Annons
Jonas Linderoth lämnade offentligheten 2016, påtagligt märkt av den massiva uppståndelsen som följde med hans bok. Foto: Magnus Glans

Jonas Linderoth är tillbaka från tystnaden: ”Är orolig hela tiden”

Publicerad 22 april 2019

Fakta

Jonas Linderoth

  • Professor i pedagogik och Professor i medier, estetik och berättande.
  • Tog lärarexamen i slutet av 90-talet.
  • Jobbade som lärare en kort period innan doktorandutbildningen.
  • Disputerade 2004, var därefter verksam inom lärarutbildningen.
  • Boken ”Lärarens återkomst – från förvirring till upprättelse” gavs ut på Natur & Kultur 2016.

Relaterat

Jonas Linderoths bok ”Lärarens återkomst” var en svidande uppgörelse med trenderna inom utbildningsvetenskapen och slog ner som en bomb
i skolsverige 2016. I dag lever Jonas Linderoth fortfarande med konsekvenserna av att för en kort stund ha varit skoldebattens mest kontroversiella person.

Den här texten skulle ha skrivits för tre år sedan. Intervjun var bokad, publiceringen planerad, allt var på banan. Men sedan kom beskedet från Jonas Linderoth: Jag orkar inte mer. Jag stänger ner. Det blir ingen intervju.

– Många tror att det var den externa kritiken som var jobbig, men det var det inte. Det var den interna kritiken på arbetsplatsen, utbildningsvetenskapliga fakulteten på Göteborgs universitet. Mina absolut närmaste kollegor hade jag stöd av, men det var en stor arbetsplats. Att röra sig på jobbet var vedervärdigt.

Det säger Jonas Linderoth till Skolvärlden nu, tre år senare, när vi äntligen får chansen att fråga: Vad var det egentligen som hände?

I boken ”Lärarens återkomst” hyllar Jonas Linderoth de lärare som utbildade hans egen generation under 70- och 80-talen, och han kritiserar 1994 års läroplaner Lpo 94 och Lpf 94, samt de konstruktivistiska reformer som drastiskt stöpte om lärarrollen under 90-talet. De flyttade fokus från läraren och läromedlen till eleven, som i större utsträckning skulle skapa sitt eget lärande. Lärarens uppgift blev att stötta och underlätta elevens lärande, snarare än att själv lära ut.

Kritik mot det här skiftet hade framförts tidigare, men då av personer utanför det utbildningsvetenskapliga fältet, och ofta med en politisk agenda. Här kom plötsligt en pedagogikprofessor som sa att det kanske låg någonting i den kritiken.

– De reformer som skolan gick igenom legitimerades genom att säga att vi hade en dålig skola. Man sa att ”det som lärarna gör i dag är dåligt, det funkar inte”. Mot den bakgrunden kunde man sedan driva igenom omfattande förändringar. I backspegeln framstår det som helt absurt, för skolan som föregick Lpo 94 var en av de mest framgångsrika i världen, säger Jonas Linderoth i dag.

Inför boksläppet 2016 gjorde han vad som är brukligt när man försöker skapa uppmärksamhet kring en hårt nischad debattbok: han skrev en debattartikel som la fram bokens huvudteser i kortformat. Debattartikeln "Jag ber om ursäkt för 90-talets pedagogiska idéer" publicerades på dn.se den 24 augusti 2016, och kom att bli en av årets mest delade artiklar. Och där någonstans började saker och ting gå fel.

– Det som hände var ganska enkelt. Tidningen satte en rubrik på artikeln som fick den att se ut som något den inte var. Det låter som att jag var en av arkitekterna bakom 90-talets reformer, och att jag nu gör avbön. Men jag gick ju själv lärarutbildningen på nittiotalet, säger han.

Kritik mot konstruktivismen i skolan var sedan tidigare starkt kopplat till Liberalernas (då Folkpartiet) politik, och partiledaren Jan Björklund tog chansen att använda uppmärksamheten kring Jonas Linderoth för partiets syften. Han menade att debattartikeln var ett frikännande av friskolereformen som en faktor i skolresultatens fall. Det ledde till att Jonas Linderoth, som själv är öppen med att han ligger till vänster politiskt, blev associerad med Jan Björklund, och han upplevde att många som ville ge sig på partiledaren gjorde det genom att attackera honom. 

Folk läste den med förtecknen av hur medieberättelsen blivit.

För sina kollegor inom akademin framstod Jonas Linderoth nu inte bara som en kritiker av deras idéer, utan som en Björklundkramare. 

– I och med det var mitt liv som utbildningsvetare över, kan jag säga, eftersom Björklund betraktades som hin håle inom utbildningsvetenskapen, säger Jonas Linderoth.

Dessutom gjorde rubriksättningen att han verkade blåsa upp sig till någonting större än han verkligen var.

Artikeln blev startskottet för det som i media kom att kallas ”90-talsdebatten”. Det fanns de som berömde hans mod och försvarade hans ståndpunkter, bland andra skolexperten Per Kornhall här i Skolvärlden. Men Jonas Linderoth upplevde att folk inom hans eget skrå – utbildningsvetenskap – vände honom ryggen. I flera fall utan att ha läst vad det egentligen var han hade skrivit.

– Det som i efterhand är bittert är att upplysta akademiker i mitt eget fält var så oförmögna att läsa innehållet i texter. Att magreaktionen var så stark att de reagerade utan att läsa till punkt. Jag hade önskat att boken hade kommit ut på sina egna meriter. Den fick ju ett genomslag i och med uppståndelsen, men folk läste den med förtecknen av hur medieberättelsen blivit.

Utfryst bland en del kollegor och samtidigt bombarderad av frågor från medier och politiska sekreterare blev Jonas Linderoth till slut så stressad att något brast. Han var inte förberedd på den uppståndelse han hade skapat, och drabbades av olika stressreaktioner. Han blev halvtidssjukskriven och började tacka nej till alla intervjuförfrågningar. Den här texten är sannolikt bara en många som skulle ha skrivits för tre år sedan, men som inte blev av där och då.

Professionellt har det i längden inte gått någon nöd på Jonas Linderoth. Sjukskrivningen blev inte särskilt långvarig, och han fortsätter sin akademiska karriär med inriktning mot spel och IKT – dock på andra lärosäten.

Men vissa saker hänger kvar.

– Jag har haft problem med hjärtflimmer sedan dess. Nu äter jag en bättre medicin och har gått ner i vikt, och det hjälper. Det är väl alltid en kombination av faktorer när det gäller sådana här saker, säger han.

Jag är orolig hela tiden. Jag är hela tiden försiktig med vad jag skriver och säger.

Han har tidigare varnat andra personer för att ge sig in i skoldebatten, sagt att det inte är värt det, att priset man får betala för att vara avvikande är för högt. Men nu är han inte lika säker på det. Nya debattartiklar om skolan med Jonas Linderoth som avsändare börjar dyka upp. Och han skriver på en ny bok.

– Ibland kan jag tycka att det var värt det. Om jag lyckades bidra till att debatten som jag ser det har blivit lite mer nyanserad så var det värt det på ett plan. Men det är olika under olika dagar. Ibland känner jag att ”Vad fan skulle jag in och rota i det här för? Jag har en utmärkt karriär, och det här var ju bara en sidogrej som inte skulle ta över hela mitt liv”. Men skolan är så viktig, jag kan inte låta bli. Jag tycker att tonen och innehållet i skoldebatten har blivit bättre sedan dess. Det finns en kritik av lärandebegreppet kontra undervisningsbegreppet. Det är den återupprättelsen som kommer nu.

Är du orolig för att något liknande ska hända igen?

– Jag är orolig hela tiden. Jag är hela tiden försiktig med vad jag skriver och säger.

Jonas Linderoth upplevde att folk inom hans eget skrå – utbildningsvetenskap – vände honom ryggen.Han är fortfarande less på sammanblandningen mellan pedagogik och politik, och han tycker det är tragiskt att debatten så ofta fastnar i antingen-eller-resonemang som i grunden inte är förankrade i lärarnas verklighet.

– Det dyker upp så konstiga motsättningar. Som det här att man pratar om antingen flumskola eller katederundervisning. Det handlar ju inte om att bara jobba med instruktion, eller bara jobba med grupparbeten. Hela diskussionen är ibland så infantil, och det är som att debatten består av onda och goda människor, och alla tycker såklart att de själva står på den goda sidan.

Nästa steg enligt Jonas Linderoth är alltså på sätt och vis samma sak som han propagerade för 2016: Det måste vara okej att kritisera alla idéer, utan att bli stämplad som det ena eller det andra. Den sortens öppna diskussion menar han är grundläggande, i synnerhet inom universitetsvärlden.

– Jag tycker fortfarande att det finns en risk att debatten lutar sig tillbaka till ett polariserat politiskt läge. Och det är olämpligt att skolan används för partipolitiska intressen som den gör i Sverige. Det har gjort att du inte kan prata om pedagogik i skolan utan att det blir politik. Det dyker upp på forskarseminarier också. Plötsligt säger någon ”nu låter det där som Björklunds politik” och då är det locket på. Då kan vi inte prata om det längre. Så ska det ju inte alls fungera på ett universitet, säger han.

Han är också kritisk till vad han menar är en alldeles för trendkänslig policyapparat kring skolan, och eftersöker en långsiktigare strategi från alla inblandade parter.

– Man är alldeles för snabb att lägga in det senaste och nyaste i sina dokument. Ta begrepp som ”algoritmiskt tänkande” eller ”entreprenöriellt lärande”. Har man lite historisk koll på det här så vet man att sådana begrepp lever i 4–5 år och sedan försvinner de, när det visar sig att de inte är så väl underbyggda. Exempel på trender som gått igenom den processen är lärstilar och det här med höger och vänster hjärnhalva. Nu är det neurologi och hjärnforskning som gäller. Jaha, då kör vi det i några år, men det kommer att komma en backlash mot det.

– Det pågår en levande debatt om olika kunskapssyner och att då som policymakare ställa sig på ena sidan av den debatten är tjänstefel. Vi måste hitta ett sätt att bedriva undervisning utan att springa på varenda boll.

Var finns de här policymakarna?

– De finns exempelvis inom fackförbunden, SKL, Skolverket, ute i kommunerna, Friskolornas riksförbund med mera. Olika människor med olika egenintressen kopplade till skolan. På lärarutbildningen också. Människor har en agenda när de bygger skola, och det är inte bra.

Den nya boken är långt ifrån klar. Faktum är att den just är påbörjad. Det ska inte bli en till debattbok, utan snarare en praktisk handbok.

– Det finns tre skrivna kapitel så här långt. I den mån jag är engagerad i pedagogik utanför min forskning nu så handlar det om att jobba med vad jag tycker är bra. Jag vill skriva en konkret bok för alla som vill bedriva undervisning. Vi måste hitta tidlösa sätt att undervisa, säger Jonas Linderoth. 

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Snabbare språkutveckling med transspråkande

Språkutveckling

På Bergsjöskolan använder man sig sedan två år tillbaka av transspråkande, en metod där elevernas flerspråkighet ses som en resurs i lärandet.
– Det gör att eleverna lär sig svenska mycket snabbare, säger läraren Linus Johansson.

 

Annons
Annons
Debatt

"Att lära ut om barnkonventionen är skolans uppdrag"

Debatt

En central uppgift för skolan är att förmedla kunskap och lära eleverna om barns rättigheter. Särskilt viktigt blir detta mot bakgrund av att barnkonventionen blir svensk lag 1 januari 2020. Det innebär både större skyldigheter och ökade möjligheter för skolor och kommuner att sätta barnets rättigheter i fokus, skriver UNICEF:s programchef Christina Heilborn.

 

Kommentera

”Lärare måste ges förutsättningar att undervisa i språk”

Debatt

Med meritpoängssystemet har det frivilliga valet att läsa ett tredje språk i praktiken blivit obligatoriskt. ”Tyskan blir en slasktratt och en förvaringsplats för elever som tror att det är det minst krävande språket” skriver språkläraren Veronika Knittel.

Kommentera
Annons
Granskning: Lärarassistenter

Satsningen på lärarassistenter räcker bara till en kvart per dag

Granskning

En kvart om dagen per klass – eller sex minuter per lärare. Det är vad regeringens satsning på lärarassistenter räcker till om alla lärare och elever i grundskolan ska få del av den.
– Det är en droppe i havet, säger Margit Koppari, SO-lärare på Sjöparksskolan i Gällivare.

Läraren: ”Vårt behov av kopieringshjälp är begränsat”

Lärarassistenter

Inför höstterminen planerar Östersunds kommun att anställa 15 lärarassistenter.
– Det vore mycket bättre om man satsade på de yrkesgrupper som redan finns i skolan, säger läraren Claes Hoglert.

Annons
Annons
Annons
Friskolor

Kommunen går back – tvingas ändå betala sju miljoner till friskolor

Friskolor

Kunskapsnämnden i Sandviken går back med 28 miljoner och tvingas därför ersätta friskolorna i kommunen med mångmiljonbelopp, däribland en skola som inte längre finns.
 

Forskaren: ”Rensa skolan från hjärnmyter och banala experttips”

Hjärnan

Påhitt som lärstilar och separerade hjärnhalvor fortsätter att påverka i svenska klassrum.
– Elever utsätts för manipulation och det är förödande, säger Anita Norlund, docent i pedagogiskt arbete.

WEBB-TV

Lärares löner sänktes med tusentals kronor

Lärarlönelyftet

När Tranås gjorde om processen kring lärarlönelyftet sänktes flera lärares löner med uppemot 3000 kronor – utan motivering.
– Det här var droppen som fick bägaren att rinna över, säger Petter Birath som är kommunombud för Lärarnas Riksförbund.

”Är det okej att mobba en lärare på grund av politiska åsikter?”

Debatt

”Jag hade varit offentlig med mina då kontroversiella åsikter och fick därmed ta konsekvenserna. Men är det okej att mobba en lärare på grund av politiska åsikter?”, skriver Jan Sjunnesson, lärare och före detta chefredaktör för SD-tidningen Samtiden.

Kommentera

BEO: ”Huvudmannens ansvar att förebygga kränkningar”

Arbetsmiljö

Vad får lärare göra och inte göra i klassrummet för att upprätthålla trygghet och studiero?
– Det finns en rädsla för att ingripa, säger läraren och skoldebattören Isak Skogstad.

Anmälningar mot nedskärningar i kommunerna avslås

Nedskärningar

Hur mycket kan man spara på skolan utan att bryta mot lagen? Genom att anmäla sina kommuner till Skolinspektionen hoppades de fackliga ombuden få svar. Men två anmälningar avslogs direkt.
– Jag tycker att Skolinspektionen är nyckfulla, säger kommunombudet Niclas Wahlgren.

 

Finansieringen av skolan

Anna Ekström efter rapporten: ”Jag är oroad”

Kommentar

Utbildningsminister Anna Ekström (S) är oroad över kommunernas möjlighet att finansiera skolan. Roger Haddad (L) går längre och tycker att kommunerna försatt sin chans.
– De har misslyckats i sitt uppdrag, säger han.

Skolpolitikerna: Kommunerna klarar inte att finansiera skolan

Ny rapport

En majoritet av kommunala skolpolitiker menar att likvärdigheten i skolan skulle förbättras om staten tog över finansieringen av skolan, visar en ny undersökning.

Omtvistad förstelärarreform utökas – i utsatta områden

Förstelärare

Från och med augusti ska förstelärare i utsatta områden tjäna 10 000 mer i utsatta områden. Syftet är att locka fler erfarna lärare till skolorna med störst utmaningar.
– I slutändan bör man premiera hela kollegiet, säger Raija Ikonen som är rektor i Tensta. 

 

Debatt

”Var tredje rektor budgeterar inte för kognitiva hjälpmedel”

Debatt

Enligt skollagen har rektorn till uppgift att fördela skolans resurser för elevernas olika behov och förutsättningar. Men en tredjedel av Sveriges rektorer budgeterar inget för kognitiva hjälpmedel. Det visar en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Abilia.

Kommentera

Vi har inte råd att följa skollagen – därför måste vi prioritera

Replik

"Det är inte konstigt att rektorer inte budgeterar och köper in kognitiva hjälpmedel trots att vi vet att det behövs", skriver rektorn Linnea Lindquist i en replik. 

Kommentera

”Det är svårt att prioritera något man inte ens vet existerar”

Slutreplik

Kognitiva hjälpmedel är inte enbart en resursfråga – den låga kännedomen bidrar också till att rektorer inte budgeterar för dem. ”Det är svårt att prioritera något man inte ens vet existerar”, skriver Tove Christiansson i en slutreplik.

Kommentera

Så kan skolor organiseras för att lätta lärares arbetsbörda

Debatt

”För att lyckas leva upp till HÖK18 krävs en bättre introduktion av nyanställda, mer jämlika undervisningsgrupper och mer stabil tjänstefördelning”, skriver läraren Johan Haeffner. 

Kommentera
Statsbidrag

Skolverket: ”Effektiviseringskrav är inte ett särskilt skäl”

Likvärdighetsbidrag

Nu slår Skolverket fast att kommuner med effektiviseringskrav inte samtidigt kan ta emot likvärdighetsbidraget utan särskilda skäl. Sju huvudmän ska betala tillbaka totalt 24 miljoner till staten.

Facket anmäler Hörby för språktest

Modersmål

Lärarnas Riksförbund tänker anmäla Hörby kommun till Skolinspektionen. Anledningen är en ny policy kring modersmålsundervisning där det bland annat krävs ett språktest för att få delta.

Ge lärare tid åt det som fungerar – relationer

Debatt

"Vad man har missat i sina försök att leda skolan som framgångsrika företag är att just dessa företag satsar mycket av sina resurser på relationer. I skolan värderas inte relationer högt trots att vi som arbetar i klassrummen vet att det är det enda som fungerar", skriver läraren och adjunkten Helena Påls. 

Kommentera

Gustav Fridolin blir lärare igen: ”Jag har längtat”

Utbildningspolitik

Gustav Fridolin har fått nytt jobb – som lärare. Men att jobbet som utbildningsminister skulle gett honom några fördelar i ansökningsprocessen tror han inte.
– Jag tycker att det var en väldigt seriös process, berättar han.

Arbetsmiljö

Kraven sänks – nu minskar dokumentationen för lärare

Arbetsmiljö

Lärarna i Lund får till hösten sänkta krav på dokumentation. Kommunen och lärarfack har nått en överenskommelse som innebär att det blir mycket färre saker som grundskolelärare måste fylla i kring sina elever.

 

Skarapolitiker vill satsa på professionell frihet – skolchef avgår

Professionell frihet

En satsning på lärares professionella frihet eller detaljstyrning av rektorer? I Skaras nya budget skriver politikerna att skolorna inte ska behandla reglerad arbetstid som arbetsplatsförlagd tid. Det fick skolchefen att säga upp sig.

Fredrik hittade tillbaka till läraryrket: ”Var nära att krascha”

Läraryrket

Fredrik Andersson lämnade läraryrket för tillverkningsindustrin – en paus som gav nytändning att jobba i skolan.

Statsbidrag

Fler huvudmän kan bli återbetalningsskyldiga

Granskning

Skolhuvudmän som tar emot statsbidrag med ena handen och skär i personalkostnader med den andra kan tvingas betala tillbaka pengarna. Nästa vecka faller de första domarna.

TALIS

Ekström om Talis: Vi måste fortsätta stärka läraryrket

Talis

Utbildningsminister Anna Ekström är nöjd med resultaten i Talis-undersökningen, men ser trenden där lärare och rektorer byter arbetsplats som oroande.

Så ser svenska lärare på sitt arbete

Talis

Hur är det att vara lärare i Sverige idag? Under onsdagen presenteras resultaten från världens största internationella lärarenkät – Talis.

”Jag orkar inte vara lärare längre”

Debatt

"Nedskärningar, dokumentation, kundtänk och täckande för kollegor har dragit all lust ur mig, det går inte längre. Efter fem år har jag nu firat min sista skolavslutning" skriver före detta läraren Douglas Rinaldo.

Kommentera

Forskning: Så mycket påverkar konflikter lärarna

Forskning

Hur mycket påverkar konflikter med elever och kollegor i skolan en lärare? Henrik Lindqvist vid Linköpings universitet har undersökt vad lärarstudenter och nyblivna lärare upplever som känslomässigt svåra situationer och hur de manövrerar i dem.

Nya lagar och regler för skolan träder i kraft i sommar

Lagar

Ett antal nya lagar och regler för skolan träder i kraft den 1 juli, inte minst den länge debatterade läsa-skriva-räkna-garantin.

"Med skolans styrning är det omöjligt att leva upp till lagen"

Debatt

”Helt rätt av LR-skyddsombuden att anmäla flera kommuner till Arbetsmiljöverket och Skolinspektionen.” Det skriver representanter för Tankesmedjan Balans, Skolledarupproret och Elevens rätt i en debattartikel.

Kommentera
NPF

Expertens råd: Så blir din skola bättre på att möta elever med NPF

NPF

Vad bör en skola göra för att bli bättre på att möta elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Linda Petersson, rådgivare på SPSM och specialiserad på NPF, ger sina bästa råd. 

Nedskärningar i skolan

Lärare protesterar mot nedskärningar – klär sig i rött

Nedskärningar

Genom att klä sig i rött vill lärarna i Hässleholm protestera mot nedskärningarna i skolan.
– Känslan av att komma in i ett lärarrum där alla är rödklädda är ganska mäktig, säger läraren Henrik Hedman som är en av initiativtagarna.

Skyddsombud anmäler kommuner – har fått nog av besparingar

Nedskärningar

Tre skyddsombud har fått nog av besparingarna på skolan i Karlshamn, Trelleborg och Sjöbo. Nu anmäler ombuden kommunerna.

Studie- och yrkesvägledning

Skolinspektionen: Elever får inte tillräcklig studievägledning

Syv

Elever på yrkesprogram får inte tillräckligt med studie- och yrkesvägledning, det slår Skolinspektionen fast i en ny rapport. 

Lärarnas kritik mot HÖK 18 växer: ”Vi kan inte vänta”

Avtal

Efter aviserade besparingar på skolan i en majoritet av landets kommuner växer kritiken mot det avtal som slöts mellan lärarfacken och SKL i höstas.
Vissa lärare kräver att avtalet sägs upp, andra menar att strejk är enda utvägen.

LR-ordföranden i upprop: ”Kommunerna vanvårdar skolan”

Nedskärningar

Skolan vanvårdas av kommunerna. Det menar samtliga distriktsordföranden i Lärarnas Riksförbund som nu vill se krafttag för ett förstatligande av skolan.

Kommunen vill ta bort lärartjänst på skola: ”Strider mot skollagen”

Arbetsmiljö

Ljusdal vill ta bort speciallärare på en skola på grund av kommunens budgetunderskott. Facket anser att man bryter mot skollagen.

”Jag är lärare för att jag vill – inte för att jag måste”

Debatt

”Jag har lovat mig själv att inte bli en ständigt trött, sur och stressad lärare för då skulle jag antagligen göra ett klart sämre arbete samt riskera att gå hårt in i väggen. Vem gynnas av det?”, skriver läraren Jonas Nilsson efter sitt 18:e avverkade läsår.

Kommentera
Betyg

Forskaren: Rättvisa betyg är en skadlig utopi

Betyg

Försök att administrera fram rättssäkra betyg är meningslösa och skapar problem för lärarna, menar forskaren Lars Melin.
– Betyg kommer aldrig vara rättvisa och det får vi leva med.

”SFI behöver fackliga stödinsatser”

Debatt

Uppror och protestlistor i all ära men de äger ingen förhandlingsrätt. SFI-lärare behöver ett levande fack som identifierar motståndet, verkar för aktivt medlemsskap och går till förhandlingsbordet, skriver SFI-läraren Kristina Sjöberg.

Kommentera

Jesper: Därför är jag lärare

Läraryrket

Läraryrket är fantastiskt på många sätt, med utmaningar och glädjeämnen. Här berättar Jesper Inegård i Åre varför han är lärare – och vad han skulle vilja förändra.

Skolavslutning: Du vet att du är lärare när...

Lista

Snart är sommaren här, och 2018/19 förpassas till historien. Skolvärlden har samlat 11 situationer vi tror att flera av er upplevt under läsåret. Känner du igen dig?

TIMPLAN

Stadieindelad timplan blev nådastöt för moderna språk

Timplan

Moderna språk håller på att förblöda. Orsaken: Den stadieindelade timplanen tillsammans med skriande lärarbrist och kortsiktiga politiska beslut.

Kommunerna prioriterar olika för språkundervisning

Moderna språk

Olika kommuner prioriterar språkundervisningen olika högt.

Forskning

Forskaren: Så gör du undervisningen meningsfull

Undervisning

Ibland kan elever uppleva skolgången som meningslös. Så hur gör man som lärare för att höja elevernas känsla av meningsfullhet? 

Nytt avtal: LR ska stötta obehöriga lärare

Fackligt

Genom ett samarbetsavtal med Akademikerförbundet SSR ska Lärarnas Riksförbund bland annat företräda obehöriga akademiker i förhandlingar.

OECD-chefen: ”Det kommer att bli svårare att vara lärare”

OECD

Vad gör en lärare i framtiden? Och hur ser en vanlig skoldag ut? 
– Det kommer bli svårare att vara lärare, men också mycket mer intressant, säger Andreas Schleicher, högste chef för organisationens utbildningskontor, till Skolvärlden.

Så reste sig skolorna – mot alla odds

Reportage

Båda skolorna ligger i socioekonomiskt utsatta områden, båda har haft Skolinspektionen efter sig – och båda har vänt utvecklingen. Skolvärlden besökte dem för att ta reda på hur det gick till.  

Uppdraget: Så ska de rädda problemskolan

Reportage

Går det att vända en problemskola på åtta månader? Skolvärlden besökte Storvretskolan, där Skolinspektionen för första gången använt sitt yttersta maktmedel och låtit staten gå in och bestämma.

Skolverkets nya satsning sågas: ”Sanktionerar obehöriga i skolan”

Legitimation

Skolverket lanserar ett nytt stödverktyg för obehöriga lärare som är tänkt att avlasta legitimerade lärare. Men satsningen möts av kritik bland behöriga lärare.

Granskning: Lärarassistenter

Satsningen på lärarassistenter räcker bara till en kvart per dag

Granskning

En kvart om dagen per klass – eller sex minuter per lärare. Det är vad regeringens satsning på lärarassistenter räcker till om alla lärare och elever i grundskolan ska få del av den.
– Det är en droppe i havet, säger Margit Koppari, SO-lärare på Sjöparksskolan i Gällivare.

Forskaren om lärarassistenter: ”Arbetsbelastningen är lika stor”

Lärarassistenter

Den stora satsningen på skolan i vårändringsbudgeten stavas lärarassistenter. Men vad innebär den för lärarna? Per Lindqvist genomför just nu en av de första svenska studierna på området.

Läraren: ”Vårt behov av kopieringshjälp är begränsat”

Lärarassistenter

Inför höstterminen planerar Östersunds kommun att anställa 15 lärarassistenter.
– Det vore mycket bättre om man satsade på de yrkesgrupper som redan finns i skolan, säger läraren Claes Hoglert.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons