lars_magnusson_lidingo_tid_0
Arbetsmiljö

Här har lärarna fredad tid för planering av lektioner

I Lidingö finns en mycket tydlig mall för hur grundskollärarnas tid ska fördelas.
Och kanske viktigast av allt: fredad tid för det betydelsefulla för- och efterarbetet.

Så ser schemat ut

Individuellt arbetstidsschema för lärare i grundskolan, Lidingö kommun. Fördelning av tid inom den reglerade arbetstiden 35 h/vecka:

 • Undervisning (riktmärke): 18 timmar     
 • För- och efterarbete (riktmärke): 8 timmar
 • Mentorskap: 0–4 timmar
 • Konferenstid (undervisningsrelaterad och övrig): 2–4 timmar      
 • Rast- och matvakt: 1–3 timmar
 • Annat lärararbete/ uppdrag/vikariat: 1,5–4 timmar                                          

Undervisningstid samt för- och efterarbete är riktmärke, kan variera något mellan lärare.

Att få tiden att räcka till är ett ständigt dilemma för många lärare. I Lidingö kommun finns sedan 2014 ett lokalt kollektivavtal som tydligt talar om vad lärarna ska lägga sin tid på och vilken ordning olika arbetsuppgifter – som undervisning, planering, konferenser och annat – ska prioriteras. Och kanske viktigast av allt, i avtalet finns tid avsatt för det viktiga för- och efterarbete. Åtta timmar varje vecka är fredade från andra uppgifter.

Kommunombudet för Lärarnas Riksförbund på Lidingö, Lars Magnusson, är nöjd med avtalet.

– Det viktigaste var att vi i LR och Lärarförbundet fick gehör för detta med avsatt tid till för- och efterarbete så att arbetsgivaren inte kan fylla på med hur mycket extrauppgifter som helst. Sen finns det lite barnsjukdomar, avtalet gäller för hela grundskolan men behoven ser lite olika ut beroende på du undervisar på låg- eller högstadiet till exempel.

En fördel med avtalet, enligt Lars Magnusson, är att det blir tydligt om en lärare får för mycket att göra.

– Om arbetsgivaren lägger in något nästa vecka, så måste du ta bort något annat. Annars blir det tal om övertid.

En annan fördel är att de olika områdena kommer i prioriteringsordning. Undervisningstiden är viktigast, långt ner kommer till exempel rast- och matvakt.

– Så man fördelar undervisningen först och sen, om det finns tid över, kan man få rastvakt i schemat.

Fördelningen av tiden inom den reglerade arbetstiden ser ut så här på Lidingö:

 • Undervisning (riktmärke): 18 h
 • För- och efterarbete (riktmärke): 8 h
 • Mentorskap: 0 – 4 h
 • Konferenstid (undervisningsrelaterad och övrig): 2 – 4 h      
 • Rast- och matvakt: 1 – 3 h
 • Annat lärararbete/ uppdrag/vikariat: 1,5 – 4 h

Undervisningstid samt för- och efterarbete är riktmärke kan variera något mellan lärare.

Är det väl avvägd tid?

 – Vi hade önskat ännu mer till för- och efterarbetet. Det är också så att även en tiominuterspaus mellan lektioner räknas in i den tiden av rektorer och den kan förstås inte utnyttjas till planering i praktiken. Så det finns en del saker som vi inte fått till än. På gymnasiet kallar vi en viss del av den här korta tiden ställtid.

En annan nackdel är att modellen gäller per vecka. Lars Magnusson jämför med gymnasieskolan i kommunen där man reglerar tiden läsårsvis.

– Lärare kan ha väldigt olika mycket att göra olika veckor. I betygsättningstider har högstadielärare väldigt mycket att göra till exempel, så i praktiken är det inte samma arbetsbörda varje vecka.

Men i det stora hela fungerar avtalet mycket bra, säger han.

– Jämfört med när vi inte hade detta är det jättebra. Tidigare kunde arbetsgivaren lägga in extra uppgifter. Vi jättenöjda med det här. Sen skulle vi önska att det var spikat i schemat exakt när en lärare kan vikariera för en kollega, till exempel, men det har vi inte fått till än.

Enligt Lars Magnusson är det ovanligt att lärare i grundskolan har en så tydlig mall över sin arbetstid.

Borde fler följa ert exempel?

– Absolut. När vi införde en liknande mall för gymnasiet tidigare lade sig diskussionen om tiden till viss del, även om undervisningsuttaget har ökat på senare år. Många tyckte att det var skönt att veta hur mycket tid som skulle läggas på varje grej. Det skapade ett lugn i kåren. Jag tycker att det har blivit likadant i grundskolan, i alla fall i de skolor där avtalet följs till fullo.

Kommentera