Annons
Jens S West är rektor i Västerås.

Hårdare tag eller bättre mandat för skolan?

Publicerad 1 augusti 2019

Debatt. ”Skolverkets formulering kan ge en otrolig kraft i skolans arbete och inte minst fördelar i mandat – men riktas kraften åt fel håll kommer klyftor öka där sprickor redan finns”, skriver rektorn Jens S West.

Står vi inför en ny hårdare och mindre förstående skola eller fick skolan just ett redskap att kunna förtydliga vad som är viktigt i skolan, så som lärande, trygghet och studiero?

Mot bakgrund av skolkommissionens betänkande ”Samling för skolan” (SOU 2017:35) har nu Skolverket reviderat läroplanens avsnitt 2.3 och 2.8 och ringar in något som jag tror ”sitter i väggarna” i varje skola i Sverige. Man har under många år saknat en formulering som ger skolan rätt att hävda att vi faktiskt har gjort allt vi kan, och nu behöver ni, läs hemmet, kliva in och jobbet kanske inte ska göras bara i skolan.

Skolverket formulerar sig så här kring förändringarna i läroplanen:

I läroplanerna för Grundskolan blir nu rektorns ansvar för trygghet och studiero tydligare. Läroplanerna kompletteras också så att de markerar att elever ska visa respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever. Nu betonas också vikten av att eleven genom egen ansträngning och delaktighet tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö.”

Jag ser framför mig tre olika scenarion som vi mot bakgrund av den formuleringen kan stå inför, och jag är övertygad om att var och en av dem innebär att det kommer ta tid att få en förändring. Risken är att om skolan snabbt anammar formuleringen, gör sin egen tolkning, och högt och lågt börjar hävda att eleven inte gör vad som förväntas av hen, sitter av lektioner eller rent av stör så riskerar vi att återigen hamna i ett ”vi och dem”-läge.

Det här är så klart en ytterlighet men jag tror att det kliar i många fingrar som tidigare vid åtskilliga möten hävdat att detta är vårdnadshavarnas ansvar. Med den här formuleringen så kan man om man vill, tolka in att man äntligen fått belägg.

Ett annat scenario är att skolan inte i någon större grad noterar förändringen som avgörande för verksamheten, man tolkar det kanske som ett förtydligande av något som redan, som sagt, ”sitter i väggarna” och som återkommer i skolans regler sedan tidigare. Skolan är densamma och något nytt vokabulär, bemötande eller regelverk i klassrummet och i möten är inte nödvändigt.

Dessa två varianter kan nog passa in på nästan alla skolor, allt beroende på var man befinner sig i sin utveckling, vilken kultur som råder på skolan och hur dialogen – som också finns formulerat i läroplanen – med hemmet ser ut.

I den första varianten så tror jag vi initialt får en skola som inte blir trovärdig. Huvuduppdraget kvarstår ju, vi måste vara skickliga pedagoger som inspirerar och leder alla elever i sitt lärande oavsett vilka förutsättningar vi eller eleven har. Vi ska fortfarande jobba med ledning och stimulans, testa extra anpassningar, utreda och upprätta åtgärdsprogram om särskilt stöd behövs. Eleverna har dessutom fortfarande skolplikt och garanteras genom skollagen en viss undervisningstid under de 9 till 10 åren de går i grundskolan.

Vi kan med andra ord inte luta oss tillbaka och säga att eleven inte tar ansvar för sitt lärande och som i vissa fall inte respekterar läraren och de andra eleverna.

Men – som jag kanske vill se det i ett tredje sätt att se på lydelsen. Det är inte alltid så, långt ifrån, men ibland hamnar läraren i en situation där man får påtryckningar från föräldrar som hävdar att deras barn inte får rätt stöd, och att läraren inte är tillräckligt lyhörd för elevens behov.

Detsamma kan gälla om en elevs beteende i klassrummet och på rasterna. Där kan det finnas en skillnad mellan lärarens upplevelse och vårdnadshavarens bild efter att ha pratat med sitt barn. Vi har under ett antal år nu försökt att täppa igen det här hålet med en rackarns massa dokumentation i form av IUP:er och kunskapsmatriser.

I de fall där eleven faktiskt inte har haft lust att arbeta, inte tycker om läraren eller har något annat i tanken så har man fram till nu enkom kunnat hävda att det är lärarens och skolans misslyckande.

Vårdnadshavare har i alla fall kunnat hävda att så är fallet såväl i sittande möte som i anmälningar till skolinspektionen. Men nu kan faktiskt skolan, både läraren och rektor, hävda att just elevens brister i ansträngning och delaktighet och att eleven inte tar ansvar för sitt lärande, kan ligga bakom elevens bristande kunskaper. Och i de fall där eleven direkt stör, inte bara sig själv utan kanske till och med läraren och andra elever, där kan skolan hävda att elever ska visa respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever.

Så långt så finns två nya redskap i verktygslådan för kommunikation. Men då kommer frågan: vad har skolan för redskap att ta till när detta förekommer och återkommer. Ska vi bläddra igenom 5:e kapitlet i skolagen och börja utdöma kvarsittning, avstängningar och skolförflyttningar? Nej, det tror inte jag på – det håller inte i längden om det inte är extrema ärenden.

Jag tror att det precis som i dag kommer att märkas i elevens kunskapsresultat, i betygen. Skillnaden är att vi nu tidigt kan peka på ytterligare bakgrundsfaktorer till att lärandet inte fungerar, men att dessa nödvändigtvis inte har att göra med skolan, läraren, tryggheten och studieron – det kan faktiskt också bero på elevens bristande respekt mot läraren, det kan ha att göra med elevens egen ansträngning.

Vi behöver prata om Skolverkets formulering, jag tror att den kan ge en otrolig kraft i skolans arbete och inte minst fördelar i mandat, men riktas den kraften åt fel håll så kommer klyftor öka där sprickor redan finns. Jag tycker om formuleringarna, men jag ser också att vi i skolan måste vara ödmjuka och hantera dem på ett ytterst trovärdigt sätt.

Jens S West, rektor i Västerås stad

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Delvis distansundervisning i Stockholm i höst

Corona

På måndag väntas Stockholms stad fatta ett beslut om distansundervisning till hösten.

Annons
Annons

Åsa Fahlén: ”Var är höstplanen för lärarna?”

Terminsstart

Lärare som återvänder till jobbet vittnar om arbetsgivare utan plan för att skydda personal och elever från smitta och överbelastning. Lärarnas Riksförbund är kraftigt kritiska.

Annons

Facket räknar med besvärlig skolstart

Corona

Pandemin och ett lapptäcke av åtgärder runt om i landet bäddar för en orolig skolstart.

Därför ska lärare använda normkritik

Stockholm Pride

Normkritik i klassrummet är en konsekvens av skolans styrdokument och kan dessutom öka ämnesförståelsen, menar läraren Annika Sjödahl.

Annons
Annons

Lund vill ha kameraövervakning på alla skolor

Bevakning

Efter ett stort antal skolbränder planerar Lunds kommun för kamerabevakning på samtliga skolor och förskolor.

Annons

5 tips: Här är lärarnas favoritappar

Digitalt

Här är fem utvalda appar som lärare använder i sin undervisning.

Lärares befogenheter

Högsta domstolen friar i BEO-fallet: Inte kränkande behandling

Dom

Högsta domstolen friar i BEO-fallet.

LR: ”Lärare måste ha vissa befogenheter”

Dom

”Domen pekar på att det finns situationer där fysiskt ingripande är adekvat”, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Betyg från årskurs fyra skjuts upp

Betyg

Möjligheten för fler skolor att införa betyg från årskurs fyra skjuts upp till nästa läsår.

Inget treterminssystem i Malmö

Treterminssystem

Malmö stads försök att testa tre terminer får ett nej från Utbildningsdepartementet.

Lämplighetstest

Regeringen föreslår lämplighetstest till lärarutbildningen

Lärarutbildning

Blivande lärare kan få göra lämplighetsprov på lärarutbildningen i framtiden. 

Debatt

Debatt: Bättre om lärare fick göra prov i stället för elever

Debatt

”För att säkerställa likvärdighet och rättssäkerhet i svensk skola behövs en annan lösning, något nytt. Varför inte testa Sveriges lärare?”

Kommentera
Skolverket hemligstämplar uppgifter

Uppmaningen till friskolorna: Publicera statistik om betyg

Beslut

Friskolornas Riksförbund rekommenderar friskolor att själva lägga ut betygsstatistik för allmänheten. 

Starka reaktioner på beslut att hemligstämpla uppgifter

Beslut

Beslutet skapar stor debatt i sociala medier.

Skolprofilerna: ”Dödsstöt för en demokratisk och öppen skola”

Beslut

”Det är ett helt förkastligt beslut som leder till en dödsstöt för en öppen demokratisk skola”, skriver Skolvärldens bloggare och profiler Sara Bruun, Michael Bruér och Nicklas Mörk.

Skolverket hemligstämplar uppgifter om alla skolor

Statistik

Från och med i höst kommer Skolverket inte längre att publicera statistik om enskilda skolor.

Anna Ekström kritisk: ”Information som behöver göras tillgänglig”

Utbildningsminister Anna Ekström (S) är kritisk till att Skolverket från och med i höst inte lämnar ut statistik om enskilda skolor.

Lärarutbildning

Efter coronakrisen – miljardsatsning på fler utbildningsplatser

Lärarutbildning

Fler studenter ska få chansen att plugga till lärare i höst. 

Alisa: Därför är jag lärare

Läraryrket

”Jag älskar klassrummet där olikheter och likheter möts.”

Anni: Därför är jag lärare

Läraryrket

Här berättar Anni varför hon är lärare – och vad hon skulle vilja förändra.

Coronaviruset

Lägre risk att lärare smittas än andra yrkesgrupper

Corona

I en färsk undersökning framgår det att lärare löper lägre risk att smittas av covid-19 än många andra yrkesgrupper. 

Debatt

Skolverket raderar ”guldpartner” till Ung företagsamhet: ”Missvisande”

Replik

Skolverket tar bort formuleringen att man skulle vara ”guldpartner” till Ung företagsamhet.

Kommentera

”Varför är Skolverket ’guldpartner’ till organisationen UF?”

Debatt

Enligt grundlagen måste alla statliga myndigheter "iaktta saklighet och opartiskhet" i sin verksamhet. Hur kan Skolverket få ihop detta med att vara ”guldpartner” till föreningen Ung företagsamhet? undrar debattörerna.

Kommentera
Lärarlegitimation

Fackets varning – undantagsregler för obehöriga riskerar slå fel

Legitimation

”Det finns en uppenbar risk att arbetsgivare använder de här reglerna på ett sätt som faktiskt drar undan mattan för legitimationsreformen”, säger Åsa Fahlén.

”Har inte skolan behövt prioritera tillräckligt?”

Debatt

Coronapandemins fortsatta konsekvenser för landets skolor är något som oroar läraren Tilde Jansson.

Kommentera
Politik

Så vill partierna lösa skolans största problem

Politik

Ny enkät med riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner.

Skolvärlden ökar i räckvidd – nya rekordhöga siffror

Media

Skolvärlden ökar i räckvidd och når rekordmånga läsare. Det visar Kantar Sifos senaste mätning.

Rehabilitering

Carolines väg tillbaka efter stroken: ”Jag kunde varken gå eller prata”

Rehabilitering

Det som började som en vanlig arbetsdag för läraren Caroline Pagmert Nilsson slutade på akuten. Hon hade fått en stroke, och var delvis förlamad. I dag har hon tagit sig tillbaka till sitt gamla liv, men vägen dit var lång. 

Experten svarar: Så kan du få hjälp under rehabiliteringen

Arbetsmiljö

Om du blir sjukskriven eller på annat sätt får nedsatt arbetsförmåga kan du få stöd under din rehabilitering. Ingrid Lindholm på Lärarnas Riksförbund berättar hur det fungerar.

Forskning

Hans forskning ska hjälpa elever med dyskalkyli

Forskning

Kenny Skagerlund forskar om dyskalkyli och har nyligen tagit emot ett forskningsanslag på 1,7 miljoner kronor.

rektorer väljer bort elever

Forskning visar: Barn med diagnos välkomnas inte av skolor

Jämlikhet

Forskning visar att skolor väljer bort elever med funktionsnedsättning.

Anna Ekström: ”Skolor ska inte välja barn – barn ska välja skola”

Elevurval

Såväl utbildningsminister Anna Ekström som Liberalernas Roger Haddad reagerar kraftigt på Skolvärldens rapportering om rektorer som ”tar referenser” på barn innan de erbjuds plats.

Rektorer ”tar referenser” på barn – elever med behov nekas plats

Urvalsfusk

Skolledare letar fakta om elever som sökt plats på deras skola innan de erbjuder en plats.

Nya lagar och regler

Här är skolans nya lagar och regler

Lagar

Under sommaren träder ett antal nya lagar och regler för skolan i kraft.

Längre grundskoleterminer ger resultat senare i livet

Forskning

Nationalekonomer har analyserat effekterna av utökad undervisningstid.  

Blogg

Alexander Skytte: ”Därför slopar vi omklädning på idrotten i höst”

Blogg

Läraren Alexander Skytte skriver om varför han vill slopa omklädning på idrotten.

Specialpedagogik

Satsning för elever i behov av särskilt stöd

Specialpedagogik

Efter flera turer inför Stockholms stad en ny modell för att säkerställa att elever som är i behov av särskilt stöd får den stöttning de behöver för att klara skolan.

Ny mätning: Så ser förtroendet ut för Lärarnas Riksförbund

Fackligt

LR ökar i ny mätning – men ligger strax under genomsnittet.

Debatt

”I Tyskland är friskolor en självklarhet – utan att vara aktiebolag”

Debatt

”Utifrån ett kontinentalt perspektiv ter sig den svenska friskoledebatten som närmast obegriplig”, skriver Arne Engström, biträdande professor vid Strömstad Akademi.

Kommentera

”Varför laga något som inte är trasigt?”

Debatt

Linköpings kommun har rustat upp grundskolornas bibliotek genom att satsa på modellen med fokusbibliotek, något som har givit frukt. Men nu vill utbildnings- och arbetsmarknadsenheten göra förändringar som debattörerna menar kommer leda till försämringar för Linköpings skolelever. 

Kommentera
Förkortningar

Knepigt hänga med i skolans förkortningsdjungel

Arbetsmiljö

Läraryrket är fullproppat av förkortningar av olika slag.
– Det kan vara omöjligt att koda vad det är frågan om, säger erfarne läraren Karin Boberg.

Testa dig själv: Kan du de här skolförkortningarna?

Test

Skolans värld kryllar av förkortningar. Här listar Skolvärlden 52 stycken – har du koll på dem?

Lovskola

Sommarskola – utan behöriga lärare: ”Dåligt för eleverna”

Lovskola

”Det bör vara behöriga lärare som undervisar på sommarskolan.”

Trygghet i skolan

Flickor otryggare än pojkar i skolan

Undersökning

När skolor kartlägger trygghetsproblem saknas jämställdhetsperspektiv, enligt Skolinspektionen. "Inte förvånande men tragiskt".

Terminsslut

Pandemisk vårtermin: Du vet att du är lärare när…

Lista

Känner du igen dig i någon av de här situationerna?

Debatt: ”Öka volymerna och sänk priserna på läromedel”

Debatt

Efterfrågan på läromedel bland lärare och elever är stor men medel för inköp minskar – vilket leder till höjda priser från förlagen. En paradox – och en kräftgång som måste brytas, skriver Rolf Ekelund.

Kommentera

SFI-elever påverkas extra negativt av coronakrisen

Corona

76 procent av lärare inom SFI anser att elever med ett annat modersmål än svenska påverkats negativt av coronapandemin, visar en ny undersökning.

Studie- och yrkesvägledning

Den ensamma vägvisaren: ”Vi har för många elever”

Vägledning

Behovet av vägledning i ett komplext skolsystem är stort. Ändå är studie- och yrkesvägledarna sällan prioriterade.

Så drabbas landets syvare under coronakrisen

Corona

Sju av tio studie- och yrkesvägledare menar att distansvägledningen gjort att eleverna fått sämre förutsättningar när det gäller val av framtida studier och jobb. 

Gymnasieutredningen

Kornhall: Vi börjar se konturerna av ett skolsystem värt namnet

Analys

Per Kornhall analyserar utredningen om gymnasieskolan: ”Utredaren ska ha en eloge för detta konkreta förslag”.

Utredning: Staten ska styra gymnasieutbudet

Utredning

Staten ska sätta ramarna för vilka gymnasieutbildningar som ges var i landet, föreslår ny utredning.

Estetlärare

Här kombineras slöjd med kemi och svenska

Undervisningsmetoder

”Jag ser bara fördelar med att jobba på det här sättet”, säger slöjdläraren Karolin Wagner.

Debatt

”Ju mer kommunerna sparar – desto mer tjänar friskolorna”

Debatt

”Min förhoppning är att lärare och rektorer kräver av de partier som vill ha deras röster i nästa val att de ska prioritera elever och anställdas behov före koncernskolornas aktieägares behov”, skriver Marcus Larsson från tankesmedjan Balans.

Kommentera
Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons