botkyrka
Foto: Botkyrka.se/Shutterstock
Debatt

”Grundskolebarn ska inte få hållas hemma utan konsekvenser”

Debatt ”Man ska inte utan några konsekvenser kunna hålla sitt barn hemma i månader för att man är orolig för covid-19”, skriver Willy Viitala (M) i Botkyrka utbildningsnämnd.

Det finns många föräldrar i Botkyrka som håller sina barn hemma från för- och grundskolan under coronapandemin. Detta strider mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer, men ännu värre strider det mot skollagen. I Sverige har vi skolplikt och den ska gälla, men är du eller ditt barn sjuk ska man självklart stanna hemma.

Men det finns frånvaro i skolor som är mycket högre än vanligt under perioden februari–april och den skiljer sig åt så mycket som 8 procent i en skola till över 60 procent i en annan. Den högsta långtidsfrånvaron ser utbildningsförvaltningen i norra Botkyrka och i Storvreten. Efter påsk har siffrorna blivit bättre men det är många elever som inte har kunnat inhämta de kunskaper som faktiskt krävs. Till viss del handlar det säkerligen om en informationsfråga då den största andelen frånvaro finns i våra särskilt utsatta områden.

Vad säger då skollagen?

För barn som är bosatta i Sverige gäller skolplikt (7 kap 2 § skollag). I denna skolplikt följer det ett krav på närvaro i skolan (7 kap 17 § skollag). Huvudregeln är att man inte kan uppfylla skolplikten genom att låta sitt barn studera hemifrån, även om barnet på detta vis skulle klara kunskapskraven. Det är vårdnadshavarens ansvar att se till att barnet är i skolan (7 kap 20 § skollag). Om vårdnadshavaren inte fullföljer sitt ansvar kan kommunen förordna om att vårdnadshavaren ska ta sitt ansvar och betala ett vite (7 kap 23 § skollag).

Willy Wiitala.
Willy Wiitala.

Det är min bestämda uppfattning att Botkyrka kommun behöver betona skolplikten. Man ska inte utan några konsekvenser kunna hålla sitt barn hemma i månader för att man är orolig för covid-19. Tillhör barnet eller förälder en riskgrupp bör distanslösningar självklart erbjudas och ses som ett undantag.

Elever som nu har halkat efter i kunskapskraven bör antingen gå i sommarskola eller eventuellt behöva gå om hela läsåret.

Willy Viitala (M), 2:e vice ordförande utbildningsnämnden, Botkyrka

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera