domarklubba-810
Rättsprocess

Hur mycket kostar en kränkt elev?

Både Helsingborgs kommun och Barn- och elevombudet överklagar tingsrättens dom, som sa att kommunen ska böta 5 000 kronor för den elev som kränktes av en lärare.
– Vi yrkar på 15 000 kronor, säger BEO.

Skolpersonal som kränker elever

År           Anmälningar

2011             420            

2012             422             

2013             475              

2014             532            

2015             616          

2016 (halva) 376

Källa: Skolinspektionen.

Läraren tyckte att eleven störde lektionen, och skulle utvisa eleven ur klassrummet. Under händelsen tog läraren strupgrepp på eleven, menar tingsrätten i Helsingborg som alltså valt att gå på Barn- och elevombudets (BEO) linje. Händelsen inträffade i början av 2015.

Kommunen väljer att överklaga domen eftersom de menar att händelsen ska ses som en ringa kränkning.

– Det menar inte vi, läraren är ju till och med dömd för misshandel. Rätten har fullt ut i övrigt dömt till elevens fördel, men vi har yrkat på ett högre skadeståndsbelopp och därför överklagar även vi, säger BEO Caroline Dyrefors Grufman.

Den slutliga domen kan bli vägledande för vad som kan anses vara en så allvarlig kränkning av en elev att det medför skadestånd.

– Det kan bli prejudicerande om det går upp till högsta domstolen. Men för elevens del så hoppas jag att det inte går så långt. Det är jättejobbigt för honom det här. Jag vill gärna ha prejudikat men inte på en elevs bekostnad, säger BEO.

Antalet anmälda kränkningar där till Skolinspektionen har ökat kontinuerligt sedan myndigheten började 2011. Första halvåret 2016 var siffran 376, antalet beslut där det konstaterades att skolan brustit var under samma period 85. Men orsaken till ökningen är inte klar.

– Jag har ingen grund att påstå att situationen har blivit värre. Men antalet anmälda kränkningar ökar. Jag tror att grundorsaken är att elever och föräldrar har blivit mer medvetna om sina rättigheter, det vill säga rätten att gå i skolan utan att bli kränkt, säger BEO.

Problemet för lärare är att veta vad gränsen går, i situationer som kan vara både stressade och oväntade.

Svante Tideman är vice ordförande i Lärarnas Riksförbund. Han märker en stor osäkerhet bland sina kollegor om var gränsen går, och hur man hanterar stökiga situationer.

– Ibland måste man ta tag i en elev för att rädda de andra. Men jag tror att många lärare är rädda och backar av rädsla för att göra fel. Det är därför svenska skolor är överrepresenterade när det gäller stök och oro. Det är klart att man inte får bruka våld mot elever, men vi skulle behöva stöd från huvudmannen, allmänheten och rektor, det står i skollagen att det ska vara studiero, säger han.

Kommentera