makz.bjuggfalt

Makz Bjuggfält har varit engagerad i arbetet med de här frågorna sedan tidigare och såg möjligheten att föra arbetet vidare genom att ha gruppsamtal på sin skola.

Sex- och samlevnad

Här har eleverna machokultur på schemat

Timslånga gruppsamtal med pojkar från årskurs 7 och uppåt för att diskutera normer och machokultur. Läraren Makz Bjuggfält driver projektet på en skola i Bromma.
– I samband med metoo har det uppkommit många frågor från ungdomarna, säger han.

Utanför salen där gruppsamtalen kommer att hållas står pojkarna i årskurs 8 från Kristofferskolan i ett led, eller i alla fall i något som skulle kunna liknas vid ett led.

Makz Bjuggfält och Florence Reshdouni välkomnar in eleverna till salen där stolarna står förberedda i form av en cirkel.

Under den cirka två timmar långa vistelsen i salen råder hög koncentration och nästintill alla har något att tillföra diskussionen. Samtalen täcker ämnen som handlar om normer och framför allt om maskulinitet. Det finns inga rätta eller fel svar, det är Makz och Florence noga med att klargöra. De vill bara få eleverna att dela med sig av sina tankar.

De visar korta filmer på projektorn, filmer som på olika sätt skildrar och belyser hur maskulinitetsnormer påverkar oss i olika situationer. Ena filmen visar hur en ung kille blir utskälld av sin flickvän för att han inte vill slåss med de personer som har gjort henne illa. I en annan film vill en kille vara lilla sked när han tittar på film med sin flickvän. Eleverna sitter knäpptysta, iakttar, reflekterar och delar med sig av sina iakttagelser och funderingar.

Som en del av projektet IMAGINE (Inspiring Male Action on Gender Equality in Europe) har organisationen MÄN under våren 2017 utbildat volontärer för att motverka sexualiserat våld och trakasserier. Volontärerna jobbar nu runt om i landet för att inspirera unga att reflektera kring normer, jämställdhet, relationer och samtycke.

En av volontärerna som nu arbetar ideellt med detta är Makz Bjuggfält som är lärare på Kristofferskolan i Bromma i Stockholm. Han har varit engagerad i arbetet med de här frågorna sedan tidigare och såg möjligheten att föra arbetet vidare genom att ha gruppsamtal på sin skola med elever från årskurs 7 och uppåt.

– Vi arbetar tillsammans med en organisation från Nederländerna och en från Storbritannien. Projektet börjar närma sig sitt slut men vad det resulterar i kommer ge underlag för fortsatt arbete, säger Makz Bjuggfält.

Projektet riktar sig främst till unga killar, men samtalen förs i både grupper med pojkar och flickor. Ämnena som tas upp under samtalen är maskulinitetsnormer, fysiskt- och sexuellt våld och samtycke.

– Jag upplever att det finns ett stort behov av att prata om de här sakerna. I samband med metoo har det uppkommit många frågor och det är många unga som inte riktigt vet hur de ska förhålla sig till sexuella trakasserier, framför allt killar. Därför är det bra att jag och min kollega kommer in riktat och med massa material och verktyg för att kunna ha den här typen av samtal med eleverna, säger Makz Bjuggfält.

Vidare berättar han om de genomarbetade pedagogiska strategier som krävs för att utföra såna här gruppsamtal med eleverna.

– Det kräver tid och kunskap och rätta metoder för att ha samtal om normer, känslor och våld. Det är ingenting man kan göra utan att ha tänkt till. Ofta är det någon eller några som har erfarenheter av våld i ung ålder. Det viktigaste är att unga lär sig att sätta ord på sina känslor, samt att dela med sig av dem. Därför bör man skilja på gruppsamtal och föreläsning. Genom gruppsamtal blir alla elever aktiva och deltar i samtalen, säger han.

Han förklarar också att de anpassar gruppsamtalen och berör olika ämnen beroende på vilka grupper och åldrar som deltar.

– Det blir svårare och mer komplext att föra samtal om de här frågorna ju lägre ned i åldrarna man kommer. Förutom de tidigare nämnda ämnena tar vi även upp våld genom sociala medier, våld i partner- och vänskapsrelationer och porr, som är ett vanligt område när det kommer till våld.

Projektet pågår till augusti 2018 och finansieras av EU:s Rights, Equality and Citizenship Programme. Makz Bjuggfält berättar om vad han hoppas uppnå med arbetet.

– Jag tror att det finns många vuxna män som i dagsläget inte har kontakt med sitt känsloliv, vilket så småningom kommer ge ett hårt uppvaknande när de till slut kommer till en punkt när de måste prata om dem. En generell förhoppning är att pojkar så tidigt som möjligt ska få mer möjligheter att prata om känslor och tillgång till begrepp och ord som kanske inte kännetecknas som typiskt manliga.

– Det här är ett långsiktigt och småskaligt arbete och det kommer inte ske några snabba revolutionära förändringar. Men det är en bra början, säger Makz Bjuggfält.

Kommentera