adam_tensta_hogskolan_satsning

Hiphopartisten Adam Tensta är en av de tre ambassadörerna som är utvalda för kampanjen.

Lärarutbildning

Gemensam kändissatsning ska locka till lärarutbildningen

Flera lärosäten går samman i en satsning för att öka sökantalet till lärarutbildningen.
En hiphopartist, en gamer och en boxare ska slå ett slag för lärarna.
– Alla ska kunna bli inspirerade, säger Maria Derner, kommunikationschef på Högskolan Väst.

Lärosäten som deltar:

Högskolan Dalarna
Högskolan i Borås
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan Kristianstad
Högskolan Väst
Karlstads universitet
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
Malmö universitet
Mälardalens högskola
Södertörns högskola
Uppsala universitet
Örebro universitet

Se mer: jagarlarare.se

Lärarbristen är fortsatt en stor utmaning i Sverige. Enligt Skolverkets senaste prognos behövs 15 100 lärare examineras varje år fram till 2031 för att möta behovet.

För att öka andelen behöriga lärare i landet går nu 14 lärosäten samman i satsningen ”Jag är lärare” för att locka sökande till lärarutbildningen och förändra synen på yrket.

– Lärarbristen är en gemensam utmaning för hela Sverige och som påverkar hela samhället. Vi behöver verkligen göra någonting nu, och varför ska var och en sitta på sin egen kammare och försöka uppfinna hjulet? Eftersom vi alla sitter med samma utmaning är det bättre att vi går samman och gör något tillsammans, säger Maria Derner, kommunikationschef på Högskolan Väst. 

Ett liknande exempel som tidigare gett resultat är Södertörns högskola som gjorde en likartad kampanj med ett gott resultat.

– Vi tyckte att upplägget lät intressant. Det är första gången som så många lärosäten samlas kring en gemensam fråga just för lärarutbildningen, mig veterligen, säger Maria Derner.

Kampanjen kommer i form av filmer och annonser att lyfta egenskaper som krävs för att bli lärare och på så viss locka fler till yrket.  

– Vi vill visa på att man som lärare är med och påverkar och stöttar barn och unga. Vi vill också visa att man har en möjlighet att vara med att skapa samhällsnytta. Vi tror att många unga människor är intresserade av det.

De tre ambassadörerna som är utvalda för kampanjen är hiphopartisten Adam Tensta, gamern och Youtube-profilen Melika Zakariae och boxaren Klara Svensson. Man har med avsikt valt personer som har andra roller som påverkar och inspirerar.

– Vi har tittat på exempel som man inte vid första anblicken tänker sig är lärare, och det är just för att tänka utanför boxen och kunna inspirera fler, säger Maria Derner.

Hur ser du på att det inte är lärare som gör reklam för yrket?

– Vi gör även andra kampanjer där vi lyfter fram lärare. Men för att nå ut i grupper som vi annars inte får någon kontakt med så tycker vi att vi behövde tänka på ett nytt sätt att kommunicera, säger hon.

Kommentera