Skolutveckling

Kollegor utvecklar varandra

”Lärande besök” har haft stor betydelse i tre västsvenska kommuner sedan 2003. Programmet har etablerat sig som ett angeläget komplement till rådande och dominerande kvalitetssystem. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet. 

– Varför har just detta program fått fäste och lyckats där så många andra initiativ och satsning ifrågasatts och lagts ner? Det blev jag nyfiken på, säger Monica Nyvaller, forskare vid Göteborgs universitet.

Kommunerna Alingsås, Lerum och Partille står tillsammans bakom ”Lärande besök”. Genom kollegiala besök och observationer samt strukturerade samtal och uppföljningar syftar programmet till lokal pedagogisk utveckling och stärkt yrkeskunnande i skolor och förskolor. ​De positiva effekterna av samarbetet blir synligt på individ-, grupp och organisationsnivå ute på enheterna.

Sedan start har omkring 140 ”Lärande besök” genomförts och 210 kollegiala observatörer har utbildats i de tre kommunerna, berättar Monica Nyvaller.​​

– Vad som granskas bestämmer de själva, och syftet är att stimulera till lokal pedagogisk utveckling. Observatörerna förväntas i sin tur föra inspirationen och lärdomarna vidare till de egna arbetsplatserna.

– Programmet har utgått från lärarnas egna erfarenheter och teorier som i sin tur integrerats med vetenskapliga rön.

Programmet ”Lärande besök” har formats utifrån kommunernas erfarenheter och professionella teorier som i sin tur integrerats med vetenskapliga rön och teorier. 

Monica Nyvaller har undersökt hur processer formas som får ett program att överleva i den dagliga konkurrensen med andra program och initiativ, och varför programmet lyckats knyta människor till sig och vinna deras lojalitet.

– Lärande besök visar till exempel på professionellt samspel och har därmed hävdat sig som en viktig förändringsfaktor för kvalitet och pedagogisk utveckling.

Hennes analyser visar bland annat att Lärande besök för utvecklingsledare och skolchefer ger en transparent direktlänk till barns och elevers lärande, via insynen i lärares undervisning och skolledares ansvar samt att programmets samspel inom professionen visat på en kollektiv förmåga att granska och bedöma det egna yrkesutövandet.

– Kollegialiteten är en viktig aspekt till varför programmet varit så framgångsrikt, att få återkoppling från någon som vet vad det handlar om. Att lärarna själva hela tiden haft möjlighet att själva välja fokusområde har också bidragit till att programmet fått fäste, säger Monica Nyvaller och fortsätter:

– För utvecklingsledare och skolchefer på den kommunala arenan blir Lärande besök en transparent direktlänk till barns och elevers lärande genom lärares undervisning och skolledares ansvar. 

Kommentera