botswana_klassrum
Foto: Juliya Shangarey / Shutterstock.com
Globalt

Internationella möten stärker läraryrket

Den 5 oktober firas Internationella Lärardagen, som uppmärksammar lärarnas viktiga roll för samhällsutveckling och demokrati över hela världen. Tidigare i år besökte LRs ordförande Bo Jansson Botswana, när lärarfacket BOSETU bjöd in till kongress.

Internationella Lärardagen instiftades 1994 av UNESCO. Mottot för i år är ”Investera i framtiden – Investera i lärarna”. Organisationen beräknar att det saknas 1,4 miljoner lärare världen över, och 250 miljoner barn växer upp utan att få lära sig att läsa och skriva.

– De frågor som lyfts på den här dagen är samma frågor som vi på LR driver varje dag. Alla elever ska få möjligheten att lyckas i skolan, och lärarna är nyckeln till det. Genom att satsa på lärarna når vi målet med god utbildning till alla. För mig som lärare känns det bra att få uppskattning och respekt för det arbete jag gör. Lärare är världens viktigaste yrke, säger Bo Jansson.

BOSETU (Botswana Sectors of Educators Trade Union) har LR haft kontakt med i flera år genom den globala fackliga federationen Education International. Representanter från Botswana var på besök här i Sverige för två år sedan.

– Internationella kontakter och solidaritet mellan länder är jätteviktiga. Fackligt handlar det i mångt och mycket om samma frågor och utmaningar i Botswana som här hemma i Sverige. Vi utbyter erfarenheter, lär av varandra och stöttar varandra, säger Bo Jansson.

Han deltog som enda gäst från ett land utanför södra Afrika när BOSETU i Augusti valde sin nye ordförande, och fick möjlighet att hålla ett tal till kongressen.

– Jag pratade om alla elevers rättigheter och hur lärarna är nyckeln till att de ska tillgodoses. Det var fyra, fem hundra delegater på plats, och efteråt verkade alla vilja prata med mig. Det var både spännande och väldigt roligt. Tyvärr hann jag bara stanna i två dagar.

Botswana var ett av världens fattigaste länder när det förklarades självständigt från Storbritannien 1966, men har sedan dess haft en stark ekonomisk tillväxt, inte minst tack vare landets stora diamantfyndigheter. Landet är en representativ demokrati och satsar stora delar av sina resurser på utbildning, bland annat på kostnadsfri och obligatorisk grundskola.

– Inte minst i jämförelse med flera andra afrikanska länder har skolan en god ställning i Botswana. Men det har hänt att politiker har attackerat skolan och hotat med nedskärningar och försämringar, precis som vi har sett i Sverige tidigare. Det är då det är extra viktigt att vi stöttar varandra över nationsgränserna, säger Bo Jansson.

Education International är världens största fackliga federation och representerar 30 miljoner anställda 170 länder världen över. BOSETU grundades 2006.

Kommentera