thomas_persson_administration
Foto: Björn Tesch

Han ska minska administrationen – men sågas redan på området

Thomas Persson ska utreda hur lärarnas administration ska minska.Men samtidigt har Stockholms utbildningsförvaltning, som han är chef för, anmälts till Arbetsmiljöverket – på grund av för hög arbetsbelastning.– Som förvaltningsdirektör har han inte visat någon större vilja att åtgärda de här problemen på ett systematiskt sätt, säger Ragnar Sjölander, distriktsordförande för Lärarnas Riksförbund i Stockholm, som står bakom anmälan.

Jan Björklund har under året lovat att det ska komma en utredning som ska försöka minska svenska lärares administrativa arbetsbörda.
På tisdagen utsågs Thomas Persson, utbildningsdirektör i Stockholm stad, att hålla i den utredningen.
Det mottas med viss skepsis hos Lärarnas Riksförbund i Stockholm.

I våras slog de nämligen larm till utbildningsförvaltningen om att lärarnas arbetsbelastning i Stockholm var på tok för hög. Man pekade bland annat på dåliga resultat i medarbetareundersökningar och krävde åtgärder för att komma till rätta med problemen.
När man ansåg att svaret från förvaltningen inte innehöll några konkreta förslag anmäldes förvaltningen – som Thomas Persson är chef för – i förra veckan också till Arbetsmiljöverket.
– Vi tycker att det är lite problematiskt eftersom han är huvudansvarig för arbetsmiljöarbetet i rollen som förvaltningsdirektör. Han motsatte sig 2010 att förvaltningen skulle införa ett system som en arbetsgrupp då presenterade för att minska de administrativa arbetsuppgifterna, säger Ragnar Sjölander, distriktsordförande och kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Stockholm.

Han beskriver Thomas Persson som en i övrigt grundlig och kompetent person. Men:
– Han har ju i och för sig god kännedom om de problem som finns, inte minst tack vare våra redogörelser. Han har dock inte som förvaltningsdirektör visat någon större vilja att åtgärda dem på ett systematiskt sätt.

Han fortsätter:
– Vår glädje över att det äntligen blir en utredare tillsatt förmörkas lite grann av att det är en chef som inte har levererat i de här frågorna, trots att vi har kommit med en allvarlig begäran.

Arbetsmiljöverket har börjat ta tag i anmälan, men sektionschefen Fredrika Brickman säger till Skolvärlden.se att den kommer kräva ganska omfattande förberedelser innan man kan göra en inspektion.
– Det blir nog först efter årsskiftet, säger hon.

Thomas Persson ska
redovisa sitt uppdrag till regeringen senast 30 juni 2013.

Kommentera