DEBATT

”Gör lärandet mer attraktivt”

DEBATT Arbetsmarknaden i framtiden kommer definitivt att förändras. Nya yrken har redan och kommer att skapas, men skolsystemet svävar efter. Yrken med inriktning bild, musik, dans mm får mer och mer utrymme i olika samhällen och arbetsmarknaden. De är inte hobby längre, skriver högskolestudenten Aras Amin.

Begreppet ”skoltrött” växer bland de unga. Vissa tycker att skolan är tråkigt och har tappat hoppet för framtiden. Detta stämmer förstås inte därför att det lönar sig att ha en högre utbildning. Det är viktigt att vara konkurrenskraftig och attraktiv i framtidens arbetsmarknad. Men hur ser arbetsmarknaden i framtiden ut? Vet vi vilka nya yrken kommer att skapas?

Det skolsystem som finns i Sverige och många andra länder, grundades under industriella revolutionen där målet var att skapa så konkurrenskraftig arbetskraft som möjligt. En arbetskraft som främst var relaterad till maskiner. För att industrin ska blomstra behövdes bl.a. flera ingenjörer och tekniker. Vissa skolämnen prioriterades framför andra ämnen. Det var viktigt att utbilda sig till något som ”gav bröd på bordet”. Systemet byggdes inte utifrån elevens perspektiv. Barnens nyfikenhet och kreativitet var inte huvudpoängen i utbildningen.

Mänskligheten befinner sig i en helt annan tid. Skolsystemet som var anpassad till tiden under industriella revolutionen inte längre är lika produktivt. En ny revolution har redan influerat oss alla, nämligen digitala revolutionen. Allt digitaliseras, men skolsystemen vägrar släppa in tekniken i lärandet. Digitala tekniken har fått oerhört stort inflytande i människors vardag. Det pratas mycket om nackdelar som internet kan medföra för skolbarnen utan att fundera på att internet kan användas på ett kreativt sätt i lärandet. Arbetsmarknaden i framtiden kommer definitivt att förändras. Nya yrken har redan och kommer att skapas, men skolsystemet svävar efter. Yrken med inriktning bild, musik, dans mm får mer och mer utrymme i olika samhällen och arbetsmarknaden. De är inte hobby längre.

Barn och ungdomar har en fantastisk energi, nyfikenhet och kreativitet. De sist nämnda används väldigt sällan i skolor. Elevens engagemang släcks när dörren stängs och en timmes lektion startas. På tavlan finns texter som i grunden är betydelsefulla men dock inte väcker nyfikenheten hos eleven. Nyfikenheten är maskinen i lärandet. Så är människans natur.  Starta nyfikenheten så kommer kreativiteten att påbörjas, viljan att ta till sig mer information kommer igång. Låt skolor använda sig av det som ungdomar är bäst på, nämligen digitala utrustningar. Många ungdomar har energi och finner svårt att sitta still 1-2 timmar i en lektion. Uppmärksam det ämne som elevens hjärta klappar för. Utveckla det som eleven är bäst på. Energi bör tas till vara och användas på ett effektivt sätt i lärandet. Det sägs att fler idrottslektioner per vecka är nyttigt för barn. Varför inte införa flera danslektioner per vecka? Rörelser som alla barn är vana vid. Skolbyggnader och klassrummen bör byggas ett sätt som är mer tilldragande för eleven.

Gör lärandet attraktivt för eleven genom att se och förstå varje elev. Använd digitala utrustningar i lärandet och utveckla det som elevens hjärta klappar för.

Aras Amin
Student på Södertörns högskola och fd ”läxhjälpare”

Kommentera