larare_gymnasium
Undersökning

Friskollärare nöjdare med jobbet

Friskollärare är mer nöjda med sin arbetssituation än sina kommunalt anställda kollegor, det visar siffror som Friskolornas riksförbund tagit fram. Men även de fristående skolorna har utmaningar att ta tag i.

Om undersökningen

Jobbhälsobarometern genomförs årligen sedan 2007 av Sveriges Företagshälsor tillsammans med Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Syftet är att visa på trender när det gäller hälsa och synen på arbetet, skillnader mellan sektorer, åldrar och branscher med mera, samt att visa på samband mellan hälsa, sjukdagar och arbete.

Jobbhälsobarometern 2015 omfattar ett representativt urval av totalt 10 194 svenskar i åldern 20 – 65 år och som arbetar minst halvtid.

Friskolornas riksförbund har låtit Sveriges Företagshälsor bryta ut den statistik som rör anställda inom förskola och skola ur det totala underlaget.

För att skapa jämförelsevärden har ytterligare en nedbrytning gjorts för offentligt respektive privat anställda. Undersökningen omfattar all personal inom skola och förskola, där de flesta är lärare. Det totala antalet respondenter inom utbildningssektorn är 940, varav 765 är offentligt anställda och 175 privat anställda.

Friskolornas riksförbund har valt att bara redovisa de frågeställningar där ansvariga för Jobbhälsobarometern anser att det finns en statistiskt säkerställd skillnad.

Samtliga uppgifter i Jobbhälsobarometern bygger på de anställdas egen uppfattning och skattning.

Källa: Jobbhälsobarometern Skola 2015.

Varje år genomför Sveriges Företagshälsor tillsammans med Svenskt Kvalitetsindex Jobbhälsobarometern vars syfte är att visa på trender när det gäller hälsa och synen på arbetet inom olika yrkesgrupper. Nu presenterar Friskolornas riksförbund lärarnas svar i en egen rapport. Man har låtit Sveriges Företagshälsor plocka ut lärarsvaren i enkäten för att sedan jämföra lärare anställda i fristående skolor med kommunalt anställda.  

Genomgående i undersökningen, även om skillnaderna inte alltid är så stora, är lärare inom friskolan mer nöjda med sin arbetssituation än kommunalt inställda lärare.

57 procent av lärarna i friskolor är stolta över att berätta om sin arbetsplats jämfört med 49 procent inom kommunal sektor. Nästan varannan kommunalanställd lärare är missnöjd med sin lön, jämfört med 38 procent inom friskolan. Och medan nästan varannan friskollärare upplever att sjukfrånvaron är låg på sin arbetsplats är motsvarande siffra för kommunal skola 34 procent.       

– Våra kritiker brukar hävda att friskolorna har lägre bemanning, inte satsar på kvalitet utan bara vill tjäna pengar. Jag skulle vilja hävda att det här resultatet tvärt om tyder på att friskolorna är bra arbetsgivare, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

– Flera resultat är intressanta. Till exempel detta att kommunalt anställda är mer missnöjda med lönen än anställda hos fristående. Det är också intressant att fler inom friskolorna  rekommenderar andra att söka jobb i organisationen. Överhuvudtaget är friskollärare mer nöjda och stolta över sin arbetsgivare.

Uppgifterna i Jobbhälsobarometern bygger på de anställdas egen uppfattning och skattning, det är ingen jämförelse av faktiska lönenivåer eller sjukhälsotal.

Vad tror du det beror på att friskollärare är nöjdare med sin situation?

– Jag tror att det är ofta finns en tydligare struktur på friskolorna. Du har en närmare och rakare relation till ledningen, eftersom många fristående skolor är mindre verksamheter än kommunen. Inom kommunal sektor kan det också finnas andra typer av politiska riktlinjer och uppdrag att förhålla sig till som man slipper i friskolevärlden där man kan vara fokuserad på kvalitet och resultat. Det som är huvudmålet för skolan, säger Ulla Hamilton.

42 procent av friskollärarna är nöjda med sitt arbete i relation till en ideal arbetsplats, jämfört med 31 procent inom kommunal skola. 42 procent av friskolorna är nöjda med sin kompetensutveckling. Motsvarande siffra för kommunalt anställda lärare är 30 procent.

Men även om friskolelärarna är nöjdare är värdena inom flera områden relativt låga. Endast var fjärde lärare inom kommunal sektor känner att de hinner med sina uppgifter inom ordinarie arbetstid. För friskollärare är siffran 40 procent. Och även om fler friskollärare är nöjda med den fysiska arbetsmiljön så hamnar man på 37 procent.

Friskollärarna är nöjdare men är ni tillräckligt bra?

– Undersökningen visar att det är en bättre arbetssituation för friskollärarna men visst kan det bli bättre, det håller jag absolut med om. Det finns alltid en förbättringspotential. 57 procent av friskollärarna är stolta över att berätta om sin arbetsplats till exempel, jag skulle gärna se att det var ännu fler. Friskolorna får bättre resultat än den kommunala verksamheten men man kan inte luta sig tillbaka och vara nöjd.

Kommentera