debatt_vald

”Låt utbildning vara nyckeln till att få ett stopp på alla sexuella trakasserier, sexuella ofredanden och våldtäkter som idag har normaliserats”, skriver gymnasielärare Cajsa Blekemo

| Foto: Shutterstock
Debatt

”Integrera sex- och samlevnad i alla ämnen”

Debatt ”Flera kvinnojourer flaggar för att kvinnor och barn utsätts för våld och sexualbrott som följd av corona-isoleringen. Låt utbildning vara nyckeln till att få ett stopp”, skriver gymnasieläraren Cajsa Blekemo.

Flera kvinnojourer över hela Sverige och världen flaggar för att isoleringen till följd av covid-19 resulterar i att kvinnor och barn i större utsträckning utsätts för våld och sexualbrott. En mer intensiv och integrerad syn på sex och samlevnad i skolan hade kanske resulterat i en annorlunda statistik.

Skolan är en viktig källa till kunskap och Folkhälsomyndigheten (2019) lyfter att enbart 19 procent anser att sex- och samlevnadsundervisningen har gett dem tillräckliga kunskaper. 

MP:s utbildningspolitiska talesperson Annika Hirvonen Falk anser att alla lärare bör få de verktyg som krävs för att kunna undervisa i sex- och samlevnad (2019). Även Annie Lööf lyfte i sitt jultal för drygt tre år sedan att sexualundervisningen behöver lyftas och att normer och värderingar måste ha ett större fokus. De ideella organisationerna RFSU och Fatta (2019) är inne på samma linje, och menar att utbildningen riktad till unga är väsentligt för att skapa en förändring. 

Sex- och samlevnad idag handlar inte bara om sex, utan snarare om normer, strukturer och makt. RFSU anser att sexualundervisningen är det som har störst påverkan för att minska antalet sexuella övergrepp. Vi behöver en ny reform som integrerar sexualundervisning i alla ämnen och lägger över ansvaret på alla lärare. För om vi genomsyrar sex- och samlevnad i alla ämnen kommer den stigmatisering och tystnadskultur som finns idag försvinna. 

Låt utbildning vara nyckeln till att få ett stopp.

Eftersom statistiken visar att 97 procent de som har dömts för våldtäkt är män behöver vi till stor del engagera pojkar och män i detta (Brå, 2017). Unga anförtror sig och ser upp till olika vuxna, och om ansvaret därför fördelas ut är sannolikheten större att antalet sexualbrott minskar. Statistiken visar också att av alla anmälda våldtäkter år 2018 begicks 44 procent av dem mot barn under 17 år och drygt 90 procent av dem var mot flickor (Brå, 2018). Alltså nästan hälften av alla som blev våldtagna 2018 var barn.

Både de som är potentiella förövare och potentiella offer behöver alltså informeras, diskutera, problematisera och analysera. 

Folkhälsomyndighetens studie om våra sexvanor (2019) visar också att 70 procent av alla män konsumerar porr, medan 70 procent av alla kvinnor inte gör det. Att börja kolla på porr för att förstå, upptäcka och njuta, hör till ungdomarnas sexuella intresse och utveckling. Det ligger dessutom nära till hands. Dock riskerar icke-medvetna porrkonsumenter att avhumanisera framförallt kvinnor, vilket innebär att en våldtäktsman kanske inte förstår innebörden av en våldtäkt.

För kvinnorna i porren blir misshandlade, slagna, utnyttjade och förtryckta, och det normaliseras. Men hur ska ungdomarna idag få syn på denna information om inte flertalet olika lärare, i olika ämnen, på olika sätt lyfter och problematiserar detta?

Skolan är den enda instans för att nå alla kommande generationer ungdomar och om vi får bukt med skolans bristande sexualundervisning kommer statistiken antagligen förändras. Om utbildning är nyckeln till allt annat, låt utbildning vara nyckeln till att få ett stopp på alla sexuella trakasserier, sexuella ofredanden och våldtäkter som idag har normaliserats. 

Cajsa Blekemo, gymnasielärare

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenterna som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera