Forskning

Hörselskadade barn lästränar bättre med ljud

En ny studie från Linköpings universitet visar att ljudbaserad lästräning har större effekt för hörselskadade och döva än traditionell träning. 

Cecilia Nakeva von Mentzer, doktor i handikappvetenskap vid Linköpings universitet, har studerat ljudbaserad lästräning för döva och hörselskadade barn med hjälp av phonics-metoden, som bygger på kopplingen mellan språkljud och bokstäver (fonem och grafem).

– Vi vet att döva personer kan ha det svårt med läsförmågan. Allra bäst gick det för de barn som hade ett svagt ljudbaserat tänkande men som kunde några bokstäver. De hade särskild nytta av träningen, säger Cecilia Nakeva von Mentzer i ett pressmeddelande.

Trettiotvå barn med cochleaimplantat (ett hjälpmedel som genom elektrisk stimulering ger hörselskadade och döva möjligheten att uppfatta ljud) eller hörapparat övade med ett datorprogram. Där faller bokstäver ner i bollar på skärmen, samtidigt som ett ljud spelas upp i hörlurarna. Barnen ska klicka på den bokstav som hör ihop med respektive ljud.

Alla barn i studien förbättrade sin läsförmåga. Allra bäst gick det för de barn som hade ett svagt ljudbaserat tänkande men som kunde några bokstäver. De hade särskild nytta av träningen.

– Bokstäver fungerar som minnesmagneter, något att konkret hänga upp sina nya kunskaper kring. Vi vet hur viktiga bokstäverna är för hela den språkliga utvecklingen, därför vore det ett bra sätt att tidigt upptäcka barn som hamnar efter så de får rätt insatser, säger Cecilia Nakeva von Mentzer.

Cecilia Nakeva von Mentzer disputerade den 5 september. Läs avhandlingen som pdf här: ”Rethinking Sound. Computer-assisted reading intervention with a phonics approach for deaf and hard of hearing children using cochlear implants or hearing aids” .

Kommentera