Annons
Erica Lindberg, socionom och förälder. Foto: Privat/Magnus Glans

”Kan inte alla skolor få vara bra skolor?”

Publicerad 30 januari 2020

Debatt ”Den svenska skolan blir alltmer ojämlik. Resursstarka föräldrar ställer sina barn i friskoleköer när barnen är bebisar”, skriver Erica Lindberg, socionom och förälder. 

Det är början av 2020 och dags för skolval. På förskolan hänger en stor affisch med texten: "Glöm inte att välja skola för ditt barn". På kommunens hemsida är informationen om skolvalet förstasidesnyhet och i sociala medier dyker sponsrade inlägg upp med annonser från olika skolor.

I brevlådan dimper det ner reklam om en nyöppnad privat förskola med två blonda och glada barn på bild. Som förälder är jag kund på skolmarknaden oavsett jag vill det eller inte. Mycket står på spel. Ett mindre lyckat skolval kan få stora konsekvenser för barnen. Men det är inte lätt att välja rätt.

På Facebook fylls lokala diskussionsgrupper av skolvalsfrågor. ”Vilken skola kan tillgodose de särskilda stödbehov som mitt barn har?”, frågar en mamma. Någon svarar att alla skolor har samma skyldighet att göra extra anpassningar vid behov. Stödet som ges verkar dock variera stort och de ekonomiska medlen är knappa på många håll. Resurserna i mina barns kommunala skola är idag betydligt mindre än för några år sedan. Ändå bor vi i en av de bättre skolkommunerna.

Jag skriver ett mejl till rektorn och redogör för min oro över att fler och fler har börjat söka sig till andra skolor och meddelar att också vi, på grund av den senaste tidens neddragningar och kvalitetsförsämringar, överväger ett skolbyte. Under hösten byter hälften av min sons klasskompisar skola och vi brottas med frågan om han och hans bröder ska byta eller gå kvar. Rektorn svarar som det är: ”Alla skolor får anpassa sig till nya villkor såsom samhället i stort.” 

I informationsflödet blir det tydligt att olika skolor är olika bra på att marknadsföra sig.

Även barnen får anpassa sig. Redan under sitt första år i barnomsorgen har min dotter erfarit konsekvenserna av marknadsorienteringen och det fria svenska skolvalet. Förskolan är under ständig förändring i och med den ström av barn som börjar och slutar, vars föräldrar aktivt väljer och väljer bort. Jag upplever rörligheten som mycket större idag än tidigare. Inskolningar pågår under hela året och barngruppens sammansättning ändras vartefter.

Förskolan vädjar försiktigt till oss föräldrar att svara positivt på kundenkäten. "Vi vill ju att andra föräldrar ska välja oss så att vi får finnas kvar." Kanske är det inte läge att ge vår feedback på vad som behöver förbättras? Vi vill inte tvingas till ett akut byte och hamna sist i kommunens kö ifall förskolan tvingas lägga ned.

Förskola och skola är viktiga inslag i barns liv. Tidigare har kontinuiteten lyfts fram för att ett barn ska kunna få en utbildning av god kvalitet, men tiderna förändras. De snabba skolbytena ökar. Jag funderar på vad det beror på. Barnkonventionen säger att alla barn har samma rättigheter och lika värde och att ingen får diskrimineras. Rätten till skolgång är dessutom inskriven i grundlagen. Men den svenska skolan blir alltmer ojämlik. Resursstarka föräldrar ställer sina barn i friskoleköer när barnen är bebisar. 

I informationsflödet blir det tydligt att olika skolor är olika bra på att marknadsföra sig. ”Skolan gjorde inget gott intryck på mötet igår”, säger en förälder. ”Vi kommer därför att välja en annan skola.” Min man och jag vill ta ett genomtänkt beslut och lusläser skolornas jämförelsetal om lärartäthet, upplevd trivsel och niornas slutbetyg. Vi går på flera öppna hus och vi pratar med lärare och rektorer. Det visar sig att de skolor vi funderar på inte har plats, så något val har vi ändå inte.

En förälder säger till mig att de nog bytte skola för snabbt. Beslutet om skolbytet var i deras fall inte helt genomtänkt och nu har de märkt att den nya skolan också har brister. Där finns få erfarna lärare och konflikter i personalgruppen. Alla värden kan inte mätas genom indikatorer eller synliggöras vid en första anblick. 

Som om de kände till våra funderingar ringer två skolföretag till mig och undrar om jag är intresserad av att välja deras skola. De meddelar att de behöver få ja från ett visst antal föräldrar för att få tillstånd att få öppna. Jag svarar nej. ”Vi kommer att ha helt nya lokaler och storsatsa på idrott”, säger den ena. Det låter jättebra. Ska vi kanske byta ändå? Hur vet jag vad som är bäst för mina barn? Kan inte alla skolor få vara bra skolor?

Erica Lindberg, socionom och förälder

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Annons
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons
Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Annons

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons