Annons
Forskaren och läraren Gudrun Erickson har tilldelats brittiska British Councils årliga utmärkelse ”The International Assessment Award”. Foto: Privat/Shutterstock

Gudrun Erickson prisas internationellt för sin forskning kring bedömning

Publicerad 2 juni 2020

Fakta

Så lyder British Councils motivering till utmärkelsen:

Professorn Gudrun Erickson har varit en drivkraft för bedömning av språk både i Sverige och Europa i över 30 år. Hon har hon forskat, skrivit och föreläst om tekniska, teoretiska och sociala aspekter av bedömning. Hennes arbete har täckt frågor som rör nationell språkbedömningspolitik och praxis samt bedömning i klassrummet. Det är inom det sistnämnda området som hon kanske har erbjudit det mest varaktiga bidraget till disciplinen, de enskilda lärarna och eleverna vilka alltid har varit kärnan i hennes arbete.

2013 valdes hon till ordförande för European Association for Language Testing and Assessment (EALTA). Det är allmänt känt att hon under sin tid som ordförande stärkte organisationen och förde den mot en mer enhetlig och inflytelserik ställning. Hennes outtröttliga arbete för organisationen, i kombination med hennes villighet att erbjuda råd och stöd internationellt till kollegor, gör henne till en av Europas ledande personer inom området. Något som alltid genomförts med stort engagemang för rättvisa och respekt gentemot provtagare och andra viktiga medverkande. Under årens lopp har hon inspirerat en generation av språktestande utövare över hela Europa och andra med sin inställning.

Relaterat

Diskussionen om bedömningens dubbla funktion – att främja både lärande och likvärdighet – har blivit allt vanligare under de senaste åren. Det menar professorn, forskaren och läraren Gudrun Erickson som i år tar emot British Councils utmärkelse till framstående personer inom internationell språkbedömning. 

Professor Gudrun Erickson vid Göteborgs universitet har tilldelats British Councils årliga utmärkelse ”The International Assessment Award”. Utmärkelsen ges till personer som arbetar med att främja kompetens inom språkbedömning internationellt. 

– Jag blev väldigt överraskad. Det är klart man blir glad på ett personligt plan. Men framförallt är det väldigt glädjande att det breda och samverkansinriktade sätt att se på bedömning som jag och många andra företräder får positiv uppmärksamhet, säger hon. 

British Council skriver i sin motivering att det bland annat är Gudrun Ericksons arbete inom EALTA (European Association for Language Testing and Assessment) som ligger till grund för utmärkelsen. 

Gudrun Erickson har under många år varit involverad inom EALTA på olika plan, som medlem, kassör, sekreterare och ordförande. Hon har medverkat aktivt i organisationens strävan att skapa ömsesidigt positiva möten och kunskapsutbyten mellan olika aktörer: lärare, lärarutbildare, personer med ansvar för storskaliga bedömningar, till exempel nationella prov och examina, samt forskare inom olika discipliner.

Idag är hon pensionär på halvtid men även seniorforskare och professor i pedagogik med inriktning mot språk och bedömning vid Göteborgs universitet, men i grunden är hon lärare i språk.

– Det är mitt livs bästa yrkesval, säger hon. 

För Gudrun Erickson hör intresse för lärande, undervisning och bedömning ihop. 

– Det går knappast att vara engagerad i det ena utan att också vara intresserad av det andra. Den starka ambitionen är ju att elever lär sig så mycket som möjligt och att vi kan hjälpa till på bästa sätt. Och då vill vi förstås också få reda på att de lärt sig, vad de lärt sig, hur och hur mycket, förklarar hon. 

Bland annat har Gudrun Erickson varit fokuserad på olika aktörers roll i bedömning, inte minst elevers och lärares erfarenheter och uppfattningar. 

– Det är lätt att glömma att den ojämförligt största delen av all bedömning görs av lärare tillsammans med elever i klassrum. Det händer lätt att diskussionerna blir allt för tekniska. Sedan missar man ibland elevernas viktiga roll. Självfallet är vi lärare experter, men det finns en del som bara eleverna kan bidra med för att utveckla processen, inte minst vad gäller hur de själva upplever att det går att lära sig och att visa vad man kan, förklarar hon.

Gudrun Erickson.Gudrun Erickson menar att detta är viktigt även i storskaliga sammanhang. I utvecklingen av de nationella proven i språk i Sverige, som Gudrun Erickson arbetat mycket med, samlas synpunkter systematiskt in från alla de hundratals elever som medverkar i utprövningar av uppgifter av skilda slag.

– Kommentarerna används sedan i utvecklingsarbetet och i sammansättningen av hela prov. Också lärare spelar en central roll i processen, tillsammans med andra, inte minst forskare, förklarar hon. 

Med sin långa karriär och gedigna kunskap om just bedömning och dess process kan Gudrun Erickson se att det har skett vissa fokusskiften de senaste åren.

– Bland annat har bedömningens dubbla funktion för lärande och likvärdighet, blivit allt mer central. Det gäller även samverkan med och mellan elever, elever och lärare, lärare och lärare samt med externa personer och institutioner, till exempel via utifrån kommande material, förklarar hon. 

En av de viktigaste grundstenarna när det gäller bedömning är att varje elev ges möjligheter att visa vad hen lärt sig och kan göra med sina kunskaper. För att lyckas med det krävs lyhördhet både av lärare och externa aktörer.

– För vissa elever fungerar det bäst att visa vad de kan skriftligt, för andra muntligt och en del visar det bäst genom handlande. Alla är olika. Ingen elev ska behöva känna att den fullt ut inte fick visa sina kunskaper. Därför är det viktigt att fråga under vägen hur eleven upplever sin egen utveckling och kunskap, förklarar Gudrun Erickson. I detta ligger också ett ansvar till samverkan mellan de pedagogiska och policyinriktade delarna av skol- och utbildningssystemet.

En fallgrop som det, enligt Gudrun Erickson, är lätt att hamna i är att göra det lätt mätbara till det viktigaste när det gäller bedömning.

– I språk är till exempel ord, grammatik och uttal förstås viktiga beståndsdelar i en fungerande språkkunskap, men de är inte mål i sig. Det är däremot den mångfacetterade användningen av språket som beskrivs i styrdokumenten och det är viktigt att bedömningen görs med fokus på detta, säger hon. 

Inom EALTA har Gudrun Erickson medverkat till utvecklingen av internationella riktlinjer för prov och bedömning i språk. Dessa vänder sig till lärare, lärarutbildare och personer med ansvar för storskaliga prov, både på det policyinriktade och operativa planet. Riktlinjerna finns tillgängliga på 35 språk och används runt om i Europa i lärarutbildning och fortbildning och även i forskning.  

I inledningen till dokumentet nämns ett antal principer, som Gudrun Erickson slutligen vill betona som centrala oavsett vilken typ av bedömning vi talar om: respekt för elever, ansvar, rättvisa, giltighet och tillförlitlighet samt samverkan mellan inblandade parter. 

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

5 tips: Här är lärarnas favoritappar

Digitalt

Här är fem utvalda appar som lärare använder i sin undervisning.

Annons
Annons
Lärares befogenheter

Högsta domstolen friar i BEO-fallet: Inte kränkande behandling

Dom

Högsta domstolen friar i BEO-fallet.

LR: ”Lärare måste ha vissa befogenheter”

Dom

”Domen pekar på att det finns situationer där fysiskt ingripande är adekvat”, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Annons

Betyg från årskurs fyra skjuts upp

Betyg

Möjligheten för fler skolor att införa betyg från årskurs fyra skjuts upp till nästa läsår.

Annons
Annons

Inget treterminssystem i Malmö

Treterminssystem

Malmö stads försök att testa tre terminer får ett nej från Utbildningsdepartementet.

Annons
Lämplighetstest

Regeringen föreslår lämplighetstest till lärarutbildningen

Lärarutbildning

Blivande lärare kan få göra lämplighetsprov på lärarutbildningen i framtiden. 

Debatt

Debatt: Bättre om lärare fick göra prov i stället för elever

Debatt

”För att säkerställa likvärdighet och rättssäkerhet i svensk skola behövs en annan lösning, något nytt. Varför inte testa Sveriges lärare?”

Kommentera
Skolverket hemligstämplar uppgifter

Uppmaningen till friskolorna: Publicera statistik om betyg

Beslut

Friskolornas Riksförbund rekommenderar friskolor att själva lägga ut betygsstatistik för allmänheten. 

Starka reaktioner på beslut att hemligstämpla uppgifter

Beslut

Beslutet skapar stor debatt i sociala medier.

Skolprofilerna: ”Dödsstöt för en demokratisk och öppen skola”

Beslut

”Det är ett helt förkastligt beslut som leder till en dödsstöt för en öppen demokratisk skola”, skriver Skolvärldens bloggare och profiler Sara Bruun, Michael Bruér och Nicklas Mörk.

Skolverket hemligstämplar uppgifter om alla skolor

Statistik

Från och med i höst kommer Skolverket inte längre att publicera statistik om enskilda skolor.

Anna Ekström kritisk: ”Information som behöver göras tillgänglig”

Utbildningsminister Anna Ekström (S) är kritisk till att Skolverket från och med i höst inte lämnar ut statistik om enskilda skolor.

Lärarutbildning

Efter coronakrisen – miljardsatsning på fler utbildningsplatser

Lärarutbildning

Fler studenter ska få chansen att plugga till lärare i höst. 

Alisa: Därför är jag lärare

Läraryrket

”Jag älskar klassrummet där olikheter och likheter möts.”

Anni: Därför är jag lärare

Läraryrket

Här berättar Anni varför hon är lärare – och vad hon skulle vilja förändra.

Coronaviruset

Lägre risk att lärare smittas än andra yrkesgrupper

Corona

I en färsk undersökning framgår det att lärare löper lägre risk att smittas av covid-19 än många andra yrkesgrupper. 

Debatt

Skolverket raderar ”guldpartner” till Ung företagsamhet: ”Missvisande”

Replik

Skolverket tar bort formuleringen att man skulle vara ”guldpartner” till Ung företagsamhet.

Kommentera

”Varför är Skolverket ’guldpartner’ till organisationen UF?”

Debatt

Enligt grundlagen måste alla statliga myndigheter "iaktta saklighet och opartiskhet" i sin verksamhet. Hur kan Skolverket få ihop detta med att vara ”guldpartner” till föreningen Ung företagsamhet? undrar debattörerna.

Kommentera
Lärarlegitimation

Fackets varning – undantagsregler för obehöriga riskerar slå fel

Legitimation

”Det finns en uppenbar risk att arbetsgivare använder de här reglerna på ett sätt som faktiskt drar undan mattan för legitimationsreformen”, säger Åsa Fahlén.

”Har inte skolan behövt prioritera tillräckligt?”

Debatt

Coronapandemins fortsatta konsekvenser för landets skolor är något som oroar läraren Tilde Jansson.

Kommentera
Politik

Så vill partierna lösa skolans största problem

Politik

Ny enkät med riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner.

Skolvärlden ökar i räckvidd – nya rekordhöga siffror

Media

Skolvärlden ökar i räckvidd och når rekordmånga läsare. Det visar Kantar Sifos senaste mätning.

Rehabilitering

Carolines väg tillbaka efter stroken: ”Jag kunde varken gå eller prata”

Rehabilitering

Det som började som en vanlig arbetsdag för läraren Caroline Pagmert Nilsson slutade på akuten. Hon hade fått en stroke, och var delvis förlamad. I dag har hon tagit sig tillbaka till sitt gamla liv, men vägen dit var lång. 

Experten svarar: Så kan du få hjälp under rehabiliteringen

Arbetsmiljö

Om du blir sjukskriven eller på annat sätt får nedsatt arbetsförmåga kan du få stöd under din rehabilitering. Ingrid Lindholm på Lärarnas Riksförbund berättar hur det fungerar.

Forskning

Hans forskning ska hjälpa elever med dyskalkyli

Forskning

Kenny Skagerlund forskar om dyskalkyli och har nyligen tagit emot ett forskningsanslag på 1,7 miljoner kronor.

rektorer väljer bort elever

Forskning visar: Barn med diagnos välkomnas inte av skolor

Jämlikhet

Forskning visar att skolor väljer bort elever med funktionsnedsättning.

Anna Ekström: ”Skolor ska inte välja barn – barn ska välja skola”

Elevurval

Såväl utbildningsminister Anna Ekström som Liberalernas Roger Haddad reagerar kraftigt på Skolvärldens rapportering om rektorer som ”tar referenser” på barn innan de erbjuds plats.

Rektorer ”tar referenser” på barn – elever med behov nekas plats

Urvalsfusk

Skolledare letar fakta om elever som sökt plats på deras skola innan de erbjuder en plats.

Nya lagar och regler

Här är skolans nya lagar och regler

Lagar

Under sommaren träder ett antal nya lagar och regler för skolan i kraft.

Längre grundskoleterminer ger resultat senare i livet

Forskning

Nationalekonomer har analyserat effekterna av utökad undervisningstid.  

Blogg

Alexander Skytte: ”Därför slopar vi omklädning på idrotten i höst”

Blogg

Läraren Alexander Skytte skriver om varför han vill slopa omklädning på idrotten.

Specialpedagogik

Satsning för elever i behov av särskilt stöd

Specialpedagogik

Efter flera turer inför Stockholms stad en ny modell för att säkerställa att elever som är i behov av särskilt stöd får den stöttning de behöver för att klara skolan.

Ny mätning: Så ser förtroendet ut för Lärarnas Riksförbund

Fackligt

LR ökar i ny mätning – men ligger strax under genomsnittet.

Debatt

”I Tyskland är friskolor en självklarhet – utan att vara aktiebolag”

Debatt

”Utifrån ett kontinentalt perspektiv ter sig den svenska friskoledebatten som närmast obegriplig”, skriver Arne Engström, biträdande professor vid Strömstad Akademi.

Kommentera

”Varför laga något som inte är trasigt?”

Debatt

Linköpings kommun har rustat upp grundskolornas bibliotek genom att satsa på modellen med fokusbibliotek, något som har givit frukt. Men nu vill utbildnings- och arbetsmarknadsenheten göra förändringar som debattörerna menar kommer leda till försämringar för Linköpings skolelever. 

Kommentera
Förkortningar

Knepigt hänga med i skolans förkortningsdjungel

Arbetsmiljö

Läraryrket är fullproppat av förkortningar av olika slag.
– Det kan vara omöjligt att koda vad det är frågan om, säger erfarne läraren Karin Boberg.

Testa dig själv: Kan du de här skolförkortningarna?

Test

Skolans värld kryllar av förkortningar. Här listar Skolvärlden 52 stycken – har du koll på dem?

Lovskola

Sommarskola – utan behöriga lärare: ”Dåligt för eleverna”

Lovskola

”Det bör vara behöriga lärare som undervisar på sommarskolan.”

Trygghet i skolan

Flickor otryggare än pojkar i skolan

Undersökning

När skolor kartlägger trygghetsproblem saknas jämställdhetsperspektiv, enligt Skolinspektionen. "Inte förvånande men tragiskt".

Terminsslut

Pandemisk vårtermin: Du vet att du är lärare när…

Lista

Känner du igen dig i någon av de här situationerna?

Debatt: ”Öka volymerna och sänk priserna på läromedel”

Debatt

Efterfrågan på läromedel bland lärare och elever är stor men medel för inköp minskar – vilket leder till höjda priser från förlagen. En paradox – och en kräftgång som måste brytas, skriver Rolf Ekelund.

Kommentera

SFI-elever påverkas extra negativt av coronakrisen

Corona

76 procent av lärare inom SFI anser att elever med ett annat modersmål än svenska påverkats negativt av coronapandemin, visar en ny undersökning.

Studie- och yrkesvägledning

Den ensamma vägvisaren: ”Vi har för många elever”

Vägledning

Behovet av vägledning i ett komplext skolsystem är stort. Ändå är studie- och yrkesvägledarna sällan prioriterade.

Så drabbas landets syvare under coronakrisen

Corona

Sju av tio studie- och yrkesvägledare menar att distansvägledningen gjort att eleverna fått sämre förutsättningar när det gäller val av framtida studier och jobb. 

Gymnasieutredningen

Kornhall: Vi börjar se konturerna av ett skolsystem värt namnet

Analys

Per Kornhall analyserar utredningen om gymnasieskolan: ”Utredaren ska ha en eloge för detta konkreta förslag”.

Utredning: Staten ska styra gymnasieutbudet

Utredning

Staten ska sätta ramarna för vilka gymnasieutbildningar som ges var i landet, föreslår ny utredning.

Estetlärare

Här kombineras slöjd med kemi och svenska

Undervisningsmetoder

”Jag ser bara fördelar med att jobba på det här sättet”, säger slöjdläraren Karolin Wagner.

Debatt

”Ju mer kommunerna sparar – desto mer tjänar friskolorna”

Debatt

”Min förhoppning är att lärare och rektorer kräver av de partier som vill ha deras röster i nästa val att de ska prioritera elever och anställdas behov före koncernskolornas aktieägares behov”, skriver Marcus Larsson från tankesmedjan Balans.

Kommentera
Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons