helena_sagar_forskning

Helena Sagar är lärare i NO och teknik på Kullaviksskolan i Kungsbacka, men också disputerad forskare. Foto: Privat

Forskning

Hon tar skolforskningen närmare lärarnas egna frågor

Utbildningen i skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet – men skolforskningen kan ofta hamna långt ifrån praktiken, menar Helena Sagar.
Nu genomför hon ett forskningsprojekt som utgår från lärarnas egna frågor. 

Mer om ULF-avtal:

ULF är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen mellan år 2017 och 2021. Universiteten i Göteborg, Karlstad, Umeå och Uppsala har fått huvudansvaret för försöksverksamheten.  

Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Exempel på sådana samverkansmodeller kan vara att forskare och lärare bedriver utvecklings- och forskningsprojekt tillsammans eller att skapa delade tjänster där disputerade lärare får utrymme att forska i sina tjänster. 

Enligt skollagen ska utbildningen ”vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Lärare ska basera sin yrkesutövning på forskning och att skolutveckling ska genomsyras av ett vetenskapligt förhållningssätt. Men att genomföra det i praktiken är ofta lättare sagt än gjort. Sedan 2017 pågår regeringsuppdraget ULF – som står för Utveckling, lärande och forskning. Ambitionen med ULF är att yrkesgrupper inom skolan ska kunna ta initiativ till utvecklings- och forskningsprojekt – inte bara forskare. 

En av de som deltar i ett så kallat ULF-projekt är Helena Sagar. Hon är lärare i NO och teknik på Kullaviksskolan i Kungsbacka, men också disputerad forskare. Enligt henne finns det mycket att vinna både för lärare och forskare när det kommer till den här typen av samverkansprojekt. 

– Det gör att forskare kommer närmare praktiken på riktigt och får uppslag kring vilka frågor som lärare faktiskt vill ha svar på. Vad är det vi kan behöva veta mer om för att det ska bli bättre undervisning för våra barn? Och som lärare får man in det vetenskapliga förhållningssättet i sin praktik – att man har ett undersökande förhållningssätt till sin praktik. 

Just den långsiktiga nyttan ser hon som central i forskningen:

– Det får inte bara bli så att forskare kommer in och hälsar på och sen åker när projektet är slut. När projektet avvecklas så vill jag att det ska vara en ordinarie del av verksamheten och leda till något som lärarna kan använda sedan. 

Jag tror att den här typen av tjänster är en möjlighet att behålla lärarna kvar i skolan.

I hennes eget ULF-projekt kommer forskningsfrågan just från samtal med förskolelärare. 

– Förskolelärarna funderade själva över sitt sätt att använda eller inte använda tekniska begrepp i undervisningen, varför de använder vissa begrepp men inte andra. Så vi ska titta på hur förskolelärare kan använda tekniska begrepp och bidra till språkutvecklingen i sin undervisning i teknik. 

Samverkansprojektet har hämtat inspiration från läkarkåren där det är vanligt att man både forskar och arbetar kliniskt parallellt. Men det är än så länge ovanligt i lärarkåren – Helena Sagar är en av få lärare i Sverige som har en sådan tjänst. 

– En tredjedel av min tid ägnar jag åt undervisning och en tredjedel går till att bistå andra lärare som vill ha vetenskaplig handledning och kanske undersöka sin praktik eller göra förändringar i den utifrån vetenskap och forskning. Slutligen är det en tredjedel som är formell forskning, där jag bedriver egna projekt. 

Det är lärarbrist i hela landet – är det realistiskt att lärare ska kunna ägna sig åt forskning och inte bara undervisa?

– Jag önskar att alla lärare fick den här möjligheten, för det genererar så otroligt mycket mervärde. Jag tror också att den här typen av tjänster är en möjlighet att behålla lärarna kvar i skolan och att få tillbaka till exempel NO- och tekniklärare, som vi har en oerhörd brist på, till skolan när man får möjlighet att kombinera tjänsterna på det här viset. Jag tror inte alls att det är en orimlig lösning. 

För att inkorperera forskningen i skolan betonar hon dock att huvudmannen måste våga investera. I Kungsbacka där Helena Sagar jobbat finns det totalt sex lärare som har forskning i sina tjänster idag. 

– Man måste tänka bort ifrån att vi enbart ska ha lärare till våra lektioner idag och imorgon, för det här handlar om en långsiktig investering. Men jag är övertygad om att det här genererar fler kompetenta lärare som söker sig till kommunen och att vi får behålla fler lärare

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm