ny_vilorum
Arbetsmiljö

Infekterad debatt efter att lärarnas vilrum blev bönerum

I Uppsala pågår en konfliktfylld debatt efter att lärarnas vilrum på en skola omvandlats till ett bönerum.
– Det är lagkrav på att arbetsplatser ska ha vilrum, däremot finns det inga krav på att det ska finnas bönerum, säger Katarina Reineck, huvudskyddsombud för Lärarnas Riksförbund.

För drygt två år sedan tog Västra Stenhagenskolan i Uppsala emot många nyanlända elever och i samband med detta omvandlades lärarnas vilrum till ett bönerum för eleverna.

Förändringen av rummet skedde utan att något samtal hade förts med lärarna, och nu finns det inget vilrum för personalen. Detta har lett till en infekterad debatt.

– Det är lagkrav på att arbetsplatser ska ha vilrum, däremot finns det inga krav på att det ska finnas bönerum. Skolan bör därför vara tydlig med att rummet primärt ska användas som vilrum, säger Katarina Reineck, huvudskyddsombud för Lärarnas Riksförbund, till Uppsala Nya Tidning (UNT).

Chefen för Uppsalas kommunala grundskolor, Ingela Hamlin, är även hon kritisk till att vilrummet tagits bort.

– Det måste man naturligtvis rätta till, säger hon till UNT och tillägger att hon inte ser några problem med att en kommunal skola har ett bönerum, så länge rummet inte har några religiösa inslag och är öppet för alla.

– Skolan har elever som vill be under skoltid, och i stället för att de skulle be i korridorer och i grupprum ville man kunna hänvisa dem en specifik plats. Förut var det ju vanligt med andaktsrum i skolor. Vi kan inte hindra elever från att utöva sin religion, säger Ingela Hamlin.

Huvudskyddsombuden har tidigare larmat om en kaosartad situation på Västra Stenhagenskolan. Utöver omvandlingen av vilorummet verkar det finnas en lång lista med brister på skolan. Bland annat saknar skolan rutiner och hantering för våld och hot och under hösten har flera lärare sjukskrivits och elever slutat på grund av situationen.

Facken kräver nu att Uppsala kommun tillsammans med skolledningen tar fram en handlingsplan för att ta itu med alla de brister som skyddsombuden listat, rapporterar UNT.

Kommentera