ko
Skolkommissionen

Fridolin: Kösystemet till friskolor ska göras om

Gustav Fridolin vill se ett nytt kösystem till friskolor. Ministern vill också se en lagändring före riksdagsvalet som ger huvudmännen ansvar för att det blir en blandad elevsammansättning på landets skolor.

I dag går remisstiden ut för Skolkommissionens förslag. Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) hoppas nå en blocköverskridande samsyn och förverkliga många av förslagen som Skolkommissionen lade fram i april.

Gustav Fridolin har målsättningen att kösystemet till friskolor ska göras om. Ministern vill se en begränsning av det kösystem som i dag gör att barn ställs i kö från födseln till de mest populära skolorna, och välkomnar ett förslag från Friskolornas riksförbund i deras remissvar om att ha fyra år som en minimiålder för kö.

– Jag vill se en förändring och det skulle kunna vara till exempel en åldersgräns, säger Gustav Fridolin till Dagens Nyheter.

Förändringen av systemet välkomnas. Det finns egentligen ingen som kan överblicka dagens kösystem – varken elever, föräldrar, eller kommuner, menar Lärarnas Riksförbunds vice ordförande Svante Tideman.

– Det måste bli enklare än vad det är i dag. Man är nästan tvungen att göra någonting åt det för att bringa någon ordning för det, så att åtminstone de som söker vet vilka förutsättningar det är, säger Svante Tideman.

– Då menar vi att det förslaget man har ska bli någon form av enhetligt intagningssystem, att varje kommun ser till att man har ett intagningssystem för alla skolor inom en geografisk enhet.

Svante Tideman konstaterar att det är på tiden att det sker ett samarbete över blockgränserna. 

– Det övergripande är bra om man kan nå en blocköverskridande överenskommelse om Skolkommissionen. Vi menar att det är så många bra förslag och personerna som tog fram dem hade en så stor samsyn, säger han.

Gustav Fridolin vill dessutom att en ny lag mot segregation ska klubbas före valet. Ministern vill se en lagändring som ger huvudmännen för skolorna ansvaret att se till att de har en blandad elevsammansättning. Men enligt Gustav Fridolin handlar det främst om samhällsplanering.

– Vi går från 2 miljoner barn i befolkningen till 2,5 miljoner. Det är då du måste planera bort segregationen så att barn växer upp i hyreshus hamnar i samma skolor som barn från villaområden, säger Gustav Fridolin.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm