BACCALAUREAT 2011
Politik

”Hela vårterminen upptogs av nationella prov”

Nu försvinner nationella proven i SO och NO för elever i årskurs 6.
– Fem prov på en termin var för mycket, så det här är goda nyheter, säger mellanstadieläraren Tommy Jansson.

Under torsdagen beslutade regeringen att avskaffa nationella prov i ämnena NO och SO för elever i årskurs 6, enligt ett pressmeddelande. Nationella proven i svenska, engelska och matematik kommer dock att finnas kvar som vanligt.

– Det är svårt att hinna med fem nationella prov. Som det har varit nu så upptar proven hela vårterminen för oss som har alla teoretiska ämnena, säger mellanstadieläraren Tommy Jansson, Rådabergsskolan i Stockholm till Skolvärlden.

– Dessutom hinner man inte ens följa upp proven som man ska. Jag vill helst gå in och titta på varje elev och utvärdera vad de behöver förbättra, men det har inte funnits tid till det. Men nu blir det mer tid över på vårterminen, säger han.

Men proven som sådana är bra, menar Tommy Jansson.

– Det vore bra om man kunde få tillgång till dem på nätet och köra som ett test på klassens kunskaper när det fungerar tids- och planeringsmässigt. Men utan den stora apparaten, med inrapportering av resultat och rättning, säger han.  

Förändringen, som görs i skolförordningen, kommer efter en överenskommelse som togs i februari 2015 mellan regeringen och alliansen. Nu kommer Skolverket att erbjuda frivilliga bedömningsstöd i SO och NO i årskurs 6 istället för nationella prov.

I ett pressmeddelande säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) att lärarna behöver mer tid för sitt arbete och eleverna mer tid för sina lärare.

– De nationella proven har tagit mycket tid i administration och rättning för lärare och från elever. Mest tid har de tagit i sexan, där lärarfacken uttryckt att man ibland fått använda mer tid till att mäta än att ge vägar till kunskap. Nu avskaffar vi i bred politisk enighet två prov och går mot digitalisering av de kvarvarande. Det är bra för lärare och elever, säger han.

Kommentera