markeringspenna_studera
Undersökning

Hälften hoppade av

Av de elever som påbörjade introduktionsprogrammen på gymnasiet 2011 har nästan hälften lämnat skolan i förtid.

Fakta

Läs mer om Skolverkets rapport och specifikt för de olika inriktningarna här

Fem gymnasiala Introduktionsprogram ersatte Individuella programmet 2011.

Nu har Skolverket gjort en uppföljning av de 13 000 elever som påbörjade introduktionsprogrammet när reformen infördes.

Rapporten visar att nära hälften, 45 procent, av dessa elever hösten 2014 påbörjade ett fjärde studieår.

De flesta – ungefär två av tre – av eleverna som hade påbörjat ett fjärde år hade övergått till ett nationellt program och gick kvar på ett sådant. Av dessa läste sex av tio i årskurs tre.

Omkring en av tre elever som läste ett fjärde år gick kvar på ett introduktionsprogram, varav det vanligaste var yrkesintroduktionen. Vanligt var att eleverna då hade bytt introduktionsprogram.

38 procent av alla som påbörjat introduktionsprogrammet 2011 gick aldrig över till något nationellt program och var hösten 2014 inte inskrivna på gymnasieskolan. Tre av fyra i gruppen var inskrivna i gymnasieskolan i minst två år.

Nio procent hade gått över till ett nationellt program men hoppat av.

Totalt 47 procent av de 13 000 eleverna lämnade alltså gymnasiet i förtid, utan examen.  

Åtta procent hade hösten 2014 gått över till ett nationellt program och lyckats gå ut med examen eller studiebevis om 2500 poäng.

Kommentera