Annons
Den statliga utredningen med förslag för en mer likvärdig skola väcker starka känslor. Foto: Shutterstock.com

Fortsatt strid om friskolors skolpeng och kösystem

Publicerad 1 december 2020

Fakta

Läs mer

Hela "En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning" hittar du här.

Några avfärdar utredningens förslag, andra stödjer dem fullständigt. Åsikterna om friskolors skolpeng och kösystem går isär, och debatten om utredningen En mer likvärdig skola är långt ifrån avslutad.

Runt 120 remissinstanser har ombetts att lämna synpunkter på den statliga utredningen där Björn Åstrand mejslat fram förslagen som ska motverka skolsegregation och främja en likvärdig skola över hela landet.

Synpunkterna skulle lämnas in senast den 30 november och är långt ifrån samstämmiga. Debatten om segregation och bristande likvärdighet i skolan fortsätter såldes och en av de mest omdiskuterade frågorna just nu är hur antagningen till grundskolorna ska se ut.

Den aktuella utredningen anser nämligen att dagens kösystem förstärker segregationen, och att populära friskolor inte längre ska få använda kötid när de bestämmer vilka elever som antas, men åsikterna bland skolvärlden, kommunerna och organisationer går isär.

Academedias VD Marcus Strömberg har tidigare uppmärksammats för att till synes bryta med övriga friskolekoncerners och Friskolornas Riksförbunds linje att de individuella köerna till friskolor visst är det bästa sättet att organisera elevintaget. När Skolvärlden ringde upp honom visade det sig dock vara en sanning med stor modifikation.

Marcus Strömberg.– Vi menar att ansökningssystemet till grundskola behöver utvecklas så fler får möjlighet att välja, men kötid ska fortsätta att vara en viktig faktor vid antagningen. Exempelvis kan ca 85 procent av eleverna antas via kötid, men en annan del kan finnas till för grupper som inte haft möjlighet att ställa sig i kö tidigt. Personer som flyttat nyligen eller som är nyanlända till landet, sa Marcus Strömberg då.

Nu har Academedia förtydligat sin åsikt i frågan.

I sitt remissvar till regeringen skriver Academedia att de i grunden är positiva till ett nationellt, samordnat skolval, och att ”ett gemensamt skolsystem skulle betyda ökad rättssäkerhet för de sökande familjerna då alla gör ett aktivt skolval med flera möjliga alternativ.”

– Man kan jämföra med gymnasievalet som fungerar på ett liknande sätt. Vi behöver ett system med hög legitimitet, säger Marcus Strömberg i ett pressmeddelande.

Ståndpunkten sticker ändå ut lite jämfört övriga friskolevärlden där det framförallt har riktas stark kritik mot utredningen.

Både Internationella Engelska skolan (IES) och Friskolornas Riksförbund avfärdar helt tanken på att ersätta kösystemet med något annat i sina remissvar, och ifrågasätter även utredningens förslag om att kommuner ska få göra avdrag på den skolpeng som friskolor får.

Argumentet är att kommunala skolor har merkostnader jämfört med friskolorna, bland annat eftersom de är skyldiga att ha beredskap för att kunna erbjuda skolplats nära hemmet till alla elever. IES anser dock att utredningen styrt snett på grund av att regeringens direktiv till den varit "rent ideologiskt drivna” och om förslaget om avdrag på skolpengen genomförs ”skulle det i ett slag stoppa så gott som all utbyggnad av friskolor inom grundskolan”, rapporterar TT.

Friskolornas Riksförbund stämmer in i kritiken. Förbundet ifrågasätter bland annat slopad kötid som urvalsgrund och hänvisar till att det finns andra, minst lika viktiga frågor, för att höja kvalitén i skolor än att skapa en mer allsidig social sammansättning bland eleverna. Det kan till exempel handla om brist på arbetsro, brist på ledarskap och stora svårigheter att rekrytera duktiga lärare.

"Analysen att det framför allt är fel kamrater som gör att många misslyckas i skolan har svagt vetenskapligt stöd", skriver Friskolornas Riksförbund i sitt remissvar, enligt TT.

Även arbetsgivarorganisationerna Almega och Svenskt Näringsliv är kritiska till stora delar av utredningen, inklusive slopad kötid och möjlighet för kommuner att göra avdrag på friskolorna skolpeng.

Björn Åstrand. Lärarnas Riksförbund är däremot positiva och anser att Björn Åstrands utredning ”ger tydliga svar på hur kända problem kring bristande likvärdighet, växande segregation och sviktande kunskapsresultat skulle kunna få en lösning.” När det gäller kötid skriver fackförbundet i sitt remissvar:

”Förbundet anser det vara av mycket stor vikt att just denna extremt segregerande urvalsgrund slopas, till förmån för urvalsgrunder som ger mer insyn och dessutom förutsättning för mer blandad elevsammansättning.”

Men trots ”ett gediget arbete” påpekar LR att utredningen saknar viktiga delar för att grundskolan ska bli likvärdig.

”Förbundet är framförallt kritisk till att utredningen inte nått ända fram och föreslagit en statlig finansiering för undervisningskostnaden, utan endast föreslår vidare utredning av frågan”, skriver fackförbundet i sitt remissvar.

Skolinspektionen stödjer också stora delar av förslagen. Inspektionen anser att utredningen visar på de att svensk skola har stora problem med att ge alla elever en likvärdig skolgång och understryker att staten måste ta ett större ansvar, att skolor och rektorer måste arbeta mer för en allsidig social sammansättning och att statistik om alla skolor måste bli tillgänglig, skriver TT.

Vidare rapporterar nyhetsbyrån att även Konkurrensverket och Skolverket håller med om att kötid har negativa effekter på skolsegregationen. Skolverket tillstyrker också förslaget om att kommunerna ska kunna göra avdrag på skolpengen till friskolorna och inte heller Konkurrensverket har några invändningar mot avdraget om kommunerna har merkostnader.

Men bland kommunerna går meningarna isär.

Medlemsorganisationen Sveriges kommuner och regioner (SKR) avstyrker slopad kötid och är tveksam till att göra avdrag på skolpengen för friskolor, medan S, V:s och MP:s företrädare i SKR är inne på ett annat spår.

Flera remissinstanser ser risker med förslagen om att skolor och rektorer ska verka för en allsidig social sammansättning. Inte för att de är emot det men för att de undrar om de förslag som utredningen presenterar verkligen kommer att minska segregationen, skriver TT.

Samtidigt har den statliga utredningen även utmynnat i en politisk strid, där regeringens samarbetsparti Centerpartiet vill ha kvar köerna.

– Vi sägeAnna Ekström.r nej till att ta bort kö som urval, men vi vill reformera kösystemet så att fler elever faktiskt ges möjlighet att söka skolor på mer rättvisa villkor, säger Fredrik Christensson, skolpolitisk talesperson för C, till nyhetsbyrån.

Inte heller Moderaterna och Sverigedemokraterna vill slopa kötiden, men regeringens andra samarbetsparti, Liberalerna, är villiga att se över reglerna.

– Men vi vill inte ta bort kötid helt och hållet som urvalsgrund. Däremot har vi sagt att vi vill skärpa upp det så man kan ställa sig i kö ett år innan man ska börja skolan, inte när man i princip har fött sitt barn, säger Roger Haddad, utbildningspolitisk talesperson L, till TT.

När det kommer till den omtvistade frågan gällande friskolors skolpeng anser Moderaterna och Centerpartiet den ska vara samma oavsett om eleven går i kommunal skola eller friskola. Utbildningsminister Anna Ekström (S) vill däremot inte vill inte ta ställning för ett enskilt förslag i utredningen, men säger till nyhetsbyrån:

– Det är för mig helt obestridligt att kommunerna har ett större ansvar och att det bör återspeglas i finansieringen.

Vad debatten utmynnar i återstår att se. Regeringen kommer nu att ta över arbetet med att ta fram förslag till riksdagen.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Annons
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons
Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Annons

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons