Nytt jobb

Hon blir direktör för Skolforskningsinstitutet

Lena Adamson, docent i psykologi, blir direktör för nya myndigheten Skolforskningsinstitutet – som ska sprida skolforskning.

Om Skolforsknings- institutet
  • Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som bland annat ska väga samman och sprida forskningsresultat till de som arbetar inom skolan.
  • Forskningen ska bidra till ökad kunskap om vetenskapligt väl underbyggda och effektiva metoder och arbetssätt i skolan.
  • Skolforskningsinstitutet jobbar dessutom med att utlysa och fördela forskningsmedel.
  • Läs mer om myndigheten på deras hemsida

Skolforskningsinstitutet är en ny myndighet som infördes 2015. Syftet är att tillföra vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt till den svenska skolan. På så sätt hoppas man kunna ge de verksamma goda förutsättningar till att planera, genomföra och utvärdera undervisningen.

Lena Adamson utses i dag av regeringen till första ordinarie myndighetschef och direktör för Skolforskningsinstitutet. Hon har en bakgrund bland annat som expert med kvalitets- och utvecklingsfrågor för European Institute of Innovation and Technology (EIT) och ställföreträdande myndighetschef på Högskoleverket.

­– Det finns stort intresse bland lärare och rektorer att få del av modern forskning som direkt kan användas i undervisningen. OECD:s djupgående rapport av svensk skola visar på behovet av att sådan forskning når fram och blir lättillgänglig i skolan. Skolforskningsinstitutet ska vara en synlig och tydlig aktör för detta i skolvärlden, säger utbildningsminister Gustav Fridolin i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Lena Adamson har meriterna, kunskaperna och engagemanget för att göra det till verklighet.

Kommentera