mobiler_schack
Inlärning

”Inlärningen blir lidande av mobilspel”

Debatt Slösar eleverna bort fritiden till ingen nytta för själva undervisningen i skolan? skriver Tore Kellquist som ingår i ett pilotprojekt för att ge elever från årsklasserna 4 till 9 och gymnasiet extra stimulans till nytta för inlärningen.

Håller den nya generationen på att slösa bort sin fritid på spel som går ut över kunskapsinlärningen i skolan? Den misstanken har slagit mig i arbetet med att introducera schack utöver skoltid med syfte att ge elever från årsklasserna 4 till 9 samt gymnasiet extra stimulans till nytta för inlärningen. Idén till projektet, som kallas pilotförsök med ”ämnescheck” och är det första av sitt slag i landet,  kommer från utbildningsnämnden i Nacka kommun. Nacka Schack- och Idrottsklubb är en av aktörerna, som bjudits in att komma med förslag till aktiviteter. I vårt avtal med kommunen stipuleras ett minsta antal deltagare, minsta tid för aktivitet och antal träffar samt medgivande från  elevernas föräldrar/vårdnadshavare.

I Nacka finns 35 skolor med ca 11 300 elever som alla kan vara aktuella för projektet men eftersom det handlar om ett försök har urvalet starkt begränsats till ett fåtal skolor och årsklasser. Vi har nu ett tillräckligt antal intresseanmälningar för att kunna genomföra projektet men den tid som står till förfogande, dvs. fram till årsskiftet, räcker inte till och kommunen har nu medgivit att avtalstiden förlängs fram till sista februari 2017. 

Cirka 600 brev med inbjudan har i omgångar skickats ut till målsmännen till elever i utvalda årsklasser och skolor. Visserligen har vi som sagt fått in tillräckligt antal svar för att kunna genomföra projektet men responsen är så här långt en besvikelse. Ingen inbillar sig givetvis att alla elever skulle vara intresserade av schack men att vi skulle få så få svar är ändå en överraskning.

Man kan reflektera över orsaken. Vad skolelever gör på sin fritid varierar förstås men min misstanke och jag tror att den är välgrundad, är att läsplattor, mobiltelefoner, krigsspel på datorn och Pokémon med mera på senare år har kommit att dominera. Många yngre ägnar timmar varje dygn åt att sitta framför skärmen. Tag en promenad runt Marcusplatsen i Sickla så får ni se många barn sitta hukande över sina mobiler. Det är inte svårt att räkna ut vad de sysslar med. Som berättades på nyheterna i häromveckan så har beteendet en oväntad avigsida; det går ut över synen och antalet barn som måste skaffa glasögon ökar kraftigt och en och annan får väl också nackspärr.

Syftet med pilotförsöket är ju att ge stimulans som kan främja kunskapsinlärningen. Det är en idé som de flesta kan ansluta sig till. Det kan kanske finnas datorspel som ger stimulans men det tillhör nog undantagen. Man kan därför befara att fritiden slösas bort till ingen nytta för själva undervisningen i skolan. Det enda undantaget jag kommer att tänka på är Minecraft, som skulle kunna vara något för blivande samhällsplanerare och arkitekter. Betydelsen av schack som pedagogiskt verktyg är däremot omvittnat. Under alla förhållanden borde fritidssysslornas betydelse för skolundervisningen vara ett ämne för pedagogforskningen. Jag har också fört frågan vidare till pedagogforskare på Mälardalens Högskola i Västerås. Hoppas någon nappar.

Tore Kellquist, sekr. i Nacka Schack- och Idrottsklubb

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm