skoldialog_artikel

Erica Lundkvist, lärare på Björkvallsskolan.

Skoldialog

Här är lärardialog lösningen på lärarkrisen

I Uppsala kommun pågår en spännande satsning för att råda bot på den växande lärarbristen. För att lyckas tar kommunen hjälp av lärarna för att utforma konkreta åtgärder.

Skoldialog

En strategi med konkreta åtgärder ska tas fram i samtal mellan skolpolitiker och skolpersonal, föräldrar, elever, fackförbund, Uppsala universitet, Uppsala handelskammare och Svenskt näringsliv

Målet är att komma överens vad som ska prioriteras för att framtidens skolpersonal ska vilja arbeta i Uppsala.

Dialogerna ska föras i tvåtimmarssamtal under våren och sommaren. I oktober ska materialet sammanställas. Senast 2017 ska åtgärderna börja förverkligas.

Uppsala kommun behöver anställa runt 1000 nya medarbetare till skolan och förskolan de kommande sex åren. För att lyckas med det vill kommunpolitikerna ta hjälp av skolan. Satsningen ”Skoldialog” innebär att kommunen bjuder in till möten för att man gemensamt ska komma fram till vad som kan få fler att vilja jobba inom skolan i Uppsala.

– Det uppstår nästan en konkurrens mellan kommunerna om lärarna. Vi har en extra stor utmaning i Uppsala kommun eftersom vårt ekonomiska tillstånd ser väldigt svårt ut, säger Caroline Andersson som är socialdemokratisk ordförande i utbildningsnämnden.

Vad hoppas ni att dialogen ska leda till?

– Jag hoppas att skoldialogen ska bidra till att vi som förtroendevalda ska få hjälp att göra de svåra prioriteringarna. För det är klart att när vi har ett tufft ekonomiskt läge kommer vi inte kunna göra alla satsningar som vi önskat att vi kunde. Dialogerna ger oss en tydlig riktning om vilka frågor som vi måste prioritera, säger Caroline Andersson.

Caroline Andersson
Caroline Andersson

Samtidigt som antalet elever stiger väntas pensionsavgångarna öka kraftigt i Uppsala de kommande två åren. Fram till 2022 bedömer kommunen att man behöver rekrytera 270 lärare till förskolan, 450 till grundskolan, 200 till gymnasieskolan och drygt 70 övrig skolpersonal. Hur Uppsala ska angripa utmaningen är i dagsläget oklart, men innan årsskiftet ska en strategi presenteras.

Kommunen bjuder in till ett antal möten under året och tanken är att diskussionerna ska leda till konkreta åtgärder som ska börja genomföras senast nästa år. En som närvarande på det senaste mötet var Erica Lundkvist som arbetar som lärare på Björkvallsskolan, och hon tycker att förändringar behövs.

– Jag har jobbat i kommunen i 20 år och det här är första gången som politikerna har bjudit in till samtal för att lyssna och träffa oss som jobbar på golvet. Det var positivt och innehöll en dialog med ömsesidig respekt, säger Erica Lundkvist till Skolvärlden.

Erica Lundkvist berättar att en av de stora frågorna som man diskuterade var om hur kommunen ska bli mer attraktiv för nya lärare.

– Det som är bra med sådana här dialoger är att vi lärare utförligt får beskriva hur vi upplever våran arbetssituation och hur det skulle kunna bli bättre. Som till exempel det här med kringuppgifter och att frigöra tiden till de som är pedagogiskt utbildade.

Borde fler kommuner ta efter det här med att träffa lärare?

– Ja det tycker jag. Det är en fantastik möjlighet för dem att höra vad vi tycker. Vi har ju bra idéer. Även om det kanske inte blir något av mina idéförslag så kände jag mig sedd för första gången under det här mötet, berättar Erica Lundkvist.

– Jag tror att många försöker, men det som många förtroendevalda missar ibland är att hitta ett tydligt mål och syfte med dialogen. Samt att faktiskt använda dem synpunkterna vi får in som en del i underlag för en förändring, säger Caroline Andersson.

En dialog med ömsesidig respekt

Caroline Andersson medger att hon är orolig över antalet lärare som måste rekryteras i Uppsala de kommande åren.

– Ja, jag känner en oro över det. När jag hör om utmaningarna för våra skolor ute på landsbygden som har svårt att hitta behörig personal och legitimerade lärare känner jag att det är bra att vi lägger tiden på att hjälpa varandra. Det är det som allt handlar om, berättar Caroline Andersson.

Erica Lundkvist hoppas att man fortsätter med Skoldialog även efter årsskiftet.

– Det är en jättebra modell. Men vi vill tycka till även i fortsättningen, så det får inte bara sluta, säger hon.

Kommentera