Kommentar

”Instämmer med Edholm”

Ragnar Sjölander, ordförande i Lärarnas Riksförbund Stockholm, spår att lönesatsningen på lärare i Stockholm stannar av.
– Det riskerar bli en ytterst marginell löneuppvärdering i år, om det ens blir någon alls, säger han. 

Lotta Edholm (FP) skrev i en debattartikel på Skolvärlden att det inte finns några extra pengar avsatta för lärarlöner i Stockholm i majoritetens budget, utöver lönemärket på omkring 2,5 procent. Därmed kommer satsningen på att höja av lärarlönerna att avstanna, menar hon.

Ragnar Sjölander är för närvarande i löneöversynsförhandlingar med Stockholms Stads utbildningsförvaltning. Han delar Lotta Edholms uppfattning.  

– Jag måste instämma i hennes bild av att Stockholm inte avsatt några extra pengar till löneuppvärdering av lärarna och att det blir ett hack i kurvan i år, säger han.

Lärarnas Riksförbund har tillsammans med Lärarförbundet yrkat på en fortsatt höjning med en procent över lönemärket.

– Men jag kan redan nu säga att arbetsgivaren avslog yrkandet och menade att det inte finns några pengar för det i budgeten. Vi är missnöjda eftersom lärarlönesatsningen som pågått 2013 och 2014 får ett avbräck, säger Ragnar Sjölander.

Enligt Ragnar Sjölander refererar majoriteten gärna till den tvåprocentiga höjning som genomfördes 2014, till sitt försvar.

– En kommentar vi fick av skolborgarrådet Olle Burell (S) var att ”det här är ingen valbudget så att säga.” Han menade då att lönepåslaget med 3,8 % för 2014, tillsammans med de två extra procenten, var en valbudget, så nu återgår vi till det normala, ungefär.

När Skolvärlden nådde Olle Burell refererade han mycket riktigt till den redan genomförda lönesatsningen.

– Stockholm är och ska fortsätta att vara löneledande i landet. En god löneutveckling för lärare spelar en avgörande roll för att fler ska söka sig till yrket. Jag är därför glad för att vi har kunnat förverkliga löftet om en tvåprocentig extra löneökning för Stockholms lärare under 2014, säger han.

Men han påpekar också att de i år genomför andra satsningar.

– I årets löneöversyn kommer vi att göra särskilda satsningar på ett antal skolor med stora utmaningar på rekryteringssidan. Mer än så kan jag inte uttala mig om lönerna i dagsläget, eftersom löneöversynen pågår, säger Olle Burell.

De särskilda satsningarna ifråga gäller ytterstadsskolor, berättar Lärarnas riksförbunds Ragnar Sjölander.

– Det handlar om ungefär 15 skolor som fått okej att höja lönerna, som jag förstått det. Syftet är att öka attraktiviteten just där. Det är en utmärkt, dock begränsad, satsning, säger han.

Mycket pengar går dessutom till annat än löner.

– De satsar mycket pengar på skolan, men det mesta går till ökningen av elevtalet, kostnader för lokaler och även minskade klass- och gruppstorlekar i de tidigare årskurserna, säger Ragnar Sjölander.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm