jamlikhet_full
Ny rapport 

Halvdant resultat av satsning på jämställdhet

Statskontorets utvärdering av regeringen Reinfeldts satsningar på jämställdhet i skolan visar att det största hindret för framgång var skolans organisation, med kommuner och enskilda huvudmän som ansvariga.

Läs rapporten här

Sedan 2008 har Skolverket på uppdrag av regeringen genomfört ett antal projekt för att främja jämställdhet på svenska skolor och förskolor. Genom att höja personalens kunskaper kring jämställdhet och jämställdhetsarbete ville man få verksamheterna att börja jobba mer målmedvetet och långsiktigt med frågan. Det skulle i sin tur hjälpa eleverna att kunna utveckla förmågor och intressen oberoende av bakgrund och könstillhörighet – ett krav som redan finns genom både skollag och läroplaner samt diskrimineringslagen.

Statskontoret konstaterar nu i sin rapport att arbetet varit delvis framgångsrikt men inte riktigt uppnått de effekter som regeringen avsett. En bromskloss har varit det faktum att skolorna ligger under kommunernas och andra huvudmäns kontroll, inte statens. Medverkan i de statliga projekten har därför varit frivillig, vilket lett till att det framför allt är de som redan är kunniga och intresserade som deltagit.

– Det är väldigt svårt för staten att gå in och kräva att någon ska medverka. Möjligen skulle man kunna komma längre genom en så kallad nationell överenskommelse med SKL. Det ser vi ibland inom socialtjänstområdet där ju staten inte heller kontrollerar själva verksamheten, säger Marie Uhrwing, utredningschef på statskontoret.

Dessutom finns det frågetecken kring hur stor påverkan den kunskap som ändå har spridits har fått på den faktiska verksamheten. Det förklaras delvis med att satsningarna konkurrerat med de många andra skolsatsningar som lanserades samtidigt, och delvis med att de riktat sig till individer snarare än hela organisationer.

– När man riktar sig till individer kan det bli så att man bara når eldsjälarna, som sedan står ganska ensamma när de kommer tillbaks till verksamheten. Forskningen visar att eldsjälar inte klarar att driva sådana här frågor på egen hand, även om de kan vara viktiga i vissa sammanhang, säger Marie Uhrwing.

Den kritiken som lyfts fram i rapporten riktas inte i första hand mot Skolverket, utan snarare mot de dåliga förutsättningar myndigheten har haft att leva upp till regeringens uppdrag.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm