Annons
Många elever upplever att undervisningen i bland annat matematik har fungerat sämre på distans, enligt Skolinspektionen. Foto: Shutterstock.com

Granskning: Motivation minskar med distansundervisning

Publicerad 18 december 2020

Fakta

Utbildning under påverkan av coronapandemin

I granskningen genomfördes video- eller telefonintervjuer med 225 rektorer och cirka 900 elever under vecka 35–42 hösten 2020.

Under intervjuerna fick rektorerna och eleverna berätta om skolans arbete utifrån tre områden:

  • Hur gick vårens distansundervisning och hur är planen under hösten för att ta igen eventuellt kunskapstapp och missade moment?
  • Hur arbetar skolan för att ge stöd till elever som påverkats negativt i sin kunskapsutveckling eller mående av distansundervisningen?
  • Hur arbetar skolan för att undvika smittspridning och hur är beredskapen för en ny skolstängning med anledning av pandemin?

Källa: Skolinspektionen

Fakta

Distansundervisning: Största utmaningarna

  • Många elever är oroliga för hur de ska komma ifatt med undervisningen, både när det gäller kunskapsstapp och missade eller uppskjutna moment. Här har många skolor en planering, men kan i högre grad behöva informera eleverna om detta för att undvika onödig oro.
  • Eleverna efterlyser att lärarna och elevhälsan i högre grad frågar dem hur de mår under pandemin. Här får många skolan gärna vara ännu mer aktiva och uppsökande.
  • Eleverna upplever att skolan informerar bra om vilka strategier och riktlinjer som finns på skolan för att undvika smittspridning. Men eleverna ser även att en del åtgärder är kontraproduktiva. Genom att involvera eleverna mer i detta arbete kan det bli ännu mer framgångsrikt. 

Läs hela Skolinspektionens rapport här.

Känslan av ensamhet och minskad motivation växer. Samtidigt efterlyser elever att lärare i högre grad frågar dem hur de mår under pandemin. Skolinspektionens nya granskning konstaterar att distansundervisningen fortfarande innebär en rad utmaningar.

Den fjärr- och distansundervisning som gymnasieskolan fått anpassa sig till under coronapandemin har varit utmanande för både skolorna och eleverna.

Tidigare granskningar från Skolinspektionen har konstaterat att distansundervisning kan leda till minskad motivation. Nu har myndigheten återigen följt hur omställningen har gått.

Enligt granskningen tycks de tidigare resultaten ha förstärkts ytterligare sedan flera elever vittnar om hur känslan av ensamheten växer, och motivationen minskar ju längre distansundervisningen pågår.

– Istället för att jobba tillsammans med sina klasskamrater upplever många att ensamarbete ökat, samtidigt som det har blivit svårare att få lärarstöd. I klassrummet är lärarna på plats och kan direkt svara på elevernas frågor, men i det digitala klassrummet är det lätt att eleverna blir mer passiva när de tvingas vänta på sin tur i exempelvis en chatt, säger projektledare Lars Thornberg.

Det här visar hur nära kopplat måendet är till undervisningen.

Enligt eleverna har det bristande lärarstödet och den försämrade kommunikationen med lärarna påverkat lärandet, även i teoretiska ämnen. Svårigheterna har varit särskilt påtagliga i svenska som andraspråk för nyanlända elever, men många elever upplever också att undervisningen i matematik och fysik har fungerat sämre, står att läsa i rapporten.

Lars Thornberg.– Det här visar hur nära kopplat måendet är till undervisningen. Alltså när eleven känner sig isolerad och ensam så påverkar det också möjligheten att hänga med i undervisningen, säger Lars Thornberg.

Enligt granskningen, som baseras på 225 rektorer och cirka 900 elever, finns det i många gymnasieskolor ett behov av att involvera eleverna mer. Dels genom att fånga upp deras upplevelser och synpunkter, dels genom att hålla dem informerade.

– Vissa skolor har mentorer och elevhälsan som tar kontakt med elever för att fråga hur de mår och hur skola går. Men det finns också skolor där det inte fungerar. Där måste eleverna själva säga till om de inte följer med i undervisningen eller mår dåligt, vilket inte är så lätt alla gånger.

Tidigare rapporter har beskrivit att bland annat elever som precis påbörjat sina studier inom gymnasieskolan och som dessutom inte behärskar svenska språket är extra utsatta vid distansundervisning. Den aktuella granskningen konstaterar att situationen och att skolorna gör stora ansträngningar för att stödja utsatta elevgrupper när undervisningen är tillbaka på skolan.

– Både elever och rektorer delar bilden av att när man kom tillbaka efter hösten så jobbade skolan aktivt och väldigt bra för att sätta in extra stöd för att eleverna ska kunna ta igen det som de missat. Ämnen som nämns är bland annat svenska som andra språk och matematik, säger Lars Thornberg.

Det jobb som lärare och rektorer har gjort, och fortfarande gör, är fantastiskt.

Skolinspektionens uppmärksammande av den oro som framförallt drabbat skolor som har mer att ta igen från våren eller som har fler elever som är särskilt sårbara resulterat i att Folkhälsomyndighetens nya rekommendation om distansundervisning gör undantag för elever på introduktionsprogrammen och andra sårbara elevgrupper.

– Många rektorer, och även elever, vittnar om att det svåraste under distansundervisningen har varit att ha en varierad undervisning. Här har en del elever berättar om att det är mycket ensamarbete och skriftliga uppgifter, och att det kan handla om att lärarna vill ha ett underlag för att kunna bedöma elevens kunskaper och sätta betyg. Just betygsättning, och att få in ett brett och varierande underlag, är ju extra utmanande vid distansundervisning.

Samtidigt, fortsätter Lars Thornberg, är Skolinspektionens uppfattning att distansundervisningen har fungerat ”överraskande bra” utifrån rådande förutsättningar.

– Vi har följt gymnasieskolan nära under den här pandemin och kan konstatera att det jobb som lärare och rektorer har gjort, och fortfarande gör, är fantastiskt. Vi ser många kreativa exempel för hur lärarna hittar goda lösningar i distansundervisning och för hur de arbetar för att stödja de elever som är extra sårbara under pandemin.  

Även informationen om hur man kan undvika smittspridning i skolan har fungerat bra under början av hösten, vilket eleverna vittnar om. Erfarenheterna från vårens distansundervisning har dessutom utmynnat i att många rektorer har en planering och beredskap för hur de ska kunna upprätthålla kvaliteten i utbildningen om ett nytt eller utökat behov av distansundervisning uppstår.

– Det kan ju förhoppningsvis ge en bild av att den här andra stängningen och distansundervisningen kommer att fungera ännu bättre, säger Lars Thornberg.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Betyg

Riksdagsbeslut: Skolor får ge betyg i årskurs 4

Betyg

”Det är olyckligt att man behandlar skolan på det sättet.”

Forskaren om tidiga betyg: ”Politikerna har inte lyssnat på oss”

Betyg

”Betyg i årskurs 4 används som en bricka i det politiska spelet.”

Annons
Lärarnas arbetsmarknad

Här är läraregenskaperna arbetsgivare rankar högst

Lista

Vilka egenskaper vill arbetsgivarna se hos sina lärare? Här är de 15 mest efterfrågade kompetenserna.

Annons
Annons
SFI

Otydliga riktlinjer slår hårt mot SFI-elever

SFI

”Som lärare känner jag en samvetsstress över att inte räcka till.”

Annons
Fackligt

Vab, vobb eller välgörenhet – detta gäller när lärare är hemma

Expertråd

LR:s ombudsman Fredrik Alm reder ut vem som ansvarar för undervisning och bedömning när du är borta från jobbet

Forskning

Forskare: Musiklyssning till läxorna skadar studierna

Forskning

"Musiken gör det svårare att förstå innebörden i en text".

Coronaviruset

Nya munskyddsråd får facklig kritik: ”Frustrationen stiger”

Corona

”Det finns ingen logisk förklaring till varför försiktighetsprincipen inte ska gälla även i klassrummen.”

Lärarpris

Frigjord från räkneboken – lärare prisas för kreativ undervisning

Prisad

”I matematik glöms det ofta bort att alla inte har samma utgångsläge.”

Nationella prov

Skolverkets besked: Digitala nationella prov försenas

Nationella prov

EU-dom försenar införandet av digitala nationella prov. 

Fackligt

Kravet på brottsmisstänkt lärare slopas efter fackliga protester

Fackligt

"Det känns bra eftersom kravet saknar laglig grund"

Lärare tvingas berätta om brottsmisstankar

Fackligt

"Det strider mot grundlagen."

Särskilt stöd

Nytt lagförslag: Krav på specialpedagog eller speciallärare i elevhälsan

Utredning klar

Bristen på utbildade lärare, speciallärare och -pedagoger försvårar lagförslag i ny utredning.
– Det är huvudmännens ansvar, säger utbildningsminister Anna Ekström.

2 av 3 lärare: Elever får inte särskilt stöd

Särskilt stöd

Samtidigt har lärarnas dokumentation ökat – trots att den skulle minska.

Saknas: 5 000 speciallärare för att täcka behovet

Speciallärare

Kravet: Att staten tar ansvar för finansieringen av skolan.

”Lärarna har väldigt svårt att möta behovet”

Speciallärare

Tidsbrist vanligaste orsaken till att alla elever inte kan få stöd.

Arbetsmiljö

Fackets larm: Lärare drabbas av näsblod och andningsproblem

Arbetsmiljö

Eskalerade hälsoproblem gör att lärarfacken vill stoppa arbetet på grundskolan. 

Fackligt

Förhandlingarna kring HÖK21: ”Måste leda till leverans”

Fackligt

Uppgifter till Skolvärlden: Parterna står långt ifrån varandra.

Trots tidigare böter: Kommunen kringgår facken igen

Ny facklig tvist om felaktig rekrytering – tre månader efter att kommunen betalade vite för ett liknande brott.

Coronaviruset

Regeringen: Håll skolorna öppna så länge det går

Corona

Risken för en tredje våg är stor, men skolorna är det sista vi ska stänga, meddelar stats-, utbildnings- och socialministern.

Så olika ser bedömningarna av smittskyddet i skolan ut

Corona

Flera regioner inför skarpare restriktioner men det ser olika ut över landet.

Efter ökad smitta – gymnasielärare uppmanas ha munskydd

Corona

Regionen skärper de lokala rekommendationerna.

Det räcker nu – sänk kraven på lärare

Debatt

Lärare som sliter, men samtidigt får höra att de ska göra mer kommer inte kunna göra ett bra jobb, skriver Daniel Henriksson.

Kommentera
Betyg

Forskaren om tidiga betyg: ”Politikerna har inte lyssnat på oss”

Betyg

”Betyg i årskurs 4 används som en bricka i det politiska spelet.”

Nedskärningar i skolan

Kommunen går 1,7 miljarder plus – men sparar ändå miljoner på skolan

Nedskärningar

Samtidigt som kommunen tjänar hundratals miljoner varje år varnar LR för galopperande arbetsbelastning när man fortsätter skära ner på skolan.

Coronaviruset

Rasar mot sent beslut om distans: ”Lärare känner sig uppgivna”

Corona

Med en kvälls varsel fick kommunerna information om nya rekomendationerna. 

Läs- och skrivundervisning

Anna skapar läslust – med hjälp av bilderböcker

Läsning

Svenskläraren: ”Jag visar eleverna att jag älskar bilderböckerna”.

Elevhälsa

Psykologen: Så hanterar du oroliga och blyga elever

Elevhälsa

Att närma sig eleverna som inte tycks må bra i skolan.

Idrott och hälsa

Idrottslärarna ryter ifrån: ”Vi kräver förändring”

Idrott och hälsa

Ny idrottsreform: Vill ge yrkeskåren möjlighet att utvecklas.

Anna Ekström om kritiken: ”Idrott och hälsa är prioriterat”

Idrott och hälsa

Utbildningsministern om idrottslärarnas förslag på ny reform.

Fackligt

Nya ordföranden: Det här blir vårt fokus för studenterna

Fackligt

Lina Hading är vald till ny ordförande för LR Stud.

Sociala medier

Elever avlyssnade lärarrum i hemlighet: ”Väldigt allvarligt”

Appar

På Tiktok ska eleverna ha fått idéen om att spela in lärare i smyg.  

Fackligt

I pandemins spår: Tre av fyra fackförbund växer

Utbildningssektorn

Lärarnas Riksförbund har aldrig varit större när det gäller antalet yrkesverksamma medlemmar – men tappar bland studenter.

Pensionerade läraren Kaj ger läxhjälp via nätet: ”Hoppas avlasta”

Efter pensionering

Såg ett behov: ”Jag hoppas ge avlastning till lärarna”.

Arbetsmiljö

Ny undersökning: Därför ökar stressen bland lärare

Undersökning

Nya krav ska sätta stopp för den ohållbara stressen.

Coronaviruset

Nytt beslut: Lärare får munskydd – elever blir utan

Corona

Malmö stad backar – bara lärare kommer att få gratis munskydd i skolan. 

Trots lärarbrist – LR ser gärna höjda krav på studenter

Rapport

"Om behörighetskraven inte skärps är risken att det på sikt att det blir ännu mindre attraktivt att bli lärare."

Coronaviruset

Rapport: Mer närundervisning i många skolor

Corona

Många högstadie- och gymnasieskolor har mindre distansundervisning.

”Polariseringen kring samtalet om pandemin bekymrar mig”

Kommentar

”Det finns minst två problem med den här rapporteringen”, skriver Per Kornhall.

Elever håller inte avstånd – då hotas skolan med böter

Corona

"Skollagen har en trappa med ett antal disciplinära åtgärder, från tillsägelse till skriftlig varning och avstängning."

Lärare vädjar om förlängd fjärrundervisning efter sportlovet

Corona

"Det finns absolut inte utrymme för att ta in fler elever"

Skolchefen erkänner: Facken hölls utanför beslut om nedskärningar

Tvist

Skolchefen bekräftar förvaltningens brott mot kollektivavtalet – men beslutet ligger fast.

Åsa Fahlén: Nu tar vi makten över lärarprofessionens framtid

Debatt

”Lärarnas Riksförbund inrättar ett professionsråd för att bidra till att lärarkåren tar makten över sin egen verksamhet och sin egen utveckling med elevernas bästa för ögonen”, skriver Åsa Fahlén.

Kommentera

Alexander Skytte: Den gränslösa läraren

Blogg

”Linjen mellan rätt och fel är sällan rak, utan går som vågor. Jag kan bli gränslös åt bägge håll”, skriver han.

LR om miljardöverskottet: Bör användas för att stärka skolan

Corona

"Lärarna kan inte ta på sig ytterligare undervisning för att kompensera underskottet".

Munskyddsfrågan splittrar lärarkåren: ”Ska inte vara tvingade”

Corona

"Många elever behöver kunna se lärarens mimik och munrörelser för att på bästa sätt kunna delta".

Forskning

Forskaren: Därför kan serier lyfta undervisningen

Serier 

”Serier är ett utmärkt sätt att ta undervisningen till nya nivåer.”

Debatt

Replik: ”Åsa Plesner förenklar frågan om friskolor”

Debatt

”Oavsett var man står politiskt i frågan så är vi många som arbetar i fristående verksamheter”, skriver företrädare för Drottning Blanka gymnasiet.

Kommentera

”Håll er till ämnet i debatten om friskolor”

Replik

Åsa Plesner på Tankedsmedjan Balans i replik till Academediaskolans debattartikel.

Kommentera

Svaga bevis för att tre terminer är bättre än två

Forskning

"Att förkorta sommarlovet skulle kunna leda till försämrade resultat".

GRANSKNING: LÄRARLÖNER

Lärarnas skilda löner – så mycket tjänar de

Lön

Skolvärldens granskning av Sveriges lärarlöner visar stora skillnader i hur kommuner satsar på lärare och studie- och yrkesvägledare.

L-kommunalrådet: Därför ser jag elever som kunder

Kritik

”För mig är ”kund" det bästa som finns”, säger hon till Skolvärlden.

Debatt

”SD lyssnar hellre på friskolelobbyn än på kritiken från lärare”

Slutreplik

”Istället för att begrunda fakta prioriterar SD friskolelobbyns ekonomiska egenintressen”, skriver Gunilla Svantorp, (S) ordförande i utbildningsutskottet.

Kommentera

SD: När det kommer till kritan vägrar S diskutera skolförslag med oss

Replik

”När det kommer till kritan vägrar Socialdemokraterna att ens sätta sig ner vid bordet och diskutera förslag med oss.”

Kommentera
Lärarbristen

Skolor söker inte aktivt efter legitimerade lärare: ”Obehöriga är billigare”

Lärarbrist

Många skolor söker inte aktivt efter legitimerade och behöriga lärare till tjänster som innehas av obehöriga, framför allt inte under terminerna.

Forskning

Studie om kamrateffekt prisas: ”Viktig för lärarkåren”

Forskning

LR:s Pontus Bäckström belönas med Best Paper Award 2020.

BETYG OCH BEDÖMNING

IES vill införa betyg från årskurs 4 – facket: ”Vi fick inte veta”

Tidiga betyg

Internationella engelska skolan vill införa betyg från årskurs fyra. Vad lärarna tycker har ingen frågat.

Coronaviruset

Ledarskap på distans: ”Utmaning att fånga elevens intresse”

Corona

”Det är extra viktigt och utmanande att fånga elevernas intresse.”

Skola sätter in väktare – anhöriga följer inte coronareglerna

Corona

”Vårdnadshavare har struntat i reglerna.”

Kurs- och ämnesplaner

Kritik mot uppskjutna kursplaner: ”Sänder ut helt fel signaler”

Kursplaner

På grund av pandemin har regeringen beslutat att skjuta upp förändringen av grundskolans kursplaner. 

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons