helen_angmo
Jobbyte

Helene Ängmo till Skolinspektionen

Skolverkets överdirektör Helene Ängmo blir tillförordnad generaldirektör för Skolinspektionen. 

Regeringen har utsett Skolverkets överdirektör Helen Ängmo till tillförordnad generaldirektör för Skolinspektionen från och med första september. Nuvarande generaldirektör för Skolinspektionen, Ann-Marie Begler, ska gå vidare till ett nytt uppdrag som generaldirektör för Försäkringskassan.

Helen Ängmo leder även gymnasieutredningen och kommer att fortsätta med det parallellt. Gymnasieutredningen ska lämna sina förslag i juni 2016. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm