigt och för att exempelvis lära sig nya ord måste eleverna få använda orden många, många gånger innan de behärskar dem till fullo. Men repetition kräver ofta variation för att det ska kännas meningsfullt. På vilket sätt kan digitala verktyg bidra till att jag varierar mina arbetssätt och vilka verktyg kan bidra till att eleverna får använda sitt nya språk på ett meningsfullt sätt i olika sammanhang?

Som ni märker har jag betydligt fler frågor än svar. Frågor som jag funderat över under många år. Frågor som jag diskuterat med kollegor. Frågor med svar som sakta växer fram i samtal med andra. Först då, när jag är någorlunda nöjd med svaren, är jag redo att ställa frågan om vilka appar och program som passar för nyanlända elever.

Kommentera