Avhandling

”Ge studenterna chans att utvecklas”

Nya språklärarstudenter fick göra ett läsförståelseprov. Men provet visade sig inte säga mycket om hur studenterna skulle prestera under utbildningen, visar en ny licentiatuppsats. Resultatet har gjort forskaren Christine Lalander tveksam till prov som urvalsmetod för antagning till lärarutbildningarna.

Christine Lalander, didaktikforskare och lärarutbildare, har följt upp hur det har gått för de lärarstudenter i svenska och engelska som gjorde ett läsförståelsetest när de började på Stockholms universitet. Även om avhoppen var många, klarade många av de som hade låga resultat på provet ändå sina studier. Det har gjort Christine Lalander mer skeptisk till antagningsprov till lärarutbildningen. Hon är rädd att man går miste om lärare som skulle kunnat förbättra sig under utbildningens gång.

– Vi ska inte släppa ut lärare som inte håller måttet, men jag tycker man ska dem en chans att utvecklas, säger Christine Lalander.

Hon menar att ett alternativ till antagningsprov kan vara avstämningar under utbildningen, där man inte låter studenter gå vidare om de inte visar upp nödvändiga förmågor. Redan i dag används exempelvis den första praktiken för att se om studenterna kommunicerar med elever och kollegor på ett bra sätt, påpekar Christine Lalander.

Efter att studien genomfördes har läsförståelseproven gjorts om till en övningsuppgift för de nyintagna studenterna på grundlärarutbildningen på Stockholms universitet. Studenterna får reflektera över sin läsförmåga och tillsammans med lärare och medstudenter fundera över hur de kan hantera eventuella svårigheter.

– Studenterna är positiva. Det hjälper dem att förstå vad de gett sig in i och vad de behöver för att klara av sina studier, säger Christine Lalander.

Christine Lalander ser gärna att alla som börjar högre utbildning får reflektera över sin läsförståelse. Nu vill hon gå vidare och följa upp vad läsövningen gett de studenter som deltagit i den.

Christine Lalander understryker också vikten av att nya lärarstudenter reflekterar över sitt yrkesval. Av de studenter i studien som kom direkt från gymnasiet var det hela åttio procent som hoppat av efter tre terminer.

– Vi borde se till att alla studenter funderar över frågan ’varför ska jag bli lärare?’, säger Christine Lalander. 

Läs hela avhandlingen här.

Kommentera