stefan_engberg_lararstudenter
Foto: Jennifer Serra
Lämplighetstest

I Jönköping är kraven högre: ”Vi har mindre avhopp här”

Regeringen vill införa lämplighetsprov på lärarutbildningen för att stävja alla avhopp.
På ämneslärarprogrammet i Jönköping är man redan igång.
– Antagningsprovet blir en motivationskontroll, säger Stefan Engberg, utbildningschef vid Högskolan för lärande och kommunikation.

Igår överlämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag om vägarna in till högskolan. Flera av förslagen rör lärarutbildningen, som möjligheten att ställa krav på en viss betygsnivå från gymnasiet. Till exempel att den som ska läsa till svensklärare inte får ha sämre än betyget C i ämnet.

– Det ges alltså möjlighet att ställa tuffare krav, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning, till TT.

Det handlar också om möjligheten att kunna införa lämplighetsprov, något Helene Hellmark Knutsson tror kan minska problemet med många avhopp. Till TT säger hon.

– Det har pågått försök med lämplighetsprov till lärarutbildningen och vi vill öppna för att man kan ha det som krav inför den långa ämneslärarutbildningen.

På ämneslärarutbildningen vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping gör man just det. Tillsammans med Linnéuniversitet deltog man i försöksverksamheten med lämplighetsprov, nu har man gjort provet permanent. Antagningsprovet som man kallar det användes första gången höstterminen 2017, andra gången blir nu i höst.

I Jönköping fungerar provet som ett behörighetskrav, man måste alltså göra provet för att konkurrera om en plats, det räcker inte med goda gymnasiebetyg.

– Studenterna har inte gått igenom en hel utbildning än, så vi vet inte än om studenterna kommer slutföra utbildningen i högre grad, så som ministern hoppas, säger Stefan Engberg, utbildningschef vid Högskolan för lärande och kommunikation.

– Men vi tycker oss se att de som faktiskt kommer hit och gör testet är mer motiverade för sina studier. Antagningsprovet blir en slags motivationskontroll.

Dessutom tycks proven redan haft en effekt på de tidiga avhoppen. Avhoppen från ämneslärarprogrammet har, nationellt sett, varit stora under första läsåret, säger Stefan Engberg.

– Vi har mindre avhopp under den här första terminen. Vi hade mycket färre avhopp än vi haft åren innan. Så vi ser helt klart tecken på den effekt vi hoppas på.

Antagningsprovet sker under en dag i maj. I förväg får de sökande välja en av fem skolrelaterade texter, som man läser och väl på plats får man skriva en personlig reflektion utifrån artikeln. Texten bedöms sedan av språklärare direkt när den är skriven för en bedömning av de blivande lärarnas språkliga förmåga.

Dessutom har man en intervju med två lärarutbildare och en extern person, skolledare eller lärare, som har gått en utbildning för ändamålet.

– De ställer frågor som handlar kommunikationsförmåga, och ledarskap. Man försöker under intervjun ringa in personens förmåga och motivation för studierna och läraryrket, säger Stefan Engberg.

Är det många som inte godkänds?

– Det var ungefär tio procent, lite drygt, som inte kom igenom i första omgången.

Stefan Engberg är nöjd med hur antagningsprovet fungerar men säger att det finns några kritiska moment som man måste vara medveten om. Framförallt att man så långt det är möjligt måste säkerställa att det sker på ett rättssäkert sätt.

– Man kan inte ha bedömare som har personliga agendor om vem som duger som lärare. Det är därför vi utbildar de som ska vara bedömare och vi sätter ihop lärare från utbildningen med personer från fältet. Det är viktigt att bedömarna är samsnackade och införstådda med vad de ska bedöma. Man får inte slarva med det men jag tycker att vi lyckats bra.

En student som inte har godkänts har också möjlighet att överklaga. En person har överklagat hittills.

– Och personen fick rätt, säger Stefan Engberg.

Studenterna verkar gilla konceptet.

– De som genomgått det säger att: detta borde alla göra!  det var jättebra! Det är också ett motiv för oss att fortsätta.

Nu lägger regeringen en proposition som innehåller förslag om lämplighetsprov.

Tycker du att detta är något alla lärarutbildningar borde införa?

– Ja, det tycker jag. Sen finns det massor av praktiska och ekonomiska aspekter. Vi tar in oerhört många studenter på lärarutbildningen, det går inte att jämföra med antagning till Operahögskolan. Men jag tror att det ökar attraktiviteten både för studierna och yrket. Jag tror också att det är bra för dem som inte godkänns, så att de inte investerar tid och pengar i något som leder till ett misslyckande. Så ja, jag tycker att det är bra och det borde gå att hitta en bra modell för att göra detta.

Kommentera