Annons
Helena Sagar är lärare i NO och teknik på Kullaviksskolan i Kungsbacka, men också disputerad forskare. Foto: Privat

Hon tar skolforskningen närmare lärarnas egna frågor

Publicerad 15 oktober 2019

Fakta

Mer om ULF-avtal:

ULF är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen mellan år 2017 och 2021. Universiteten i Göteborg, Karlstad, Umeå och Uppsala har fått huvudansvaret för försöksverksamheten.  

Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Exempel på sådana samverkansmodeller kan vara att forskare och lärare bedriver utvecklings- och forskningsprojekt tillsammans eller att skapa delade tjänster där disputerade lärare får utrymme att forska i sina tjänster. 

Utbildningen i skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet – men skolforskningen kan ofta hamna långt ifrån praktiken, menar Helena Sagar.
Nu genomför hon ett forskningsprojekt som utgår från lärarnas egna frågor. 

Enligt skollagen ska utbildningen ”vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Lärare ska basera sin yrkesutövning på forskning och att skolutveckling ska genomsyras av ett vetenskapligt förhållningssätt. Men att genomföra det i praktiken är ofta lättare sagt än gjort. Sedan 2017 pågår regeringsuppdraget ULF – som står för Utveckling, lärande och forskning. Ambitionen med ULF är att yrkesgrupper inom skolan ska kunna ta initiativ till utvecklings- och forskningsprojekt – inte bara forskare. 

En av de som deltar i ett så kallat ULF-projekt är Helena Sagar. Hon är lärare i NO och teknik på Kullaviksskolan i Kungsbacka, men också disputerad forskare. Enligt henne finns det mycket att vinna både för lärare och forskare när det kommer till den här typen av samverkansprojekt. 

– Det gör att forskare kommer närmare praktiken på riktigt och får uppslag kring vilka frågor som lärare faktiskt vill ha svar på. Vad är det vi kan behöva veta mer om för att det ska bli bättre undervisning för våra barn? Och som lärare får man in det vetenskapliga förhållningssättet i sin praktik – att man har ett undersökande förhållningssätt till sin praktik. 

Just den långsiktiga nyttan ser hon som central i forskningen:

– Det får inte bara bli så att forskare kommer in och hälsar på och sen åker när projektet är slut. När projektet avvecklas så vill jag att det ska vara en ordinarie del av verksamheten och leda till något som lärarna kan använda sedan. 

Jag tror att den här typen av tjänster är en möjlighet att behålla lärarna kvar i skolan.

I hennes eget ULF-projekt kommer forskningsfrågan just från samtal med förskolelärare. 

– Förskolelärarna funderade själva över sitt sätt att använda eller inte använda tekniska begrepp i undervisningen, varför de använder vissa begrepp men inte andra. Så vi ska titta på hur förskolelärare kan använda tekniska begrepp och bidra till språkutvecklingen i sin undervisning i teknik. 

Samverkansprojektet har hämtat inspiration från läkarkåren där det är vanligt att man både forskar och arbetar kliniskt parallellt. Men det är än så länge ovanligt i lärarkåren – Helena Sagar är en av få lärare i Sverige som har en sådan tjänst. 

– En tredjedel av min tid ägnar jag åt undervisning och en tredjedel går till att bistå andra lärare som vill ha vetenskaplig handledning och kanske undersöka sin praktik eller göra förändringar i den utifrån vetenskap och forskning. Slutligen är det en tredjedel som är formell forskning, där jag bedriver egna projekt. 

Det är lärarbrist i hela landet – är det realistiskt att lärare ska kunna ägna sig åt forskning och inte bara undervisa?

– Jag önskar att alla lärare fick den här möjligheten, för det genererar så otroligt mycket mervärde. Jag tror också att den här typen av tjänster är en möjlighet att behålla lärarna kvar i skolan och att få tillbaka till exempel NO- och tekniklärare, som vi har en oerhörd brist på, till skolan när man får möjlighet att kombinera tjänsterna på det här viset. Jag tror inte alls att det är en orimlig lösning. 

För att inkorperera forskningen i skolan betonar hon dock att huvudmannen måste våga investera. I Kungsbacka där Helena Sagar jobbat finns det totalt sex lärare som har forskning i sina tjänster idag. 

– Man måste tänka bort ifrån att vi enbart ska ha lärare till våra lektioner idag och imorgon, för det här handlar om en långsiktig investering. Men jag är övertygad om att det här genererar fler kompetenta lärare som söker sig till kommunen och att vi får behålla fler lärare

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

Annons
skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Annons
Annons
Annons
Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Efter inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons