semester

Mindre strandhäng, om Katrineholms kommun får som de vill.

Semestertjänster

Hotat sommarlov för Katrineholms förstelärare

Katrineholms kommun överväger att införa semestertjänster för sina förstelärare. Trots att sommarlovet är i antågande, är det ännu inte bestämt hur det blir.

Förstelärare i Katrineholm

Förstelärarnas tjänster är tidsbegränsade. Nu får lärarna söka dem på nytt, om de vill.

Kommunen vill införa semestertjänster – men bara för förstelärare.

Flera lärare upplever att de blivit lovade att få behålla lönen även efter tjänsten löpt ut.

 

Kontrakten med Katrineholms 45 förstelärare löper ut till sommaren. Lärarna erbjuds att söka tjänsterna på nytt. Men i stället för sommarlov och 45 timmars arbetsvecka blir det semestertjänst och 40 timmar, om arbetsgivaren får som den vill.

– Det är svårt att säga något eftersom vi inte fått något konkret förslag. Men förstelärarna är oroliga för att de inte ska få den återhämtning de behöver, och att de inte ska hinna med sitt utvecklingsarbete, säger Alexander Broberg, biträdande kommunombud för Lärarnas Riksförbund.

Övriga lärare ska fortsätta att ha sommarlov.

De lärare som uppfattat att kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) lovat att de ska få behålla lönepåslaget på 5 000 kronor i månaden, kommer att bli besvikna.

– Det är en tidsbegränsad tjänst, man kan inte kliva av och behålla lönepåslaget, säger Jörgen Rüdeberg, biträdande förvaltningschef vid bildningsförvaltningen i Katrineholm.

Bidraget under tjänsteperioden som förstelärare är statligt.

Vad det gäller semestertjänsterna saknas också beslut om när beslut ska vara fattat.

– Det är fortfarande en arbetsprocess som pågår, säger Jörgen Rüdeberg.

Kommentera