fredrik_thornberg_-_20150409_-_joachimbrink_-_001

Kanske borde en viss del av lärares arbetstid öronmärkas för reflektion, säger forskaren Fredrik Thornberg.

| Foto: Joachim Brink
Forskning

”Granska varandra kritiskt”

Ny studie om bedömningskompetens visar att lärare måste granska varandra kritiskt. Men också att de bör samarbeta med elever ifråga om bedömning.

Fredrik Thornberg på Akademin för lärande, humaniora och samhälle vid Högskolan i Halmstad, har studerat NO-undervisning i grundskolans låg- och mellanstadium, för att undersöka lärares bedömningskompetens.

– Studien visar vikten av att lärare tillsammans reflekterar över sin praktik i syfte att synliggöra, beskriva, problematisera, förstå och utveckla sitt yrkeskunnande. Medvetet agerande bygger på systematisk reflektion, och kanske borde en viss del av lärares arbetstid öronmärkas för reflektion, säger han i ett pressmeddelande.

Fredrik Thornberg menar att bedömning kan beskrivas som en ömsesidig praktik, där lärare och elever måste samarbeta för att uppnå fördelat inflytande och ansvar. Något som krävs för att bedömningens alla delar – dess intention, realisation och konklusion – ska kunna genomföras.

Men han anser dessutom att lärare bör granska varandra.

– Kanske kan studien även få konsekvenser på policynivå. För stora dokumentations­krav kan leda till att lärare ägnar många arbetstimmar åt att beskriva elevers kunskaper, i stället för att hjälpa eleverna att utveckla dem. Lärare behöver inspireras och kritiskt granskas av sina kollegor i syfte att lära. Jag tror inte att detta är möjligt att genomföra på bred front om inte resurser tillsätts för just detta ändamål, säger Fredrik Thornberg i ett pressmeddelande, och fortsätter:

– Lärares kompetensutveckling tar tid och förbättrad praxis innebär att ändra vanor, inte bara att lägga till ny kunskap. Det svåraste är nog inte att inspirera lärare till nya idéer utan att få dem att överge några av de gamla.

Studien är en licentiatuppsats som har titeln ”Kompetens i klassrumsbedömning – en studie av lärares reflektioner om videodokumenterad undervisning” och försvarades av Fredrik Thornberg den 7 april på Högskolan i Halmstad.

Kommentera