jan-eric_gustafsson
Skolkommissionen

Han tar över efter Anna Ekström

Professor Jan-Eric Gustafsson har utsetts som ny ordförande i Skolkommissionen. Han ersätter Anna Ekström som förra veckan utsågs till gymnasieminister.

Skolkommissionen

Skolkommissionen är en kommitté som ska lämna förslag som syftar till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan. Skolkommissionen har tidigare lämnat ett delbetänkande och arbetet fortgår till våren 2017 då slutbetänkandet ska presenteras. Slutbetänkandet kommer sedan att remitteras.

När Anna Ekström förra veckan utnämndes till gymnasie- och kunskapslyftsminister lämnade hon bland annat platsen som ordförande i Skolkommissionen. Nu står det klart vem som ersätter henne. Professor Jan-Eric Gustafsson har valts som ny ordförande i Skolkommissionen.

Jan-Eric Gustafsson är senior professor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet och har gedigna erfarenheter av skolans värld. Skolkommissionen ska nästa år presentera förslag till regeringen på hur undervisningen ska förbättras och kunskapsresultaten höjas.

– Jan-Eric Gustafsson är en tung internationellt verksam forskare med bred respekt. Han har bidragit starkt i Skolkommissionen under dess första tid och är rätt person för att tillsammans med kommissionens ledamöter fortsätta arbetet och lämna de förslag som krävs för en bättre styrning och ett jämlikt skolsystem, säger utbildningsminister Gustav Fridolin i ett pressmeddelande.

Jan-Eric Gustafsson forskningsområden är bland annat jämförande studier av utbildningsresultat, effekter av utbildning på kunskaper och färdigheter, frågor kring utbildningsorganisation och betydelsen av olika slags resurser som exempelvis lärarkompetens. Jan-Eric Gustafsson har tidigare varit ledamot i Skolkommissionen.

Kommentera