Malmö

Klarade sig undan nedläggning

Sfi-skola i Malmö hamnade i kläm och hotades med nedläggning på grund av byråkratin.

Utbildningsföretaget AlphaCE driver en sfi-skola i Malmö på uppdrag av Malmö kommun. För en tid sedan införde kommunen ett nytt behörighetskrav. Lärare som undervisar i Svenska för invandrare (sfi) måste ha minst 60 högskolepoäng i ämnet svenska som andra språk.

Ett rimligt krav, enligt skolans vd Maria Mattsson Mähl. Problemet var bara att en majoritet av lärarna läst utbildningen ”svenska i ett mångkulturellt samhälle” vid Malmö högskola och i deras examensbevis specificerades inte det antal poäng de läst i svenska som andra språk. Inte heller vara det någon enkel sak att reda ut det, skriver tidningen Entreprenör.

Det tog nästan ett år att reda ut situationen och flera lärare var tvungna att komplettera sina utbildningar. Men än var man inte i mål. Nu utgjorde Skolverkets långa väntetider för att utfärda lärarlegitimationer nästa hinder.

Innan sommaren tvingades skolan betala vite och hotades av nedläggning. Lärarnas legitimationer skulle inte vara klara förrän i början av september och Malmö Stad ville inte ge respit utan hotade med att säga upp avtalet innan dess, skriver tidningen.

– Jag vet inte om det är Malmö stad, Malmö Högskola, Skolverket eller vi som gjort fel. Men det är vi som företag, lärarna och eleverna som drabbas, säger Maria Mattsson Mähl till Entreprenör.

AlphaCE anställde ytterligare en behörig lärare i juni för att nå upp till Malmö Stads krav på minst 65 procent behöriga lärare för att undvika nedläggningen. Idag, två månader senare, har skolan 90 procent behöriga lärare.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm