lena_hallengren
Foto: Socialdemokraterna
Se lista över alla ledamöter

Hon styr nya utbildningsutskottet

Lena Hallengren (S) blir ny ordförande i riksdagens utbildningsutskott. Tidigare meriter inkluderar rollen som förskoleminister i Göran Perssons regering 2002-2006, och en lärarexamen från 1997.

Efter några år i bland annat trafik- och socialutskotten är Lena Halleneberg tillbaka i skolpolitiken igen. På frågan om hennes bakgrund som lärarstudent – hon tog examen men började aldrig jobba som läare – spelar någon roll i hennes jobb som politiker svarar hon så här:

– I riksdagen verkar jag ju för hela folket, inte bara lärarna. Men jag identifierar mig med lärarna och tror att vi måste ha med oss lärarperspektivet hela tiden när vi diskuterar skolan. Det är lätt att säga att ”lärarna är viktiga för skolan”, och sen glömma bort lärarperspektivet ändå.

Det svåra parlamentariska läget, med behov av blocköverskridande överenskommelser för att nå framgång kommer att prägla arbetet i utskotten. Lena Hallengren får genom sitt ordförandeskap en central roll i förhandlingarna för att driva igenom regeringens skolpolitik.

– Det hade nog varit svårare att hitta kompromisser och förhandla om lösningar om det var så att några partier tyckte skolan var viktig och andra inte. Men jag uppfattar ett genuint intresse hos alla partier att göra skolan bättre. Det finns utan tvekan ideologiska skiljelinjer i utbildningspolitiken, men det finns också mycket som är gemensamt, säger hon.

Lena Hallengren tycker att svenska politiker ska lyfta blicken och se hur andra länder har hanterat problem motsvarande de som identifieras i den svenska skolan, och utgå från befintliga erfarenheter och forskning i högre utsträckning.

– Vi har mycket att lära oss av andra länder som genomgått en liknande utveckling. Visst finns det skillnader mellan länder, men vi borde titta på vad andra gjort och våga dra slutsatser av det istället för att helt låsa in oss i ideologi eller följa opinionsvindar.

Det kan finnas forskningsstöd för flera sidor i en diskussion. Går det verkligen att lösa upp ideologiska meningsskiljaktigheter genom att hänvisa till forskning?

– Visst kan det vara så. Ibland kan man inte luta sig mot forskning, och ibland kan man det. Handlar det om ideologiska motsättningar då får man ta den diskussionen.

I slutändan kommer utskottsarbetet med att mejsla fram betänkanden som kan röstas igenom i kammaren vara knivigare än normalt.

– Ibland är man väldigt oense och det är klart, vi kan ju inte trolla med knäna. Vi har ett valresultat som hela riksdagen måste förhålla sig till. Det handlar om att beskriva vad man är mest angelägen och sen fundera över om man är intresserad av att kompromissa, att ta och ge.

Lena Hallengren blir även gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen.

Här är alla ledamöter i utbildningsutskottet:
Lena Hallengren (S), ordförande
Torkild Strandberg (FP), vice ordförande
Övriga ledamöter: Tomas Tobé (M), Thomas Strand (S), Betty Malmberg (M), Caroline Helmersson Olsson (S), Stefan Jakobsson (SD), Camilla Waltersson Grönvall (M), Håkan Bergman (S), Ulrika Carlsson i Skövde (C), Jabar Amin (MP), Michael Svensson (M), Gunilla Svantorp (S), Carina Herrstedt (SD), Daniel Riazat (V), Annika Eclund (KD), Roza Güclü Hedin (S).

Kommentera