amnesambassadorrerelev

Lars Ralevski är mycket nöjd med resultatet i klassrummet sedan ämnesambassadörer infördes på Naverlönnskolan i Svedala.

Undervisning

Här undervisar eleverna sina klasskamrater

På Naverlönnskolan i Svedala tar eleverna ibland över klassrummet för att undervisa sina klasskompisar.
– Ambitionsnivån har höjts enormt och eleverna har fått ytterligare ett dragplåster för att höja sin kunskapsnivå, säger initiativtagaren Lars Ralevski, lärare i NO och matte. 

Att tillmötesgå alla elevers olika behov är en av de viktigaste men också svåraste uppgiften en lärare har, enligt Lars Ralevski, lärare i NO och matte på Naverlönnskolan. Det var också anledningen till att han för ett antal år sedan utarbetade en modell för att lättare kunna tillmötesgå den individuella kunskapsnivån i klassrummet, genom så kallade ämnesambassadörer.

– Vad gör man med de elever som redan kommit i mål för högsta betyg i ett ämne. Ska de bara stå och rulla tummarna? Nej, genom att bli ämnesambassadörer får de istället återanvända sin kunskap i klassrummet, hålla i vissa delar av lektionerna och vara ett stöd för övriga elever som tar lite längre tid på sig, säger Lars Ralevski.

Lars som började att arbeta med metoden under sin tidigare anställning på en skola i Eslöv, tog med sig sin strategi som nyanställd på Naverlönnskolan för 1,5 år sedan. Idag är han den enda läraren på skolan som använder metoden men enligt Lars växer intresset allt mer.

I de sammanlagt tre klasser som Lars undervisar finns just nu fem ämnesambassadörer som alla kvalat in i de kriterier som krävs för att få uppdraget: att utfört samtliga moment och fått högsta betyg i kursen samt lämnat in en kompletterande fördjupningsuppgift.

– Rollen kräver dessutom egenskaper som tålamod, ett stort hjärta, ledaregenskap och är samarbetsvillig. De elever som inte passar för uppdraget får därför jobba på de områdena också, säger Lars Ralevski.

Har alla elever samma möjlighet att bli ämnesambassadörer?

– Ja absolut! För varje delkurs startar räkneverket om på noll igen. Det är otroligt motiverande för eleverna som får en ny draghjälp för varje ny kurs.

Som ytterligare morot bjuds alla ämnesambassadörer på lunch eller middag efter avslutad projektperiod.

Uppstår avundsjuka från de elever som inte får vara ambassadörer?

– Nej, tvärtom! Samhörigheten har blivit ännu starkare i klassrummet. Ambassadörerna hejar och stöttar de elever som har de lite svårare, elever som i sin tur är glada över att få hjälp från fler håll. Med samma information som förklaras på olika sätt från både läraren och kompisar fastnar ju nånting tillslut, säger han.

I framtiden önskar Lars Ralevski att modellen med ämnesambassadörer fanns på alla skolor i landet. Lars tänker att fler lärare och rektorer borde lockas av Naverlönnskolans goda resultat. I den senaste skolrankingen från Sveriges kommuner och landsting, SKL, klättrade grundskolan i Svedala 108 placeringar – från plats 170 till 62.

– Det är egentligen inte så komplicerat. Kunskapen finns ju redan i klassrummet. Då borde ju alla vilja utnyttja den till fullo, säger Lars Ralevski.

Kommentera