mobil-illis
Foto: Dan Berglund
Nedkopplat

Har du mobil i tjänsten? Lyllo dig!

Medan eleverna messar, chattar och surfar på sina smarta mobiler går många lärare omkring utan jobbtelefon. Om du behöver ringa i tjänsten? Använd din egen mobil! 

Elevernas mobiltelefoner glider snabbt ner i en blå låda när måndagens första lektion i klass 5 på en skola i Norrköping ska börja. Här trängs androider och Iphones i en härlig digital röra. 

Enligt Statens medieråd har hela 95 procent av alla svenska 11-åringar tillgång till en smartphone. Detsamma gäller inte svenska lärare, i alla fall inte i tjänsten. 

Klassens lärare tog tidigare på morgonen emot sjukanmälningar via sms. Hon tillhör en minoritet – hon är pedagog och innehavare av en tjänstetelefon. Men när hon skulle svara på sms:en gällde det att hålla tungan rätt i mun, fyra tryck på tangent 7 för att få fram ett s, tre tryck på tangent 6 för ett o … 

– En gång när jag tog upp jobbtelefonen så trodde några elever på allvar att det var en gammal fjärrkontroll till en tv jag höll i, berättar hon. 

Idrottsläraren Thomas Billengren på Guldkroksskolan i Hjo är en av alla lärare som förväntas använda sin privata telefon i tjänsten.

– Vi blev lovade en gemensam jobbmobil i början av läsåret, men då sa vi att vi behövde var sin. Sen dess har jag inte hört ett ord. Om en elev måste lämna klassrummet förväntas vi ta kontakt med resursteamet för överlämning och tillsyn. Jag har frågat hur det ska gå till utan tjänstetelefon, men fått axelryckningar till svar. Vi har också blivit ombedda att sms:a föräldrar om deras barn utåtagerar. Hur då?

Hur kan lärarnas verklighet se ut så här år 2015? Stadsarkitekten och biståndshandläggaren skulle knappast ta fram sin privata smartphone för att ringa tjänstesamtal. Men det förväntas alltså lärare göra. 

Johan Eklöv är skyddsombud för Lärarnas Riksförbund på Ramunderskolan i Söderköping. Han har många tankar i ämnet.

– Arbetsgivaren har aldrig sagt att den ska stå för mobiltelefon, säger han. Vid en lös diskussion för några 
år sedan ifrågasattes behovet. Störst behov finns vid uteaktiviteter för att kunna ringa nödsamtal vid behov. I andra hand för föräldrakontakter, där det kan vara en fördel med sparad historik av sms och samtal. I tredje hand för kontakt kollegor emellan och andra tjänstesamtal. I dag förväntas man lösa det med sin privata telefon. I stället för att fråga varför en lärare ska ha tjänstetelefon, borde man fråga: Varför inte? 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har ett övergripande ansvar för arbetsgivarrollen på de flesta av landets skolor. Agneta Jöhnk är chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik.

Hur kan det komma sig att så många lärare förväntas använda sin egen mobiltelefon i tjänsten?

– Har man ett ansvar att kommunicera med elever och föräldrar så borde det finnas bra hjälpmedel för att lösa den uppgiften. Det borde också vara en del av attraktiviteten hos arbetsgivaren, att erbjuda lärarna dator och mobiltelefon, säger hon.

Ser du några faror eller brister i dagens system?

– Det kan handla om att man väljer att inte kommunicera om man bara har tillgång till få fasta telefoner. Man är heller inte nåbar, vilket kanske både är en risk och en möjlighet.

Kommentera