jordglob_barn_elev_karta_so
Foto: Mostphotos
Lärardag

Hela världen uppmärksammar lärare

Idag firas World Teacher’s Day för att uppmärksamma lärares viktiga roll för att barn och unga ska få den utbildning de har rätt till. 

Den femte oktober varje år sedan 1994 firas World Teacher’s Day. Dagen instiftades av UNESCO och uppmärksammas av medlemsorganisationer i Educational International (EI). I år är temat ”Stärk lärarna för att kunna bygga hållbarare samhällen”. Tanken är att uppmärksammar lärare och deras viktiga roll för att alla barn och ungdomar ska få den utbildning de har rätt till.

Robin Smith är lärare i svenska och engelska på Viktor Rydberg Gymnasium Odenplan i Stockholm. Man har inte uppmärksammat dagen på något särskilt sätt i lärarkollegiet, berättar han, men han tror ändå att dagen har en viktig funktion att fylla.

– Det är mycket angeläget att lyfta lärarnas viktiga roll men jag tror att det har än större betydelse på andra håll i världen. I den svenska skoldebatten är trots allt lärarens betydelse erkänd. Det finns en stor enighet kring hur avgörande läraren är, säger Robin Smith.

– Däremot tror jag att en sådan här dag kan vara en viktig påminnelse om att lång ifrån alla lärare och elever har de förutsättningar som vi har.

Som lärare ska man verka för det fria och det goda, något som inte alls är självklart att man kan, säger Robin Smith. Han tar Malala Yousafzai som exempel. Flickan som stod upp för rätten till utbildning i Pakistan och sköts av talibanerna.

– Som lärare i Sverige är ”World Teacher’s Day” kanske viktigast för att få syn på vilka möjligheter vi själva har. Jag tänker att det bli en påminnelse om att vi har yttrandefrihet och alla frågor som går att koppla till det som rätten till utbildning och rätten att utbilda. Och rätten att organisera sig som lärare i ett fackförbund är inte heller självklar överallt. Det är viktigt att påminna sig om, säger Robin Smith.

Mia Kempe är klasslärare i klass 3 på Rödabergsskolan i Stockholm. Eftersom det även är Internationella Barndagen idag så tog hon upp båda dagarna med eleverna, berättar hon.

– Vi har pratat om skolan i olika länder, både ur ett lärarperspektiv och ur ett elevperspektiv och hur det kan vara att vara elev i olika länder. Jag har en elev som gått i skolan i USA och en annan elev har besökt skolan i Marocko och så kunde vi prata om skillnader vad gäller läxor och disciplin med mera. Eleverna trodde att det var enklare att vara lärare här. 

Fyller en sådan här dag någon funktion för lärare?

– Det tror jag att den kan göra men då gäller det ju att det uppmärksammas på något sätt och att folk känner till den. För några år sedan, innan jag jobbade här, uppmärksammade skolledningen dagen och det var uppskattat. Jag tror att alla behöver få lite uppskattning ibland. Vi får det ju av eleverna varje dag, och jag vet att vi har många nöjda föräldrar. Men det känns ändå bra att få lite extra uppskattning ibland.

På skolan där hon arbetar finns även en engelsk inriktning med elever från olika delar av världen, bland annat elever från Indien som går i skola i Sverige under kortare perioder.

– I Indien har de en egen dag där lärare uppmärksammas. Det brukar märkas hos oss också när de indiska eleverna på eget initiativ uppmärksammar dagen och kommer fram och säger ”Happy teachers day”, skrattar hon.

Finns det något särskilt som förenar lärare från olika delar av världen?

– Vi har vi väldigt olika villkor för att göra vårt jobb förstås. Men när man träffar lärare från andra länder slås man av att vi i grunden är ganska lika, alla brinner för att hjälpa eleverna och för att få dem att utvecklas så mycket som möjligt.

Kommentera