spsm_fredrik_malmberg
Foto: Ester Sorri
Särskilt stöd

Han tar över SPSM

Fredrik Malmberg presenteras idag som ny generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten.
– Ungefär hälften av landets skolor är otillräckliga när det kommer till särskilt stöd, säger han.

SPSM

SPSM ska genom sin verksamhet ge stöd och möjlighet till individers lärande, pedagogers arbete eller verksamhet och organisation. Alla har rätt till fungerande utbildning, oavsett funktionsförmåga. För att ge det behövs kunskap och kompetens inom förskolor, skolor och vuxenutbildningar. Den kompetens SPSM erbjuder kompletterar de specialpedagogiska resurser som finns i verksamheter.

Källa: Utbildningsdepartementet

Fredrik Malmberg var myndighetschef på Barnombudsmannen i åtta år, och han menar att efter den upplevelsen var det här kanske det enda jobb som skulle kunna mäta sig med det.

– När man jobbar med att försöka förbättra barns liv känns det meningsfullt att gå till jobbet varje dag. Jag vill att alla barn ska få möjligheten att nå sina mål, oavsett koncentrationsförmåga och andra förutsättningar. När skolan fungerar väl ger den hopp till barnen, men när den misslyckas får det stora konsekvenser, säger han till Skolvärlden.

Under åren som Barnombudsman har han träffat många barn och unga som haft det svårt i skolan, och som kämpat för att få det stöd de behöver.

– Jag har träffat barn och unga som inte kommit till skolan på lång tid, eftersom inkluderingen inte fungerat exempelvis. Eller flickan som berättade att hon som flicka med ADHD under lång tid inte blev trodd på när hon sa att hon behövde hjälp. Sådana berättelser tar jag med mig.

Just nu skrivs det en del i tidningarna om nedläggningar av grupper ute på skolorna för elever med särskilda behov, för att de ska inkluderas i vanliga klasser. Hur ser du på det?

– Det jag har lärt mig är vikten av att inte sätta systemet före barnet. Det är så otroligt viktigt att se varje barn, och det är olika för varje barn vad som behövs. Vissa mår bra av att inkluderas i en klass, vissa behöver en mindre grupp

Fredrik Malmberg säger att han vill jobba för att den kunskap och de verktyg som finns inom SPSM ska nå ut till fler.

– Ungefär hälften av landets skolor är otillräckliga när det kommer till särskilt stöd, enligt Skolinspektionen. Det finns så mycket kunskap om funktionsnedsättningar inom den här myndigheten, och det är viktigt att alla pedagoger får ta del av den, säger han.

Fredrik Malmberg har tidigare arbetat för Rädda barnen, och var innan dess politiskt aktiv inom dåvarande Folkpartiet och ledarskribent på Göteborgs-posten.

Kommentera