Överenskommelse 

Inga betyg i fyran nästa år

Betyg i årskurs fyra ska istället utvärderas genom att låta frivilliga skolor delta i en testverksamhet.  Detta efter att regeringen och alliansen på onsdagen enats i ett antal skolfrågor.

Totalt 100 skolor får delta i försöksverksamheten, som startar 2017 och utvärderas löpande av Skolverket. I ett pressmeddelande från utbildningsdepartementet beskrivs att ”en förutsättning är att det finns intresse hos skolans ledning och lärare samt att samråd skett med föräldrar”.

Anders Almgren, Lärarnas Riksförbunds förste vice ordförande, är kritisk till försöket.

– Det är sorgligt att när riksdagen för en gångs skull enas om något, så har man fel fokus. Tidigare betyg löser inte skolans problem. Det finns inget som visar på att betyg i tidiga år ger bra effekt på skolresultaten, säger han.

Dagens överenskommelse innehöll också beslut om att de nationella proven i årskurs 6 i NO- och SO-ämnena blir frivilliga, och att de nationella provens omfattning, effekter och syfte ska ses över i sin helhet. Målet är digitalisering och central rättning.

Överenskommelsen gäller fram till 2020, då en utvärdering görs. Partierna ska ses igen för att tala om grundskolans timplan. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm