Politiskt förslag

FP vill införa yrkesskola för flyktingar

En ny yrkesutbildning för vuxna utan gymnasiekompetens. Det föreslår Folkpartiet som framför allt vill rikta den nya satsningen mot nyanlända samt personer som hoppat av gymnasieutbildningen.

– Vi har en ganska hög arbetslöshet i vissa grupper och en sådan grupp som ofta pekas ut är de som av olika skäl inte har fullgod gymnasieutbildning. Vi bedömer att det här är ett effektivt sätt att möta deras problem att ta sig in på arbetsmarknaden, säger Christer Nylander, Folkpartiets talesperson i skolfrågor, till Svenska Dagbladet.

Inspirationen till yrkesskolan, som ska utformas i nära samarbete med olika branscher och innehålla mer praktik på arbetsplatser än yrkesprogrammen, hämtas från yrkeshögskolan.

– Erfarenheten från yrkeshögskolan visar att många fått jobb där de haft praktik och jag tror att det kan bli likadant här.

Folkpartiets målsättning är att ha runt 10 000 platser inom utbildningen om några år och att de första lektionerna ska hållas 2017. I den kommande skuggbudgeten avsätter partiet 5 miljoner kronor år 2015, 434 miljoner år 2016 och 696 miljoner kronor år 2017, enligt Svenska Dagbladet.

Kommentera