fysik
Avhandling

Fysikundervisning som stärker språket

Forskaren Maria Kouns är förvånad över hur lätt det gick att få in ett språkperspektiv i fysikämnet. 

Läs mer

Här hittar du hela avhandlingen.

Under tre terminer följde Maria Kouns två fysiklärare på gymnasiet. De diskuterade hur man kan få in ett språkperspektiv i fysikundervisningen och Maria Kouns gjorde klassrumsobservationer. I höstas disputerade hon med avhandlingen ”Beskriv med ord: fysiklärare utvecklar språkinriktad undervisning på gymnasiet”.

– Jag ville se hur en språkinriktad ämnesundervisning kan utvecklas i fysikämnet på gymnasiet. Tidigare har det främst varit språklärarnas uppgift att arbeta med elevernas språkutveckling men det är ämnesläraren, den som kan sitt ämne, som behöver äga frågan: Hur kan språkinriktat arbete implementeras i fysikundervisningen?, berättar Maria Kouns för Skolporten.

Hon har själv arbetat som gymnasielärare i svenska och undervisat många andraspråkselever. Då gjorde hon erfarenheten att det inte räcker att svenskläraren jobbar med språket. Hon säger till Skolporten att det som är avgörande för att eleverna ska klara hela sitt gymnasieprogram är språkutvecklingen i karaktärsämnena.

Ett viktigt resultat i avhandlingen är att Maria Kouns såg en tydlig utveckling hos läraren, från att tidigare inte riktigt ha vetat vad för typ av frågor de ska ställa till att de hittade behov och utvecklade egna metoder.

– Det var tydligt att man genom att pröva att arbeta språkinriktat upptäckte nya behov och verktyg för att förbättra undervisningen. Fysiklärarna tyckte att de tidigare hade dåliga erfarenheter av att exempelvis låta eleverna prata i grupp, men att de nu hittat verktyg för att styra upp samtalen, säger hon och tillägger:

– Exempelvis behövde instruktionerna bli tydligare, att instruera eleverna att använda vissa fysikbegrepp och att resonera utifrån dem. Ett annat verktyg var att låta alla elever få ge sitt förslag på lösning, eller att den som lyssnar måste ställa en fråga till de som pratar, en fråga som syftar till att hjälpa hen vidare.

Själva förvånades Maria Kouns över hur enkelt det var att få in ett språkperspektiv i fysikundervisningen.

– Fysiklärarna utvecklade verktyg som blev naturliga inslag. Man behöver alltså inte förändra fysikämnet helt för att jobba med ett språkperspektiv, experiment och labbuppgifter är fortfarande viktiga.

Kommentera