lennart_wallstedt

Biologiläraren Lennart Wallstedt tilldelas Kungliga Vetenskapsakademiens lärarpris.

| Foto: Anna Wallstedt
Prisad

Han får lärarpris för sina fältstudier

Biologiläraren Lennart Wallstedt drar helst med sig eleverna ut i skog och mark. Nu tilldelas han Kungliga Vetenskapsakademiens lärarpris.

De fyra pristagarna

I matematik: Anna Efremova, Täby Friskola, ”för sin undervisning i matematik där hon med stort engagemang omsorgsfullt tränar och inspirerar matematisk problemlösning och grupparbete”,

I kemi: Carolin Lysell, KLARA Norra gymnasium i Stockholm, ”för sitt målmedvetna arbete att skapa laborativa förutsättningar och språkmässiga nycklar i de naturvetenskapliga ämnena, framför allt kemi, till en heterogen elevgrupp”,

I biologi: Lennart Wallstedt, Platengymnasiet i Motala, ”för sin undervisning i biologi där han med bred kunnighet och stort engagemang förmedlar kunskap om biologisk mångfald och miljö med fältstudier och internationella samarbeten”,

I NO: Ola Ejdrén, Lars-Erik Larsson-gymnasiet i Lund, ”för sitt inkluderande sätt att undervisa som sporrar elever på alla nivåer att förstå ett brett biologispektrum från sjöars naturhistoria till kopplingen mellan biologi och musik”.

Kungliga Vetenskapsakademien delar varje år ut Beijerstiftelsens Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne till fyra framstående lärare i matematik, kemi, biologi och NO. Varje pristagare belönas med 50 000 kronor och 20 000 kronor går till skolan där de jobbar.

Allra första gången Kungliga vetenskapsakademien delade ut sitt lärarpris 1991, belönades bland andra den numera pensionerade naturläraren Ulf Ighe. I år, 26 år senare, är det hans adept Lennart Wallstedt som får priset, som även han jobbar på Platengymnasiet i Motala.

– Ulf Ighe var min mentor. Hans sätt att vara och undervisa har inspirerat mig mycket. Man är inte ensam som lärare, man jobbar ihop och blir påverkad och inspirerad, säger Lennart Wallstedt.

Han tilldelas priset ”för sin undervisning i biologi där han med bred kunnighet och stort engagemang förmedlar kunskap om biologisk mångfald och miljö med fältstudier och internationella samarbeten”, enligt akademiens motivering

– Jag brinner för miljöfrågor och vill skapa en förundran och fascination inför det här hos eleverna. Det är lättare att åstadkomma om de får upplevelser, att det blir lite spännande och häftigt och roligt.

När Lennart Walstedt undervisar i fördjupande kurser lägger han ofta så mycket tid som möjligt utanför skolans väggar. Sedan han tog sin examen 1987 har han utvecklat både de vanliga biologikurserna men också de valbara specialiseringarna tillsammans med sina kollegor. I ämnet miljökemi är klassen ute hela hösten, laborerar under vintern, och ger sig ut igen på vårkanten.

– Vi samlar material under hösten. Vattenprover, småkryp, jordprover och så vidare, som vi sedan laborerar vi med under vintern. Nu har vi jobbat ett tag med en bäck här i närområden där vi analyserat kvävehalt och fosforhalt. Det visar ett överskott av kväve och ett underskott av fosfor. Sen tittar vi på annan forskning för att kunna se hur mycket av det som hamnar i östersjön. Till sist åker vi ut till i östersjön i Harstena skärgård och ser hur det ser ut med övergödningsproblem där, säger han.

Lennart Walstedts elever har även deltagit i internationella samarbeten kring bland annat biologisk mångfald. För några år sedan besökte de skolor i Kiev i Ukraina, Sankt Petersburg i Ryssland och Minsk i Vitryssland, finansierad av svenska institutet. Eleverna studerade hållbar utveckling, nutidshistoria och mänskliga rättigheter.

– Både jag och eleverna lär sig oerhört mycket av möten med elever och lärare på andra ställen. En annan kollega var huvudansvarig den gången, vill jag påpeka.

På hemmaplan samarbetar han sedan flera år tillbaka med en lärare i samhällskunskap i ämnet hållbar utveckling.

– Till den kursen söker både samhälls- och naturelever i årskurs tre. Då har eleverna många olika erfarenheter bakom sig så de kan bidra till intressanta diskussioner. Det blir färre fältbesök, men det tvärvetenskapliga är nödvändigt om man ska få engagemang för hållbar utveckling och klimatfrågan. Det är egentligen något man skulle kunna göra oftare, att jobba tillsammans med lärare i andra ämnen. Det är lättare att lära av varandra.

Prisutdelningen sker vid akademiens högtidssammankomst den 31 mars.

Kommentera