helenavonschantz
EU-valet

Hon kandiderar till EU-parlamentet

Språklärarnas riksförbunds ordförande Helena von Schantz kandiderar till EU-parlamentet med frågor om skola och utbildning på agendan.
– Skolan är nyckeln till fred, mänskliga rättigheter och miljön, säger hon.

EU:s nyckelkompetenser för livslångt lärande

1. Kommunikation på modersmålet.

2. Kommunikation på främmande språk.

3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens.

4. Digital kompetens.

5. Lära att lära.

6. Social och medborgerlig kompetens.

7. Initiativförmåga och företagaranda.

8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer.

Till vardags är Helena von Schantz språklärare och förstelärare på Vammarskolan i Valdemarsvik, men hon är också folkpartist och ordförande för Liberala kvinnor i Östergötland. På söndag avgörs det om hon får representera Folkpartiet och Sverige i Europaparlamentet. Hon har plats 21 på partiets valsedel.

Är EU-valet viktigt för svensk skola?

– Ja. Rasism, sexism, homofobi och brott mot mänskliga rättigheter hänger ihop med bristande utbildningsnivå – i vårt land och i alla länder. En god demokratisk grundutbildning och en allmänbildning är en förutsättning för fred och mänskliga rättigheter. Den viktiga ödesfrågan om miljön ligger också på skolan och här skulle vi kunna åstadkomma mycket mer, väcka mer engagemang hos eleverna, om vi arbetade europaövergripande.

Borde EU ha större eller mindre inflytande över svensk skola?

– Inte mer inflytande, men det finns områden där vi kan hjälpas åt mer. Det kan handla om skolsamarbeten mellan länder, elevutbyten och om gemensamma mål som med nyckelkompetenserna. Tänk vilka effekter vi skulle se om vi använde en del av jordbruksstödet till skolsamarbeten.

Vilka frågor vill du driva om du blir vald?

– Utbildning är en av de tre viktigaste, men miljöfrågan tycker jag är den allra viktigaste gemensamma utmaningen vi har. Den tredje frågan är mänskliga rättigheter.

Har du några specifika skolfrågor du vill driva?

– Vi borde ha mer gränsöverskridande lärarfortbildning. Gärna mer och kortare jobbskuggning. En vecka med lärare i ett annat land ger idéer och kontakter och det är ingen konst att ordna. Dagens upplägg innebär ofta tre månader vilket förändrar hela arbetssituationen och det är svårt att få en sådan möjlighet. Jag vill även satsa på europeiska praktikplatser för gymnasieelever, klassutbyten för språkelever och ett större språkfokus i europeiska skolor.
 

Kommentera