Learning Study

Hon studerar elevers inlärning

I undervisningens ”svarta låda” ryms det som förhindrar att elever utvecklar ett visst kunnande i ett visst ämne. I sin avhandling använder Rebecka Florin-Sädbom Learning Studies för att öppna locket.

Inför sin avhandling följde Rebecka Florin-Sädbom, adjunkt vid Jönköpings universitet, en grupp elever i samhällsvetenskap under två terminer, för att undersöka vilka faktorer som påverkade hur de nådde kursplanemålen.

I lärarnas jobb i den målstyrda skolan ingår bland annat att omforma läro- och kursplaner till konkret undervisning, som eleverna förstår.

I en av situationerna som ingår i studien visar det sig att lärare och elever har olika uppfattning om vad ordet ”rättighet” betyder, och hur det påverkar elevernas förståelse av yttrandefrihet.

– Avhandlingen visar att lärare behöver bli bättre på att problematisera målen. Att vara tydlig innebär inte att målen blir självklara för eleverna, även om man pratar om den, skriver dem på tavlan och i loggböcker.

Rebecka Florin-Sädbom uppmuntrar lärare att fundera på vilka de kritiska aspekterna är i förhållande till det eleverna förväntas lära sig.

– När man som lärare går in i en Learning Study får man diskutera på djupet vad man menar med vissa begrepp, som till exempel rättighet och rättvisa. Det visar sig att lärare har olika tolkningar av kursplanen, och i förlängningen att eleverna möter olika undervisning om samma sak. Om vi förstår det själva, förstår eleverna det, säger hon.
Rebecka Florin-Sädbom understryker om att det inte handlar om bra eller dåliga lärare, många lärare funderar redan i sådana banor. Men det saknas standardisering.

– Det viktigaste är att läraren inte bara står och undrar om eleverna lär sig eller inte, utan skaffar sig verktyg för att undersöka, och funderar på vad som är kritiskt för lärandet för den klassen och det ämnesinnehållet.

Läs avhandlingen här.

Läs mer om learning studies.

Kommentera