kemi
Kemi

Kemi för unga ska bidra till fler kemilärare

Kemins dag är ett årligen återkommande arrangemang för skolan med målet att väcka och sprida intresse för kemi bland unga och på så sätt även bidra till framtidens naturvetare – och kemilärare.

Den 9 oktober är det Kemins dag och 1 200 skolor kommer att delta i ett nationellt experiment på temat ljus. 110 000 elever kommer då att tillverka en rapsoljelampa och ett koksaltsbatteri. Årets tema kommer ifrån att FN utsett 2015 till ”The International Year of Light”, för att visa hur ljusbaserad teknologi kan lösa några av världens stora samhällsutmaningar.

Kemins dag genomförs för trettonde året i rad och är en del av Innovations- och kemiindustriernas, IKEMs, satsning för att väcka kemiintresse bland skolungdomar. Enligt ny statistik från Universitetskanslersämbetet har det under de tre senaste läsåren examinerats runt 40–50 kemilärare varje år medan Skolverket räknar på ett rekryteringsbehov på 70 heltidstjänster per år fram till 2019.

– När jag i min forskning frågat eleverna vad de vill göra för att göra kemin mer intressant och meningsfull är det två saker de önskar: mer anknytning till vardagen och mer laborationer. Kemins dag är en kombination av båda dessa och jag är övertygad om att initiativet bidrar till ett ökat intresse för kemi bland unga, säger Karolina Broman, lärarutbildare och forskare vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Umeå Universitet, i ett pressmeddelande.

Bakom Kemins dag står Nationalkommittén för kemi, Svenska kemistsamfundet, Kemilärarnas resurscentrum och IKEM. Varje år utvecklar IKEM ett nytt kemiexperiment för skolexperiment tillsammans med Kemilärarnas resurscentrum och några utvalda Science Centers.

Kommentera