lena_hallengren
Foto: Socialdemokraterna
Politik

Jobbfrågan spiller över på skolan

S-kongressen i helgen handlade egentligen om jobben, inte skolan. Men det ena spiller över i det andra, och Skolvärlden ringde upp utbildningsutskottets ordförande Lena Hallengren (S) för att få veta mer. Hon pratar gärna om jobbmatchning.

– Det gäller att göra skolan relevant och ha en tydlig koppling till samhället. Många branscher är engagerade i skolan och betonar vikten av att eleverna faktiskt får den kunskap som näringslivet eftersöker, säger hon.

Det mest konkreta resultatet av S-kongressen så här långt är skrivelsen ”Sveriges nya jobbagenda – riktlinjer för framtidens nya jobb”. I den återfinns några formuleringar också om skolan – men inga egentliga nyheter. Bland annat står det att ”utbildningssystemet ska förstärkas från förskola till högre utbildning och folkbildning”.

Det låter som att hel mängd reformer är att vänta. Är ni inte rädda att det blir för mycket – vilket ni själva kritiserat Jan Björklund för?

– Vi ska inte reformera allting, men det finns stora behov, inte minst i matchning mellan utbildning och jobb. Björklund gjorde ju saker hela tiden utan att lyssna på kritiken, säger Lena Hallengren.

I sitt invigningstal på kongressen nämnde Stefan Löfven att kunskapslyftet ska utökas redan till hösten.

– Skoldebatten handlar väldigt mycket om PISA och gymnasiet, men det finns behov även i andra skeden. Inte minst inom komvux och yrkesvux. Vuxenutbildningen är bara hälften av vad den var när Alliansen tog över. Så där har vi stora ambitioner, säger Lena Hallengren.

Talet innehöll även mer av den uppfordrande kritik mot elever och deras föräldrar som Stefan Löfven uttalade i DN i fredags:

”Sveriges skolelever kommer nog att behöva anstränga sig lite hårdare. Skolan går först: före Netflix, träningen och kompisarna”, ”både föräldrar och elever bör ta ansvar” och ”gör din plikt och tänj din kunskapsgräns” är några fraser ur talet.

Lena Hallengren säger att det inte ska tolkas som någon omsvängning av partiets skolpolitik mot hårdare tag eller Jan Björklunds ”ordning och reda”.

– Det handlar om att bredda diskussionen. I den politiska uppgiften ingår att jobba för så jämlika förutsättningar som möjligt. Vi vet att stödet hemifrån ser olika ut, och inte bara i form av vilka som köper läxhjälp till barnen eller själva har en lång utbildning. Det handlar också om att visa intresse, stötta och fråga hur det går. Sånt som alla kan göra.

Vad har ni för möjligheter att omsätta de tankarna i politik?

– Politik är inte bara att fatta beslut, det handlar även om att försöka påverka attityder. Alla behöver hjälpas åt att hitta ett sätt för föräldrar och elever att känna sig delaktiga och engagerade i skolan. Folk tycker att skolan är den viktigaste politiska frågan just nu, och då bör de inte helt och hållet lämna den till andra att lösa.

I dokumentet står även att S vill satsa på studie- och yrkesvägledning. Hur kommer den satsningen att se ut?

– Jag kan inte säga det till dig nu för jag vet inte hur det kommer att bli. Men vi vet hur viktigt det är, och den signalen vill vi skicka. Syv spelar roll både för att välja rätt gymnasieprogram, och för att sedan klara av det. Så vi återkommer med den satsningen i någon form längre fram, säger hon.

I övrigt slår dokumentet fast att S vill ha en obligatorisk gymnasieskola, att alla ska ha en fullständig gymnasieexamen före 25 års ålder, och att hälften av alla 30–34 åringar ska ha slutfört en minst tvåårig högre utbildning år 2020.

Kommentera