Fredens skola kunde stoppats

Ansökan om att få starta den numera stängda Fredens skola i Göteborg var till stora delar kopierad från olika sajter, visar en granskning av Göteborgs-Posten. 

Den 28 september stängdes Fredens skola i Göteborg akut av Skolinspektionen. Vid en tillsyn konstaterades att skolmiljön präglades av kränkningar som rörde både elever och personal. Vidare konstaterades att rektorn inte ansåg sig kunna ta ansvar för att ingen elev kom till skada rent fysiskt. Skolinspektionen konstaterade också att eleverna inte får den utbildning som de har rätt till enligt skollagen.

Enligt Göteborgs-Posten kunde skolan ha stoppats tidigare om Skolinspektionen upptäckt att ansökan om att få starta skolan var ett hopklipp från olika sajter. Enligt tidningen använde sig ägaren till skolan exakt samma ord som Höörs kommun i fråga om beskrivningen av skolhälsovård. En rad andra formuleringar visar också, enligt GP, att det rör sig om rena avskrivningar eller formuleringar som går att hitta på internet.
– Detta var inget vi såg tydligt i den första ansökan. Det är möjligt att det första beslutet gått en annan väg om man tydligt kunnat se detta även i den ansökan. Men som det såg ut vid det tillfället bedömde vi att det underlag vi fått räckte för att ge tillstånd att starta skolan, säger Patrik Levin, undervisningsråd på Skolinspektionen, till GP.

Skolinspektionen upptäckte dock att den ansökan som Wissam utbildning AB tidigare i år lämnade in om att utöka verksamheten med högstadium och fritidshem var hämtad från andra skolors beskrivning av verksamheten.
– Det är självklart tillåtet att utgå från goda exempel, men den här ansökan visade inte att man förstått vad som krävs för att driva en skola, säger Patrik Levin till GP.

Fredens skola är en fristående grundskola med förskoleklass och årskurserna 1 till 6. Skolan ligger i stadsdelen Kortedala i nordöstra Göteborg. Skolan startade höstterminen 2011 och har ett 60-tal elever.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm